Aktualizacja z 19 grudnia 2011

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/something_special.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/all_class/something_special_large.vtf
Modified: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/engineer/xms_engineer_stocking.vtf