Aktualizacja z 18 grudnia 2013

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Dodano nowe przedmioty promocyjne.[1]
  • Zaktualizowano pliki lokalizacyjne.

Odniesienia

  1. Przenośny Dozownik Śniątecznego Nastroju, Kaptur Bojowy Anty-Śniątecznej Wojny, Bojowe Skarpety Anty-Śniątecznej Wojny, Wór Pełen Śniąt, Śniąteczne Karibu, Randolf, Krwawonosy Karibu

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystemOpenDialog.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/SoundEmitterSystem.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bspzip.exe
Modified: bin/bugreporter.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/captioncompiler.exe
Modified: bin/chromehtml.dll
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/dmxconvert.exe
Modified: bin/dmxedit.exe
Modified: bin/elementviewer.exe
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/glview.exe
Modified: bin/hammer.exe
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/height2normal.exe
Modified: bin/height2ssbump.exe
Modified: bin/hlfaceposer.exe
Modified: bin/hlmv.exe
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/mksheet.exe
Modified: bin/motionmapper.exe
Modified: bin/mysql_wrapper.dll
Modified: bin/normal2ssbump.exe
Modified: bin/pfm2tgas.exe
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor.dll
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor_ims.dll
Modified: bin/qc_eyes.exe
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/shadercompile.exe
Modified: bin/shadercompile_dll.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/sourcevr.dll
Modified: bin/splitskybox.exe
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiomdl.exe
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/unicode.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vaudio_speex.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vbspinfo.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vrad.exe
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex.exe
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: bin/vvis.exe
Modified: bin/vvis_dll.dll
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/xms_backpack_snowglobe.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/xms_backpack_snowglobe.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/xms_backpack_snowglobe.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/xms_backpack_snowglobe.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/xms_backpack_snowglobe.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_santa_sack.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_santa_sack.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_santa_sack.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_santa_sack.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_santa_sack.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/xms_braindeer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/xms_braindeer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/xms_braindeer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/xms_braindeer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/xms_braindeer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_hood.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_hood.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_hood.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_hood.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_hood.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_hood_helmet.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_hood_helmet.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_hood_helmet.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_hood_helmet.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/soldier_hood_helmet.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/xms_nade_socks.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/xms_nade_socks.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/xms_nade_socks.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/xms_nade_socks.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/xms_nade_socks.vvd
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/pyro/xms_backpack_snowglobe.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/pyro/xms_backpack_snowglobe_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/xms_santa_sack.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/xms_santa_sack_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/sniper/xms_braindeer.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/sniper/xms_braindeer_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/sniper/xms_braindeer_rare.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/sniper/xms_braindeer_rare_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/soldier/soldier_hood.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/soldier/soldier_hood_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/soldier/xms_nade_socks.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/soldier/xms_nade_socks_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/pyro/xms_backpack_snowglobe.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/pyro/xms_backpack_snowglobe_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/xms_santa_sack_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/xms_santa_sack_red.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/sniper/xms_braindeer.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/sniper/xms_braindeer_exp.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/sniper/xms_braindeer_illum.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/sniper/xms_braindeer_rudolf.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/sniper/xms_braindeer_rudolf_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/soldier/soldier_hood.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/soldier/soldier_hood_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/soldier/soldier_hood_exp.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/soldier/soldier_hood_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/soldier/soldier_hood_warp_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/soldier/soldier_hood_warp_red.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/soldier/xms_nade_socks_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/soldier/xms_nade_socks_red.vtf