Aktualizacja z 17 maja 2012

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Zmiany silnika Source(TF2, DoD:S, HL2:DM)

  • Błędy krytyczne silnika są teraz zapisywane w pliku dziennika serwera
  • Dodano sv_lowedict_threshold i sv_lowedict_action, które pozwalają silnikowi podjąć czynność, zanim skończą się free edicts
    • Możliwe wartości dla sv_lowedict_action to: 0 - brak akcji, 1 - ostrzeżenie pliku zdarzeń serwera, 2 - próba zrestartowania gry, jeśli da się zastosować, 3 - restart mapy, 4 - przejdź do następnej mapy w cyklu

Team Fortress 2

Nieudokumentowane zmiany

Notatki

  1. Cross-Comm Crash Helmet, Cross-Comm Express oraz Doublecross-Comm

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dll
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.so
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/strange_part_KillRevenge.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/strange_part_KillRevenge_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/strange_part_KillStartDomination.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/strange_part_KillStartDomination_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/strange_part_KillWhileExplosiveJumping.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/strange_part_KillWhileExplosiveJumping_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/strange_part_demos_killed.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/strange_part_demos_killed_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/strange_part_killcritical.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/strange_part_killcritical_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/strange_part_soldiers_killed.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/crafting/strange_part_soldiers_killed_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/scout/grfs_scout.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/scout/grfs_scout_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/sniper/grfs_sniper.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/sniper/grfs_sniper_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/soldier/grfs_soldier.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/soldier/grfs_soldier_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/spy/spy_spats.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/spy/spy_spats_large.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/pyro/pyro_halloween_gasmask.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/pyro/pyro_halloween_gasmask_blue.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/scout/grfs_scout.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/scout/grfs_scout_blue.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/sniper/grfs_sniper.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/soldier/grfs_soldier.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/spy/Spy_Spats.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/pyro/pyro_halloween_gasmask.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/pyro/pyro_halloween_gasmask.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/pyro/pyro_halloween_gasmask.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/pyro/pyro_halloween_gasmask.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/pyro/pyro_halloween_gasmask.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/scout/grfs_scout.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/scout/grfs_scout.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/scout/grfs_scout.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/scout/grfs_scout.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/scout/grfs_scout.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/scout/grfs_scout.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/grfs_sniper.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/grfs_sniper.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/grfs_sniper.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/grfs_sniper.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/grfs_sniper.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/grfs_sniper.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/grfs_soldier.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/grfs_soldier.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/grfs_soldier.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/grfs_soldier.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/grfs_soldier.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/soldier/grfs_soldier.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/spy/grfs_spy.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/spy/grfs_spy.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/spy/grfs_spy.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/spy/grfs_spy.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/spy/grfs_spy.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/spy/grfs_spy.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/spy/spy_spats.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/spy/spy_spats.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/spy/spy_spats.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/spy/spy_spats.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/spy/spy_spats.vvd
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_frying_pan/c_frying_pan.dx80.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_frying_pan/c_frying_pan.dx90.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_frying_pan/c_frying_pan.mdl
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_frying_pan/c_frying_pan.phy
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_frying_pan/c_frying_pan.sw.vtx
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/weapons/c_models/c_frying_pan/c_frying_pan.vvd