Incinerated Barn Door Plank

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Ach!
Medic

Incinerated Barn Door Plank je craftovací ingredience, která byla aktualizována v Patch z 27. června 2012. Původně byla do hry přidána v Patch z 19. června 2012, Barn Door Plank. Je to dlouhá, zlomená, dřevěná deska se zámkem a známkami popálení.

Craftování s dalšími třemi spálenými poklady vytvořilo Pile of Ash. Tento předmět byl ze hry odebrán v Patch z 11. července 2012. Od Patch z 21. listopadu 2013 již není tento předmět odebrán po přihlášení do hry, ale již jej nelze použít při craftování.

Minulé změny

Patch z 19. června 2012

  • [Nezmíněno] Barn Door Plank byl přidán do hry.

Patch z 20. června 2012

Patch z 27. června 2012

  • Společně s dalšími Mysteriozními poklady, byl Barn Door Plank spálen na malou hromádku popela a přejmenován na Incinerated Barn Door Plank.

Patch z 11. července 2012

  • Všechny související předměty byly odebrány.

Patch z 21. listopadu 2013 (Two Cities Update)

  • [Nezmíněno] Tento předmět již není odstraněn po přihlášení do hry, ale již nelze použít v craftování.

Drobnosti

  • Nošením sady Eliminating The Impossible se popis Barn Door změnil na "...year in, year out..." (každý rok po dlouhou dobu), s odebraným náhodným písmenem (odstraněné písmeno se pro různé hráče mění), což je část citátu z krátkého příběhu "The Adventure of the Copper Beeches" (Dům U měděných buků) ze sbírky Kánon Sherlocka Holmese. Při kombinaci se všemi ostatními předměty z Patch z 19. června 2012, zněl úplný citát "Think of the deeds of hellish cruelty, the hidden wickedness which may go on, year in, year out, in such places, and none the wiser" (Přemýšlej o činech pekelné krutosti, skryté šílenosti, která může trvat, každý rok po dlouhou dobu, v různých místech a žádný není moudřejší).

Původní předmět

Backpack Barn Door Plank.png
 Barn Door Plank 
Level 1 Plank
 
Tahle deska od dveří do stáje nejsou nijak mysteriózní, než ji prozkoumáš na atomové úrovni. Hele, vedle všech těch atomů je kůň. Ty atomy se na něm střídají v jízdě. Jak se tam dostal kůň? Pěkně mysteriózní.