Żeton Gadżetu

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Może jesteście odporni na ogień, ale na pewno nie na kule.
Inżynier

Żeton Gadżetu jest niewydanym narzędziem; zakłada się, że daje możliwość dostosowywania atrybutów broni. Po raz pierwszy został zauważony po wydaniu Aktualizacja z 23 grudnia 2010 i usunięty w Aktualizacja z 16 września 2011.

Atrybuty Broni

z tf_polish.txt:

"CI_T_G"				"Żeton Gadżetu"
"TF_Unique_BleedingSocketItem" 	"Wyciekum"
"TF_Unique_BulletResistItem"  	"Kuloodpornium"
"TF_Unique_FireResistItem"	    "Ognioodpornium"
"TF_Unique_BlastResistItem"    	"Wybuchoodpornium"
"TF_Unique_HealthRegenItem"   	"Apteczkum"
"TF_Unique_SpeedBoostItem"	    "Sprintum"
"TF_Unique_MetalRegenItem"	    "Farmityna"
"TF_Unique_CloakRegenItem"	    "Niewidzina"
"TF_Unique_CloakConsumeItem"	    "Długowidzina"
"TF_Unique_RepairRateItem"	    "Kluczyna"
"TF_Unique_ConstructionRateItem"	"Konstruktyna"

Historia Aktualizacji

Aktualizacja z 23 grudnia 2010

 • [Nieudokumentowane] Dodano treść powiązany z Żetonem Gadżetu

Aktualizacja z 16 września 2011

 • [Nieudokumentowane] Usunięto treść powiązany z Żetonem Gadżetu