Klasy

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Jesteś odważny jak Gruby, czy tchórz jak Skaut?
Gruby
Oficjalne zdjęcie grupowe Drużyny Red od Valve. Od lewej do prawej: Pyro, Inżynier, Szpieg, Gruby, Snajper, Skaut, Żołnierz, Demoman i Medyk

W Team Fortress 2 istnieje dziewięć oficjalnie grywalnych klas. Są to kolejno:

Oficjalne klasy

Rodzaje klas

Wszystkie dziewięć klas są podzielone na trzy różne rodzaje walki: ofensywę, defensywę i wsparcie, ale każda z nich może być rozgrywana poza ich wyznaczoną rolą zależnie od używanej strategii.

Ofensywa Leaderboard class scout.png Leaderboard class soldier.png Leaderboard class pyro.png

Tf2 offense pl.png

Ofensywne klasy (Skaut, Żołnierz i Pyro) są główną siłą atakującą w drużynie. Niezależnie od konieczności zdobywania punktów kontrolnych lub przejęcia Tajnych Materiałów, klasy te specjalizują się w czynieniu chaosu i destrukcji. Skauci mają zdolność do przejmowania punktów kontrolnych dwa razy szybciej niż inne klasy (są również o wiele szybsi od innych klas, co ułatwia przedzieranie się niezauważonym przez flankę wroga), Żołnierze przebijają linie frontu swoimi niszczycielskimi rakietami, a Pyro mogą wzniecić ognisty chaos we wrogich szykach poprzez zasadzki.

Defensywa Leaderboard class demoman.png Leaderboard class heavy.png Leaderboard class engineer.png

Tf2 defense pl.png

Defensywne klasy (Demoman, Gruby i Inżynier) służą do powstrzymywania przeciwnika i trzymania ich z dala od ważnych punktów na mapie. Grupa ta posiada w sumie najwięcej siły ogniowej ze wszystkich grup, a jej klasy specjalizują się w uwalnianiu jej w razie potrzeby. Demomani mogą zabezpieczać teren za pomocą bomb samoprzylepnych i detonować je na własne życzenie. Grubi są świetni w wykaszaniu nadchodzących sił wroga i odpychaniu ich do tyłu. Inżynierowie mogą budować Działka Strażnicze o potężnej mocy, tak samo jak Teleporty i Zasobniki.

Wsparcie Leaderboard class medic.png Leaderboard class sniper.png Leaderboard class spy.png

Tf2 support pl.png

Klasy wsparcia (Medyk, Snajper i Szpieg) stanowią podporę dla całej drużyny. Oferują oni ofensywnym i defensywnym klasom cenne wsparcie w bitwie i mogą w każdej chwili zmienić przebieg gry. Klasy wsparcia zawsze jest mieć warto pod ręką niezależnie od tego, czy mają osłabiać wrogie natarcie od tyłu lub też utrzymywać towarzyszy z drużyny w dobrym zdrowiu. Medycy mają moc leczenia kumpli z drużyny i nadleczania ich do 150% ich maksymalnego zdrowia. Snajperzy mogą zdejmować zagrożenia z dystansu oraz używać Sikwondo do gaszenia ognia i zwiększania obrażeń zadawanych przez sojuszników. Szpiedzy mogą infiltrować wrogie szyki, wyłączać konstrukcje i eliminować krytyczne zagrożenia.

Punkty zdrowia

Tabela porównawcza zdrowia różnych klas

Portret „Wszystkich klas”, ukazujący każdy typ klasy.
Klasa Zdrowie Nadleczenie Nadleczenie Quick-Fixa
Leaderboard class scout.png Skaut 125 185 158
Z wyposażonym Piaskunem 110 165 139
Leaderboard class soldier.png Żołnierz 200 300 251
Z wyposażonym Wsparciem batalionu 220 330 276
Leaderboard class pyro.png Pyro 175 260 220
Leaderboard class demoman.png Demoman 175 260 220
Z wyposażonymi butami w slocie broni 200 300 251
Z wyposażoną ścinającą głowy bronią do walki wręcz i bez ściętych głów 150 225 189
Z wyposażoną ścinającą głowy bronią do walki wręcz i 1 ściętą głową 165 245 208
Z wyposażoną ścinającą głowy bronią do walki wręcz i 2 ściętymi głowami 180 270 226
Z wyposażoną ścinającą głowy bronią do walki wręcz i 3 ściętymi głowami 195 290 245
Z wyposażoną ścinającą głowy bronią do walki wręcz i 4 (lub więcej) ściętymi głowami 210 315 264
Z wyposażonymi butami w slocie broni i ścinającą głowy bronią do walki wręcz, i bez ściętych głów 175 260 220
Z wyposażonymi butami w slocie broni i ścinającą głowy bronią do walki wręcz, i 1 ściętą głową 190 285 239
Z wyposażonymi butami w slocie broni i ścinającą głowy bronią do walki wręcz, i 2 ściętymi głowami 205 305 258
Z wyposażonymi butami w slocie broni i ścinającą głowy bronią do walki wręcz, i 3 ściętymi głowami 220 330 276
Z wyposażonymi butami w slocie broni i ścinającą głowy bronią do walki wręcz, i 4 (lub więcej) ściętymi głowami 235 350 295
Leaderboard class heavy.png Gruby 300 450 376
Po zjedzeniu Tabliczki Ladyczeko lub Ciastka rybnego 350 500 426
Z wyposażonymi Pięściami ze stali 300 390 346
Z wyposażonymi Pięściami ze stali i po zjedzeniu Tabliczki Ladyczeko lub Ciastka rybnego 350 440 396
Leaderboard class engineer.png Inżynier 125 185 158
Z wyposażonym Jednorękim bandytą 150 225 189
Leaderboard class medic.png Medyk 150 225 189
Z wyposażoną Vita-piłą 140 210 176
Leaderboard class sniper.png Snajper 125 185 158
Leaderboard class spy.png Szpieg 125 185 158
Z wyposażoną Grubą rybą 100 150 126
Z wyposażonym Kunai krętacza 70 105 89
Maksymalne nadleczenie po dźgnięciu w plecy za pomocą Kunai krętacza Nie dotyczy 210 Nie dotyczy

Wartość teoretyczna. Nadleczenie nie może przekroczyć 150% maksymalnego zdrowia danej klasy.

Medyk z Medi Gunem, Kritzkriegiem lub Zaszczepiaczem może nadleczyć swojego towarzysza do 150% jego normalnego zdrowia. Quick-Fix jest w stanie nadleczyć tylko do 125%, ale może on utrzymać poziom nadleczenia uzyskany przez leczenie innym Medigunem; leczenie Medyka nie jest jedynym sposobem na odzyskanie zdrowia.

Prędkość

Zmiany w prędkość gracza, który korzysta z Planu Ucieczki, w porównaniu ze zmianami w ilości punków zdrowia.

Prędkość mierzona jest w grze za pomocą polecenia cl_showpos ustawionego na 1 w jednostkach prędkości (v). standardowa prędkość poruszania się wynosi 100% (z prędkości Szpiega, Snajpera, Pyro i Inżyniera). Prędkość do przodu jest uzyskiwana podczas wciskania klawisza ruchu do przodu, lub w bok. Prędkość do tyłu jest otrzymywana podczas wciskania klawisza ruchu do tyłu. Prędkość podczas kucania jest wynajdowana poprzez wciskanie klawisza kucania. Prędkość do tyłu jest zazwyczaj obliczana jako 90% prędkości do przodu danej klasy, podczas gdy kucanie to 66% tej prędkości. Prędkości do przodu i do tyłu są jednakże, tak jak kucanie, wolniejsze podczas rozkręcania Miniguna jako Gruby lub używania przybliżenia karabinu snajperskiego Snajpera. Podczas fazy upokorzenia wszystkie klasy wygranej drużyny poruszają się o 10% szybciej.

Przebieranie się Szpiegiem za wolniejszą klasę (Żołnierz, Demoman i Gruby) zmniejsza odpowiednio prędkość Szpiega do prędkości uzyskiwanej przez klasę, za którą się przebiera (np. Szpieg przebrany za Grubego będzie poruszać się z prędkością Grubego) i pozostaje taka aż do utraty przebrania lub wejścia w niewidzialność. Przebieranie się za szybszą klasę (Skaut, Medyk oraz czasami Żołnierz i Demoman) nie uczynią jednak Szpiega szybszym i będzie on nadal poruszać się z prędkością 100%.

Demoman używający Wyszczerbca otrzyma ok. 8% dodatkowej prędkości z każdą ściętą głową, podczas gdy z Tarczą Szarży szarżuje on z 250% jego standardowej prędkości poruszania się. Prędkość Żołnierza używającego Planu Ucieczki zwiększa się o 10% z każdą utratą 40 punktów zdrowia.

Żołnierz który aktywował efekt Sashimono straceńca przy jego sojusznikach lub w ciągu ostatnich 4 sekund uderzył sojusznika używając Postępowania dyscyplinarnego, będzie mógł poruszać się z prędkością 140% jego normalnej prędkości poruszania się.

Medyk z dowolną bronią drugorzędną wyciągniętą będzie mógł dorównać prędkością dowolnemu szybszemu pacjentowi podczas leczenia go wiązką.

Tabela porównania prędkości klas

Klasa Normalnie Do tyłu Kucając Pływając
Leaderboard class scout.png Skaut
133 %
120 %
44 %
107 %
Przy 0% paska Sprintu Browninga Baby Face'a
120 %
108 %
40 %
96 %
Przy 50% paska Sprintu Browninga Baby Face'a
147 %
132 %
49 %
117 %
Przy 100% paska Sprintu Browninga Baby Face'a
173 %
156 %
58 %
139 %
Leaderboard class soldier.png Żołnierz
80 %
72 %
27 %
64 %
Ładując strzał z Wyżymaczki krów 5000
27 %
27 %
9 %
21 %
Z dobytym Planem ucieczki i posiadając ponad 160 pkt. zdrowia
80 %
72 %
27 %
64 %
Z dobytym Planem ucieczki i posiadając zdrowie w przedziale 121-160 pkt.
88 %
79 %
29 %
70 %
Z dobytym Planem ucieczki i posiadając zdrowie w przedziale 81-120 pkt.
96 %
86 %
32 %
77 %
Z dobytym Planem ucieczki i posiadając zdrowie w przedziale 41-80 pkt.
112 %
101 %
37 %
90 %
Z dobytym Planem ucieczki i posiadając mniej niż 41 pkt. zdrowia
128 %
115 %
43 %
102 %
Leaderboard class pyro.png Pyro
100 %
90 %
33 %
80 %
Z dobytym Lewarkiem
115 %
104 %
38 %
92 %
Leaderboard class demoman.png Demoman
93 %
84 %
31 %
75 %
Z wyposażonymi butami w slocie broni i wyposażoną tarczą
103 %
92 %
34 %
82 %
Z wyposażoną ścinającą głowy bronią do walki wręcz i bez ściętych głów
93 %
84 %
31 %
75 %
Z wyposażoną ścinającą głowy bronią do walki wręcz i 1 ściętą głową
101 %
91 %
34 %
81 %
Z wyposażoną ścinającą głowy bronią do walki wręcz i 2 ściętymi głowami
108 %
97 %
36 %
87 %
Z wyposażoną ścinającą głowy bronią do walki wręcz i 3 ściętymi głowami
116 %
104 %
39 %
93 %
Z wyposażoną ścinającą głowy bronią do walki wręcz i 4 (lub więcej) ściętymi głowami
123 %
111 %
41 %
99 %
Z wyposażonymi butami w slocie broni, tarczą, ścinającą głowy bronią do walki wręcz i bez ściętych głów
103 %
92 %
34 %
82 %
Z wyposażonymi butami w slocie broni, tarczą, ścinającą głowy bronią do walki wręcz i 1 ściętą głową
111 %
100 %
37 %
89 %
Z wyposażonymi butami w slocie broni, tarczą, ścinającą głowy bronią do walki wręcz i 2 ściętymi głowami
119 %
107 %
40 %
95 %
Z wyposażonymi butami w slocie broni, tarczą, ścinającą głowy bronią do walki wręcz i 3 ściętymi głowami
127 %
115 %
42 %
102 %
Z wyposażonymi butami w slocie broni, tarczą, ścinającą głowy bronią do walki wręcz i 4 (lub więcej) ściętymi głowami
136 %
122 %
45 %
108 %
Z dobytym Czerepołamaczem Szkota
79 %
71 %
26 %
63 %
Z dobytym Czerepołamaczem Szkota i wyposażonymi butami w slocie broni oraz tarczą
87 %
79 %
29 %
70 %
Szarżując z tarczą
250 %
Nie dotyczy Nie dotyczy
200 %
Szarżując z tarczą i dobytym Czerepołamaczem Szkota
213 %
Nie dotyczy Nie dotyczy
170 %
Szarżując z tarczą, dobytym Czerepołamaczem Szkota i wyposażonymi butami w slocie broni
234 %
Nie dotyczy Nie dotyczy
187 %
Leaderboard class heavy.png Gruby
77 %
69 %
26 %
61 %
Z dowolną rozkręconą bronią podstawową Grubego, oprócz Mosiężnej bestii
37 %
33 %
0 %
29 %
Z rozkręconą Mosiężną bestią
15 %
15 %
0 %
12 %
Po zjedzeniu Steku z bizona
104 %
93 %
35 %
83 %
Z dobytymi Gorącymi rękawicami uciekiniera
100 %
90 %
33 %
80 %
Z dobytym Nakazem eksmisji
88 %
79 %
29 %
71 %
Leaderboard class engineer.png Inżynier
100 %
90 %
33 %
80 %
Przenosząc konstrukcję
90 %
81 %
30 %
72 %
Leaderboard class medic.png Medyk
107 %
96 %
36 %
85 %
Z dobytą Końską dawką i posiadając w 100% naładowany ładunek ÜberCharge
128 %
115 %
43 %
102 %
Lecząc Skauta
133 %
120 %
44 %
107 %
Leaderboard class sniper.png Snajper
100 %
90 %
33 %
80 %
Z przybliżeniem lunety dowolnej broni podstawowej Snajpera, oprócz Klasyka
27 %
27 %
9 %
21 %
Ładując strzał Klasyka na dowolnym poziomie przybliżenia
27 %
27 %
9 %
21 %
Z naciągniętą cięciwą Łowcy
53 %
53 %
18 %
Nie dotyczy
Leaderboard class spy.png Szpieg
107 %
96 %
36 %
85 %
Będąc przebranym za Skauta
107 %
96 %
36 %
85 %
Będąc przebranym za Żołnierza
80 %
72 %
27 %
64 %
Będąc przebranym za Pyro
100 %
90 %
33 %
80 %
Będąc przebranym za Demomana
93 %
84 %
31 %
75 %
Będąc przebranym za Grubego
77 %
69 %
26 %
61 %
Będąc przebranym za Inżyniera
100 %
90 %
33 %
80 %
Będąc przebranym za Medyka
107 %
96 %
36 %
85 %
Będąc przebranym za Snajpera
100 %
90 %
33 %
80 %

Wzrost

Porównanie wzrostu wszystkich klas.

Każda klasa jest innego wzrostu z Inżynierem jako najniższą oraz Grubym jako najwyższą klasą. Są też różnej budowy i postawy ciała, a ich hitboxy są w różnych miejscach. Mimo wszystko zawsze gdy postacie się ze sobą zderzą lub z jakimś innym przedmiotem to wydaje się, że są tej samej wysokości, jest to kwestia umiejscowienia kamery.

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 21 maja 2008

Aktualizacja z 6 stycznia 2011 (beta)

Aktualizacja z 13 stycznia 2011 (beta)

  • Zwiększono zdrowie graczy o 25% (liczonych od pierwotnej ilości zdrowia, nie od czasu zwiększenia o 100%).

Aktualizacja z 11 lutego 2011 (beta)

  • Przywrócono zdrowie graczy do normalnych wartości.

Aktualizacja z 27 czerwca 2012 (Aktualizacja Pyromanii)

  • [Nieudokumentowane] Zwiększono maksymalną prędkość z 450JH/s na 520JH/s.

Aktualizacja z 7 lipca 2016 (Poznaj wroga swego)

  • Zwiększono maksymalną prędkość Szpiega do 320 (z 300).