Paczka Społecznościowych Map

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Ten artykuł mówi o nowej zawartości wydanej w aktualizacji. Dane dotyczące aktualizacji samej w sobie znajdziesz tutaj: Aktualizacja z 24 lutego 2011.
Community map pack update.png

Paczka Społecznościowych Map to aktualizacja wydana Aktualizacja z 24 lutego 2011. Aktualizacja ta składała się z trzech społecznościowych map: Lakeside, Frontier oraz Nightfall. Była to pierwsza znacząca aktualizacja dodająca nową zawartość w roku 2011.

Nowości

Mapy

Linki zewnętrzne