Wstrzymywacz

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Ciężki dzień w pracy? Chciałbyś go już zakończyć? Wszystko to, czego tylko chcesz a nawet i więcej znajduje się w tym pistolecie. Robi to szybko i nawet z łatwością odda kilka strzałów komuś w plecy.
— Notka reklamowa Wstrzymywacza

Wstrzymywacz (oryg. Shortstop) jest stworzoną przez społeczność podstawową bronią dla Skauta. Z wyglądu przypomina pistolet z 4-bębenkowym magazynkiem podobny do broni COP 357 Derringer (angielski) i przerobiony na pieprzniczkę.

Każda membrana wypełniona jest wieloma pociskami. Nie zadaje obrażeń obszarowych jak Dubeltówka oraz Siła Natury, ale każdy pocisk ma bardzo mały rozrzut pocisków, czyniąc tą broń idealną na sytuacje wymagające dobrej celności i refleksu. Każdy strzał wystrzeliwuje 60% mniej pocisków niż Dubeltówka, ale zadaje dwa razy więcej obrażeń, co łącznie daje 20% mniej obrażeń niż normalne obrażenia Dubeltówki.

Kiedy Wstrzymywacz jest aktywną bronią, gracz otrzymuje 20% więcej odrzutu od wszystkich broni zadających obrażenia i strumienia sprężonego powietrza. Dodatkowo, naciśnięcie alternatywnego klawisza ataku (Domyślny klawisz: MOUSE2) spowoduje, że Skaut pchnie, popychając jednego wroga w zasięgu broni białej do tyłu na pewny dystans, podobnie do strumienia sprężonego powietrza. Te pchnięcie zadaje 1 punkt obrażeń i nie dzieje się natychmiastowo, lecz po krótkiej pauzie. Po pchnięciu, gracz musi odczekać 1.5 sekundy zanim będzie mógł to zrobić ponownie. Gracz nie może pchnąć podczas przeładowywania lub innymi broniami.

Podobnie jak standardowa Dubeltówka i Strzelba, pierwszy strzał ze Wstrzymywacza wystrzeli co najmniej jeden śrut prosto tam, gdzie znajduje się celownik, zanim pojawi się rozrzut kul. Komedy konsolowe serwera mogą być użyte do wyłączenia losowego rozrzutu, po ich aktywacji każdy strzał z tych broni wystrzeli śrut w perfekcyjnym kwadracie 3x3.

Losowe trafienia krytyczne są – w przeciwieństwie do strzelb – przyznawane na 2 sekundy, tak jak w przypadku pistoletów.

Ikona zabicia Wstrzymywaczem została zrobiona przez użytkownika 76561197976113694.

Obrażenia i czasy funkcjonowania

Zobacz też: Obrażenia
Obrażenia i czasy funkcjonowania
Rodzaj strzału Hitscan
Typ obrażeń Pocisk
Na odległość czy do walki wręcz? Na odległość
Obrażenia
Maksymalny przyrost obrażeń 150% 18 / śrut
Bazowe obrażenia 100% 12 / śrut
Maksymalny spadek obrażeń 52.8% 6 / śrut
Ilość śrutu 4
Z bliska 18-72
Średni zasięg 12-48
Daleki zasięg 6-12
Rozrzut śrutu 50:1
Krytyczne 36 / śrut
Minikrytyczne 16,2 - 24,3 / śrut
Czasy funkcjonowania
Odstęp między atakami 0,36 s
Przeładowywanie 1,52 s
Wartości są przybliżone i ustalone poprzez testy społeczności

Pchnięcie

Zobacz też: Obrażenia
Obrażenia i czasy funkcjonowania
Obrażenia
Bazowe obrażenia 100% 1
Czasy funkcjonowania
Odstęp między atakami 1,5 s
Wartości są przybliżone i ustalone poprzez testy społeczności

Zestaw przedmiotów

Osobny artykuł: Zestawy przedmiotów
Dostawa specjalna
Backpack The Special Delivery Bundle.png
Efekt

Postaw nagrobek swoim ofiarom

Demonstracja

Wytwarzanie

Zobacz też: Wytwarzanie

Plan wytwarzania

Siła natury Metal z odzysku Wstrzymywacz
Item icon Force-A-Nature.png + Item icon Reclaimed Metal.png = Item icon Shortstop.png
Żeton klasy - Skaut Żeton slotu - podstawowy Metal ze złomu Możliwe rezultaty
Item icon Class Token - Scout.png + Item icon Slot Token - Primary.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Shortstop.png Item icon Force-A-Nature.png Item icon Soda Popper.png Item icon Baby Face's Blaster.png
Item icon Back Scatter.png

Jako składnik wytwarzania

Metal rafinowany Broń z zestawu Dostawa specjalna Mleczarz
Item icon Refined Metal.pngx4 + Item icon Shortstop.pngItem icon Mad Milk.pngItem icon Holy Mackerel.png = Item icon Milkman.png
Metal z odzysku Wstrzymywacz Skrzydłowy
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Shortstop.png = Item icon Winger.png
Metal z odzysku Wstrzymywacz Browning Baby Face'a
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Shortstop.pngx2 = Item icon Baby Face's Blaster.png
Metal z odzysku Wstrzymywacz Kryt-o-Cola Dupeltówka
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Shortstop.png + Item icon Crit-a-Cola.png = Item icon Back Scatter.png

Wariant kuriozum


Historia aktualizacji

Aktualizacja z 30 września 2010 (Mannkonomia)
 • Wstrzymywacz został dodany do gry.

Aktualizacja z 6 października 2010

 • Na Wstrzymywacza wpływa teraz ustawienie tf_use_fixed_weaponspreads.

Aktualizacja z 8 października 2010

 • [Nieudokumentowane] Wstrzymywacz został dodany jako składnik wytwarzania Mleczarza.

Aktualizacja z 17 grudnia 2010

 • Wstrzymywacz w zamierzeniach miał posiadać podobny efekt spowolnienia do tego z Nataszy. Efekt ten nie działał jednak poprawnie i dlatego został usunięty w tej aktualizacji.

Aktualizacja z 10 stycznia 2011

 • Naprawiono błąd graficzny na Wstrzymywaczu, który powodował, że przy włączonym auto-przeładowywaniu broni wciąż były widoczne przeładowane naboje.

Aktualizacja z 19 stycznia 2011

 • Naprawiono brak wyświetlania efektu krytycznej premii na Wstrzymywaczu Skauta.

Aktualizacja z 14 lutego 2011

 • Naprawiono otrzymywanie premii zestawu przedmiotów, mimo że jest wyłączony za pomocą białej listy.
 • [Nieudokumentowane] Naprawiono otrzymywanie premii zestawu przedmiotów w trybie Średniowiecznym, mimo że niektóre przedmioty z zestawu są niewykorzystywane w tym trybie.

Aktualizacja z 23 czerwca 2011 (Überowa aktualizacja)

 • [Nieudokumentowane] Wstrzymywacz został dodany jako składnik wytwarzania Skrzydłowego.

Aktualizacja z 13 października 2011 (Aktualizacja i wyprzedaż mannorocznicy)

 • [Nieudokumentowane] Zwiększono czas przeładowywania Wstrzymywacza o 50%.

Aktualizacja z 27 kwietnia 2012

 • [Nieudokumentowane] Dodano wariant Wstrzymywacza w jakości Kuriozum.

Aktualizacja z 10 lipca 2013

 • Zmieniono właściwości Wstrzymywacza.

Aktualizacja z 12 listopada 2013

 • [Nieudokumentowane] Dodano wariant Wstrzymywacza w jakości Kolekcjonera.

Aktualizacja z 7 lutego 2014

 • Zmieniono właściwości:
  • Zmniejszono dodatkową podatność na odrzut z 80% do 40%.

Aktualizacja z 24 kwietnia 2014

 • Naprawiono używanie nieprawidłowego dźwięku krytycznego wystrzału przez Wstrzymywacz.

Aktualizacja z 2 lipca 2015 – łatka 1. (Siła charakteru)

 • Zaktualizowano opis, aby lepiej oddawał sposób działania broni.
 • Zmieniono atrybuty:
  • Amunicja nie jest już współdzielona z bronią drugorzędną.
  • Zwiększa siła odrzutu i dodatkowe leczenie działają tylko, gdy broń jest aktywna.

Aktualizacja z 3 lipca 2015

 • Naprawiono błąd, który powodował szybsze niż normalnie przeładowywanie Wstrzymywacza.

Aktualizacja z 7 lipca 2016 (Poznaj wroga swego)

 • Zmieniono atrybuty:
  • Dodano alternatywny atak -- popchnij kogoś!
  • Usunięto bonus leczenia
  • Zredukowano siłę odrzutu po otrzymaniu obrażeń lub od sprężonego powietrza do 20% (wcześniej 40%)

Aktualizacja z 21 października 2016

 • Zaktualizowano dźwięki podczas popychania kogoś przez Skauta używającego Wstrzymywacza..

Aktualizacja z 14 lutego 2017

 • Naprawiono błąd, w którym Skaut nie pokazywał animacji gdy pchał kogoś alternatywnym atakiem Wstrzymywacza.
 • Naprawiono błąd, w którym Skaut nie otrzymywał asysty za pchnięcie kogoś alternatywnym atakiem Wstrzymywacza .

Aktualizacja z 20 października 2017 (Piekło w dżungli)

 • [Nieudokumentowane] Zaktualizowano dźwięk przeładowywania.

Aktualizacja z 21 grudnia 2017 (Śnięta 2017)

 • Wstrzymywacz może teraz zostać udekorowany.
 • Naprawiono animację badania dla Wstrzymywacza.

Błędy

 • Przy większym polu widzenia (większym niż zazwyczaj) pociski pojawiają się przed ekranem.
 • Jeśli użytkownik ma ustawioną jakość modelów na niską w ustawieniach, to Skaut nie otworzy Wstrzymywacza aby włożyć do niego pociski.
 • Jeśli gracz zostanie zabity za pomocą pchnięcia, to będzie to zaliczone jako jego samobójstwo.
 • Brakuje atrybutu -60% śrutu na strzał.
 • Brakuje atrybutu +100% zadawanych obrażeń.

Ciekawostki

 • Wygląd Wstrzymywacza stanowi kombinację broni COP 357 Derringer (angielski) oraz czterokomorowego Remington Elliot Derringer (angielski).
 • Pistolet pieprzowy lub też „pieprzniczka” jest małą bronią ręczną lub pistoletem z wieloma membranami powiązanymi z centralną osią.

Galeria

Zobacz też