Template:FeaturedArticle

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


Gjeldende utvalgt artikkelen

Rensk ut page cache for å oppdatere under.

Tekst

En Ladestasjon er en bygning som kan være konstruert av en Engineer, som gir helse, ammunisjon og metall til nære lagkamerater. Engineeren er veldig avhengig av metall fra sin ladestasjon for å bygge og vedlikeholde deres Sensorvåpen og andre bygninger. Enhver spiller kan fylle opp sine forsyninger ved å stå ved siden av ladestajonen. Å hente ammunisjon fra ladestasjoner påvirker ikke tilgangen på metall.

Ladestasjoner kan vise seg å være uvurderlig i å støtte et lag når de brukes effektivt. Samt å gi en jevn helse økning for lagkameratene, fungerer ladestasjoner som en bærbar ammunisjons kilde, og kan gi ytterligere metall som andre Engineerer kan bruke. Ladestasjoner vil også tiltrekke mange lagkamerater til et område som kan bidra til å bedre frem et angrep, særlig hvis laget er spredt og ugrupperte.

Bilde
Dispenser

Propose new featured articles first, before making any changes here.

Tidligere utvalgte artikler