Natychmiastowy teleporter

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Natychmiastowy teleporter jest odrzuconą drugorzędną bronią dla Inżyniera. Pozwalałby mu wykonać natychmiastową teleportację do wyjścia teleportera, dzięki czemu mógłby on bezzwłocznie powrócić do swoich konstrukcji (zakładając, że wyjście byłoby w ich pobliżu), jeśli zaszłaby taka potrzeba.

Natychmiastowy teleporter został usunięty z gry w trakcie jego rozwoju, ponieważ gracze mieli tendencję do stawiania wyjść teleporterów w miejscach, które przynosiły korzyść tylko im samym, co łamie zasadę gry zespołowej. Został on również usunięty ze względu na ryzyko opuszczania swoich budynków przez Inżynierów tylko po to, by zdobywać materiały, niszcząc tym samym balans gry.

Obrażenia

Brak. Zapewnia Inżynierowi możliwość natychmiastowego przemieszczenia do wyjścia jego teleportera.

Demonstracja

Odniesienia

Wywiad z Robinem Walkerem przeprowadzony przez Kritzkast (angielski)