Pałka

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Pałka jest odrzuconą bronią do walki wręcz dla klasy Snajpera. Prawdopodobnie została zastąpiona przez Kukri, jednakże kod gry nadal uznaje broń białą Snajpera jako 'pałkę', można to zauważyć w statystkach Team Fortress 2 oraz w dodatku HLStatsX. Uważa się, że broń została usunięta, niedługo po jej wprowadzeniu. Tekstury jak i mapowanie Pałki są w bardzo złej jakości, wskazując prawdopodobnie na to, że nie spędzono zbyt wiele czasu nad jej modelem.