Aktualizacja z 24 kwietnia 2014

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Łatka 1

 • Naprawiono plugin_load mogące ładować pliki bez rozszerzenia .bin.
 • Naprawiono przypadek, w którym nieskompresowane pliki były niesprawdzane przez silnik gry.
 • Naprawiono crash klienta związany z Nietypowymi Okazami i wizerunkami postaci w wyposażeniu.
 • Naprawiono exploit, w którym narzędzia były używane niezgodnie z zamierzeniami.
 • Naprawiono nieużywanie przez Wstrzymywacza dźwięku krytycznego wystrzału.
 • Naprawiono niefiltrowanie pewnych osiągnięć związanych z mapami przez HUD.
 • Naprawiono ucinanie się w pewnych sytuacjach reakcji głosowych postaci.
 • Naprawiono tracenie przedmiotów kosmetycznych przez przebranych Szpiegów po dotknięciu szafki z zaopatrzeniem.
 • Naprawiono wyświetlanie przez HUD nieprawidłowego trójwymiarowego modelu postaci podczas zmieniania broni przez przebranego Szpiega.
 • Naprawiono możliwą częstotliwość skręcania szarżą Demomana przy korzystaniu z joysticka.
  • Jest ona teraz identyczna do tej przy korzystaniu z klawiatury i myszy.
 • Dodano nowe przedmioty promocyjne[1]
 • Dodano medale za 17 sezon ETF2L w trybie 6 na 6 i 5 sezon ETF2L w trybie Highlander.[2]
 • Zaktualizowano pliki lokalizacyjne.
 • Dodano metaliczny dźwięk podczas spadania robo-czapek z głów graczy.
 • Zaktualizowano equip_regions (region założenia) dla Rzutoodpornego Ręcznika, Ferromagnetycznego Ręcznika, Kraciastej Przysłony, Pekaesów Pułkownika, Szalika Maklera, Carla i Kozackiej Kominiary
 • Zaktualizowano cp_dustbowl.
  • Naprawiono możliwość stania nad niebem na początku 1 etapu.
  • Naprawiono możliwość kładzenia bomb samoprzylepnych w kamieniach podczas 1 etapu.
 • Zaktualizowano cp_junction_final.
  • Uniemożliwiono budowanie w strefach odrodzeń.
 • Zaktualizowano ctf_2fort.
  • Naprawiono możliwość stania na rurach w pomieszczeniach z flagami.
  • Naprawiono możliwość stania ponad niebem nad częścią mapy należącą do RED.[3]
  • Naprawiono brak tekstury pod schodami BLU.
  • Naprawiono przechodzenie przez rekwizyty pod schodami na dziedzińcu RED.
 • Zaktualizowano ctf_turbine
  • Naprawiono kolizje drzwi stref odrodzeń.
  • Dodano rekwizyt ułatwiający przeskoczenie na wyższą powierzchnię; naprawiono kolizje różnych elementów mapy.
  • Naprawiono wypukłości elementów pod schodami na środku.
  • Naprawiono wypukłość większości małych rekwizytów.
  • Naprawiono wypukłość znaków nad drzwiami prowadzącymi na środek.
  • Naprawiono ucięte krokwie w pomieszczeniach z teczkami.
  • Zwiększono stabilność dodając area portals (angielski).
  • Dodano naklejki pod apteczkami i paczkami z amunicją.
  • Wygładzono wentylację.
  • Dodano obszary nobuild (angielski) wokół drzwi stref odrodzeń.
  • Dodano rekwizyty świetlne nad korytarzami BLU i RED.
 • Zaktualizowano koth_lakeside_event.
 • Zaktualizowano koth_lakeside_final.
  • Naprawiono błędy w nawigacji botów.
  • Uniemożliwiono budowanie w przejściu do strefy odrodzeń.
  • Góry kamieni po obu stronach mapy są lustrzanymi odbiciami.
 • Zaktualizowano pl_goldrush.
  • Naprawiono możliwość strzelania przez okno w wieży kopalnianej przy pierwszej strefie odrodzenia RED do drugiej strefy BLU.
  • Naprawiono możliwość stania na niebie nad strefą odrodzeń BLU w 3 etapie.
  • Naprawiono exploit umożliwiający przechodzenie nad wyjściem BLU w 3 etapie.

Nieudokumentowane zmiany

Łatka 2

 • Serwery Mann Up są teraz dostępne również w Australii.

Notki

 1. Der Maschinensoldaten-Helm i Die Regime-Panzerung.
 2. Tak naprawdę dodane w aktualizacji z 18 kwietnia 2014.
 3. Właściwie to do BLU.

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystemOpenDialog.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/SoundEmitterSystem.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bspzip.exe
Modified: bin/bugreporter.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/captioncompiler.exe
Modified: bin/chromehtml.dll
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/dmxconvert.exe
Modified: bin/dmxedit.exe
Modified: bin/elementviewer.exe
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/glview.exe
Modified: bin/hammer.exe
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/height2normal.exe
Modified: bin/height2ssbump.exe
Modified: bin/hlfaceposer.exe
Modified: bin/hlmv.exe
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/mksheet.exe
Modified: bin/motionmapper.exe
Modified: bin/mysql_wrapper.dll
Modified: bin/normal2ssbump.exe
Modified: bin/parsifal.dll
Modified: bin/pfm2tgas.exe
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor.dll
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor_ims.dll
Modified: bin/qc_eyes.exe
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/shadercompile.exe
Modified: bin/shadercompile_dll.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/sourcevr.dll
Modified: bin/splitskybox.exe
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiomdl.exe
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/unicode.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vaudio_speex.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vbspinfo.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vrad.exe
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex.exe
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: bin/vvis.exe
Modified: bin/vvis_dll.dll
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/maps/cp_dustbowl.bsp
Modified: tf/maps/cp_junction_final.bsp
Modified: tf/maps/ctf_2fort.bsp
Modified: tf/maps/ctf_turbine.bsp
Modified: tf/maps/koth_lakeside_event.bsp
Modified: tf/maps/koth_lakeside_final.bsp
Modified: tf/maps/pl_goldrush.bsp
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/cp_dustbowl.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/koth_lakeside_event.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/koth_lakeside_final.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/pl_goldrush.nav
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_bolgan_demo.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_bolgan_demo.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_bolgan_demo.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_bolgan_demo.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_bolgan_demo.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_bolgan_demo.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_demo.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_demo.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_demo.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_demo.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_demo.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_demo.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_engineer.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_engineer.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_engineer.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_engineer.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_engineer.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_engineer.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_heavy.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_heavy.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_heavy.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_heavy.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_heavy.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_heavy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_medic.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_medic.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_medic.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_medic.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_medic.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_medic.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_pyro.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_pyro.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_pyro.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_pyro.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_pyro.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_pyro.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_scout.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_scout.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_scout.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_scout.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_scout.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_scout.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_sniper.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_sniper.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_sniper.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_sniper.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_sniper.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_sniper.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_soldier.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_soldier.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_soldier.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_soldier.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_soldier.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_soldier.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_spy.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_spy.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_spy.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_spy.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_spy.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_reckoning_eagonn_spy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_demo.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_demo.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_demo.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_demo.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_demo.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_demo.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_engineer.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_engineer.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_engineer.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_engineer.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_engineer.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_engineer.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_heavy.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_heavy.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_heavy.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_heavy.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_heavy.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_heavy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_medic.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_medic.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_medic.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_medic.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_medic.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_medic.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_pyro.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_pyro.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_pyro.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_pyro.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_pyro.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_pyro.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_scout.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_scout.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_scout.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_scout.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_scout.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_scout.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_sniper.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_sniper.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_sniper.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_sniper.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_sniper.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_sniper.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_soldier.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_soldier.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_soldier.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_soldier.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_soldier.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_soldier.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_spy.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_spy.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_spy.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_spy.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_spy.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/crimecraft_helmet_spy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/demo/veteran_hat.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/demo/veteran_hat.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/demo/veteran_hat.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/demo/veteran_hat.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/demo/veteran_hat.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/demo/veteran_hat.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/engineer/veteran_hat.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/engineer/veteran_hat.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/engineer/veteran_hat.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/engineer/veteran_hat.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/engineer/veteran_hat.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/engineer/veteran_hat.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/heavy_wolf_chest.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/heavy_wolf_chest.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/heavy_wolf_chest.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/heavy_wolf_chest.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/heavy_wolf_chest.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/heavy_wolf_helm.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/heavy_wolf_helm.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/heavy_wolf_helm.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/heavy_wolf_helm.phy
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/heavy_wolf_helm.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/heavy_wolf_helm.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/veteran_hat.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/veteran_hat.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/veteran_hat.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/veteran_hat.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/veteran_hat.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/veteran_hat.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/as_medic_cloud_hat.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/as_medic_cloud_hat.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/as_medic_cloud_hat.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/as_medic_cloud_hat.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/as_medic_cloud_hat.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/as_medic_cloud_hat.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/fwk_medic_stahlhelm.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/fwk_medic_stahlhelm.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/fwk_medic_stahlhelm.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/fwk_medic_stahlhelm.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/fwk_medic_stahlhelm.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/fwk_medic_stahlhelm.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/veteran_hat.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/veteran_hat.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/veteran_hat.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/veteran_hat.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/veteran_hat.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/medic/veteran_hat.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/mvm_loot/heavy/robo_ushanka.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/mvm_loot/heavy/robo_ushanka.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/mvm_loot/heavy/robo_ushanka.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/mvm_loot/heavy/robo_ushanka.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/mvm_loot/heavy/robo_ushanka.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/mvm_loot/heavy/robo_ushanka.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/veteran_hat.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/veteran_hat.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/veteran_hat.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/veteran_hat.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/veteran_hat.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/pyro/veteran_hat.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/veteran_hat.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/veteran_hat.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/veteran_hat.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/veteran_hat.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/veteran_hat.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/veteran_hat.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/veteran_hat.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/veteran_hat.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/veteran_hat.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/veteran_hat.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/veteran_hat.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/sniper/veteran_hat.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bio_soldier_founders.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bio_soldier_founders.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bio_soldier_founders.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bio_soldier_founders.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bio_soldier_founders.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bio_soldier_founders.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bio_soldier_founders_cover.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bio_soldier_founders_cover.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bio_soldier_founders_cover.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bio_soldier_founders_cover.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bio_soldier_founders_cover.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bio_soldier_founders_cover.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bucket.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bucket.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bucket.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bucket.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bucket.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/bucket.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/ds_football_helmet.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/ds_football_helmet.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/ds_football_helmet.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/ds_football_helmet.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/ds_football_helmet.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/ds_football_helmet.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/morion.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/morion.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/morion.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/morion.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/morion.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/morion.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/ro_helmet.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/ro_helmet.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/ro_helmet.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/ro_helmet.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/ro_helmet.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/ro_helmet.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/veteran_hat.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/veteran_hat.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/veteran_hat.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/veteran_hat.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/veteran_hat.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/soldier/veteran_hat.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/veteran_hat.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/veteran_hat.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/veteran_hat.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/veteran_hat.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/veteran_hat.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/spy/veteran_hat.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_demo.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_demo.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_demo.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_demo.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_demo.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_demo.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_engineer.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_engineer.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_engineer.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_engineer.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_engineer.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_engineer.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_heavy.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_heavy.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_heavy.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_heavy.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_heavy.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_heavy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_medic.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_medic.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_medic.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_medic.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_medic.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_medic.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_pyro.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_pyro.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_pyro.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_pyro.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_pyro.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_pyro.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_scout.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_scout.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_scout.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_scout.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_scout.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_scout.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_sniper.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_sniper.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_sniper.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_sniper.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_sniper.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_sniper.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_soldier.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_soldier.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_soldier.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_soldier.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_soldier.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_soldier.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_spy.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_spy.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_spy.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_spy.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_spy.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_gibus/robo_all_gibus_spy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_demo.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_demo.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_demo.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_demo.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_demo.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_demo.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_engineer.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_engineer.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_engineer.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_engineer.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_engineer.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_engineer.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_heavy.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_heavy.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_heavy.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_heavy.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_heavy.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_heavy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_medic.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_medic.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_medic.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_medic.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_medic.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_medic.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_pyro.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_pyro.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_pyro.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_pyro.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_pyro.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_pyro.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_scout.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_scout.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_scout.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_scout.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_scout.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_scout.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_sniper.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_sniper.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_sniper.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_sniper.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_sniper.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_sniper.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_soldier.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_soldier.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_soldier.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_soldier.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_soldier.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_soldier.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_spy.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_spy.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_spy.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_spy.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_spy.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_modest_pile/robo_all_modest_pile_spy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_demo.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_demo.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_demo.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_demo.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_demo.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_demo.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_engineer.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_engineer.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_engineer.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_engineer.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_engineer.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_engineer.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_heavy.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_heavy.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_heavy.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_heavy.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_heavy.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_heavy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_medic.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_medic.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_medic.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_medic.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_medic.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_medic.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_pyro.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_pyro.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_pyro.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_pyro.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_pyro.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_pyro.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_scout.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_scout.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_scout.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_scout.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_scout.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_scout.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_sniper.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_sniper.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_sniper.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_sniper.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_sniper.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_sniper.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_soldier.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_soldier.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_soldier.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_soldier.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_soldier.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_soldier.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_spy.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_spy.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_spy.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_spy.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_spy.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_noble_amassment/robo_all_noble_amassment_spy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_demo.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_demo.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_demo.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_demo.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_demo.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_demo.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_engineer.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_engineer.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_engineer.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_engineer.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_engineer.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_engineer.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_heavy.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_heavy.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_heavy.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_heavy.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_heavy.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_heavy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_medic.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_medic.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_medic.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_medic.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_medic.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_medic.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_pyro.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_pyro.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_pyro.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_pyro.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_pyro.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_pyro.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_scout.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_scout.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_scout.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_scout.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_scout.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_scout.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_sniper.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_sniper.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_sniper.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_sniper.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_sniper.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_sniper.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_soldier.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_soldier.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_soldier.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_soldier.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_soldier.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_soldier.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_spy.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_spy.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_spy.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_spy.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_spy.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_all_towering_pillar/robo_all_towering_pillar_spy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_buccaneer_bicorne/robo_demo_buccaneer_bicorne.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_buccaneer_bicorne/robo_demo_buccaneer_bicorne.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_buccaneer_bicorne/robo_demo_buccaneer_bicorne.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_buccaneer_bicorne/robo_demo_buccaneer_bicorne.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_buccaneer_bicorne/robo_demo_buccaneer_bicorne.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_buccaneer_bicorne/robo_demo_buccaneer_bicorne.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_capotain/robo_demo_capotain.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_capotain/robo_demo_capotain.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_capotain/robo_demo_capotain.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_capotain/robo_demo_capotain.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_capotain/robo_demo_capotain.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_capotain/robo_demo_capotain.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_glengarry_botnet/robo_demo_glengarry_botnet.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_glengarry_botnet/robo_demo_glengarry_botnet.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_glengarry_botnet/robo_demo_glengarry_botnet.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_glengarry_botnet/robo_demo_glengarry_botnet.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_glengarry_botnet/robo_demo_glengarry_botnet.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_glengarry_botnet/robo_demo_glengarry_botnet.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_scotsmans_stovepipe/robo_demo_scotsmans_stovepipe.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_scotsmans_stovepipe/robo_demo_scotsmans_stovepipe.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_scotsmans_stovepipe/robo_demo_scotsmans_stovepipe.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_scotsmans_stovepipe/robo_demo_scotsmans_stovepipe.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_scotsmans_stovepipe/robo_demo_scotsmans_stovepipe.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_scotsmans_stovepipe/robo_demo_scotsmans_stovepipe.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_stuntman/robo_demo_stuntman.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_stuntman/robo_demo_stuntman.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_stuntman/robo_demo_stuntman.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_stuntman/robo_demo_stuntman.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_stuntman/robo_demo_stuntman.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/robo_demo_stuntman/robo_demo_stuntman.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_greaser/robo_engineer_greaser.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_greaser/robo_engineer_greaser.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_greaser/robo_engineer_greaser.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_greaser/robo_engineer_greaser.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_greaser/robo_engineer_greaser.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_greaser/robo_engineer_greaser.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_rustin/robo_engineer_rustin.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_rustin/robo_engineer_rustin.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_rustin/robo_engineer_rustin.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_rustin/robo_engineer_rustin.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_rustin/robo_engineer_rustin.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_rustin/robo_engineer_rustin.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_texastingallon/robo_engineer_texastingallon.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_texastingallon/robo_engineer_texastingallon.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_texastingallon/robo_engineer_texastingallon.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_texastingallon/robo_engineer_texastingallon.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_texastingallon/robo_engineer_texastingallon.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/robo_engineer_texastingallon/robo_engineer_texastingallon.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/sbox2014_trenchers_topper/sbox2014_trenchers_topper.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/sbox2014_trenchers_topper/sbox2014_trenchers_topper.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/sbox2014_trenchers_topper/sbox2014_trenchers_topper.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/sbox2014_trenchers_topper/sbox2014_trenchers_topper.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/sbox2014_trenchers_topper/sbox2014_trenchers_topper.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/sbox2014_trenchers_topper/sbox2014_trenchers_topper.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_chief/robo_heavy_chief.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_chief/robo_heavy_chief.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_chief/robo_heavy_chief.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_chief/robo_heavy_chief.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_chief/robo_heavy_chief.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_chief/robo_heavy_chief.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_football_helmet/robo_heavy_football_helmet.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_football_helmet/robo_heavy_football_helmet.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_football_helmet/robo_heavy_football_helmet.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_football_helmet/robo_heavy_football_helmet.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_football_helmet/robo_heavy_football_helmet.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_football_helmet/robo_heavy_football_helmet.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_tungsten_toque/robo_heavy_tungsten_toque.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_tungsten_toque/robo_heavy_tungsten_toque.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_tungsten_toque/robo_heavy_tungsten_toque.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_tungsten_toque/robo_heavy_tungsten_toque.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_tungsten_toque/robo_heavy_tungsten_toque.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/robo_heavy_tungsten_toque/robo_heavy_tungsten_toque.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_grimm_hatte/robo_medic_grimm_hatte.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_grimm_hatte/robo_medic_grimm_hatte.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_grimm_hatte/robo_medic_grimm_hatte.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_grimm_hatte/robo_medic_grimm_hatte.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_grimm_hatte/robo_medic_grimm_hatte.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_grimm_hatte/robo_medic_grimm_hatte.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_pickelhaube/robo_medic_pickelhaube.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_pickelhaube/robo_medic_pickelhaube.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_pickelhaube/robo_medic_pickelhaube.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_pickelhaube/robo_medic_pickelhaube.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_pickelhaube/robo_medic_pickelhaube.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_pickelhaube/robo_medic_pickelhaube.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_tyrolean/robo_medic_tyrolean.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_tyrolean/robo_medic_tyrolean.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_tyrolean/robo_medic_tyrolean.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_tyrolean/robo_medic_tyrolean.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_tyrolean/robo_medic_tyrolean.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/robo_medic_tyrolean/robo_medic_tyrolean.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_electric_escorter/robo_pyro_electric_escorter.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_electric_escorter/robo_pyro_electric_escorter.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_electric_escorter/robo_pyro_electric_escorter.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_electric_escorter/robo_pyro_electric_escorter.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_electric_escorter/robo_pyro_electric_escorter.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_electric_escorter/robo_pyro_electric_escorter.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_firewall_helmet/robo_pyro_firewall_helmet.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_firewall_helmet/robo_pyro_firewall_helmet.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_firewall_helmet/robo_pyro_firewall_helmet.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_firewall_helmet/robo_pyro_firewall_helmet.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_firewall_helmet/robo_pyro_firewall_helmet.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_firewall_helmet/robo_pyro_firewall_helmet.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_respectless_glove/robo_pyro_respectless_glove.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_respectless_glove/robo_pyro_respectless_glove.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_respectless_glove/robo_pyro_respectless_glove.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_respectless_glove/robo_pyro_respectless_glove.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_respectless_glove/robo_pyro_respectless_glove.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_respectless_glove/robo_pyro_respectless_glove.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_whirly_bird/robo_pyro_whirly_bird.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_whirly_bird/robo_pyro_whirly_bird.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_whirly_bird/robo_pyro_whirly_bird.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_whirly_bird/robo_pyro_whirly_bird.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_whirly_bird/robo_pyro_whirly_bird.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/robo_pyro_whirly_bird/robo_pyro_whirly_bird.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/tw2_greek_helm/tw2_greek_helm.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_baker_boy/robo_scout_baker_boy.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_baker_boy/robo_scout_baker_boy.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_baker_boy/robo_scout_baker_boy.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_baker_boy/robo_scout_baker_boy.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_baker_boy/robo_scout_baker_boy.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_baker_boy/robo_scout_baker_boy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_bonk_helm/robo_scout_bonk_helm.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_bonk_helm/robo_scout_bonk_helm.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_bonk_helm/robo_scout_bonk_helm.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_bonk_helm/robo_scout_bonk_helm.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_bonk_helm/robo_scout_bonk_helm.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_bonk_helm/robo_scout_bonk_helm.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_dogger/robo_scout_dogger.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_dogger/robo_scout_dogger.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_dogger/robo_scout_dogger.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_dogger/robo_scout_dogger.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_dogger/robo_scout_dogger.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/robo_scout_dogger/robo_scout_dogger.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/robo_sniper_liquidator/robo_sniper_liquidator.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/robo_sniper_liquidator/robo_sniper_liquidator.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/robo_sniper_liquidator/robo_sniper_liquidator.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/robo_sniper_liquidator/robo_sniper_liquidator.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/robo_sniper_liquidator/robo_sniper_liquidator.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/robo_sniper_liquidator/robo_sniper_liquidator.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/robo_sniper_solar_topi/robo_sniper_solar_topi.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/robo_sniper_solar_topi/robo_sniper_solar_topi.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/robo_sniper_solar_topi/robo_sniper_solar_topi.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/robo_sniper_solar_topi/robo_sniper_solar_topi.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/robo_sniper_solar_topi/robo_sniper_solar_topi.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/robo_sniper_solar_topi/robo_sniper_solar_topi.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_fullmetaldrillhat/robo_soldier_fullmetaldrillhat.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_fullmetaldrillhat/robo_soldier_fullmetaldrillhat.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_fullmetaldrillhat/robo_soldier_fullmetaldrillhat.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_fullmetaldrillhat/robo_soldier_fullmetaldrillhat.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_fullmetaldrillhat/robo_soldier_fullmetaldrillhat.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_fullmetaldrillhat/robo_soldier_fullmetaldrillhat.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_shako/robo_soldier_shako.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_shako/robo_soldier_shako.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_shako/robo_soldier_shako.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_shako/robo_soldier_shako.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_shako/robo_soldier_shako.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_shako/robo_soldier_shako.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_tyrantium/robo_soldier_tyrantium.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_tyrantium/robo_soldier_tyrantium.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_tyrantium/robo_soldier_tyrantium.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_tyrantium/robo_soldier_tyrantium.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_tyrantium/robo_soldier_tyrantium.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/robo_soldier_tyrantium/robo_soldier_tyrantium.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/robo_spy_backbiter_billycock/robo_spy_backbiter_billycock.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/robo_spy_backbiter_billycock/robo_spy_backbiter_billycock.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/robo_spy_backbiter_billycock/robo_spy_backbiter_billycock.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/robo_spy_backbiter_billycock/robo_spy_backbiter_billycock.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/robo_spy_backbiter_billycock/robo_spy_backbiter_billycock.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/robo_spy_backbiter_billycock/robo_spy_backbiter_billycock.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/robo_spy_bootleg_billycock/robo_spy_bootleg_billycock.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/robo_spy_bootleg_billycock/robo_spy_bootleg_billycock.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/robo_spy_bootleg_billycock/robo_spy_bootleg_billycock.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/robo_spy_bootleg_billycock/robo_spy_bootleg_billycock.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/robo_spy_bootleg_billycock/robo_spy_bootleg_billycock.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/robo_spy_bootleg_billycock/robo_spy_bootleg_billycock.vvd
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/null.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/null_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/heavy/heavy_wolf_chest.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/heavy/heavy_wolf_chest_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/heavy/heavy_wolf_helm.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/heavy/heavy_wolf_helm_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/heavy/heavy_wolf_chest.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/heavy/heavy_wolf_chest_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/heavy/heavy_wolf_helm.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/heavy/heavy_wolf_helm_blue.vtf