Idlení

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Oooh, this is bad!
You are like sleeping soldier who just stands at base instead of running to point.
Heavy failing to understand what idling is

Idling v Team Fortress 2 označuje praktiku připojení se k serveru, nebo vytvoření vlastního za účelem "idlení" (flákání), a tedy navýšení herní doby a celkově větší šance na získání některého z předmětů, jako jsou zbraně nebo klobouky, skrze systém obdržení předmětů. Termín idling vychází z myšlenky, že hráč vlastně zůstává po celou herní dobu nehybný, přičemž čeká než mu systém doručí předměty.

V dubnu 2010 společnost Valve provedla změny v systému obdržení předmětů pro snížení efektivity idlení zavedením 'týdenního limitu předmětů'.

Historie

Snímek obrazovky "SteamStats", externího programu běžícího v okně terminálu.

Vzestup idlení a programů třetích stran

Rané verze systému obdržení předmětů založené na počtu hodin strávených ve hře byly mnohými považovány za nespravedlivé. Hráči si totiž našli několik způsobů, jak tuto dobu navýšit. Nejzákladnější metoda zahrnovala prosté spuštění hry, připojení se k serveru, a minimalizace hry do pozadí; hráč zůstal idlit na serveru, což navyšovalo jeho celkovou herní dobu a počet získaných předmětů.

Nutnost neustále běžící hry na pozadí vedla k tvorbě programů třetích stran. Program "SteamStats", který napsal tvůrce stránky TF2 Backpack Examiner - nynější zaměstnanec Valve Drunken F00l, napodoboval herní engine a připojoval se k serverům, které hostoval F00l. Ač byl původně vyvinut za účelem výzkumu systému obdržení předmětů, program si rychle získal popularitu, neboť poskytoval statistiky a upozornění na možnost získání předmětu. Jelikož idlení do té doby vyžadovalo spuštění hry na pozadí, použití SteamStats znamenalo pro hráče ideální způsob, jak získat předměty, aniž by museli hrát velké množství hodin, nebo obětovat systémové prostředky a energii.

Zákaz Valve (c)

Ve vyjádření uveřejněném na oficiálním blogu 2. září 2009 společnost Valve zaujala postoj nulové tolerance vůči používaní aplikací třetích stran k manipulaci se systémem předmětů a odstranila všechny předměty doposud získané pomocí těchto aplikací.[1] Dále bylo uvedeno, že toto opatření postihlo zhruba 4.5% aktivních hráčů. Všichni hráči, kteří nepoužívali externí aplikace byli odměnění Cheater's Lament, klobouk pro všechny třídy znázorňující zlatou svatozář. Také byla zvýšena pravděpodobnost získání všech existujícíh klobouků.

Oznámení způsobilo bouřlivé reakce různých částí komunity. Na základě zákazu stáhl Drunken F00l svůj program z oběhu a přestal hostovat idle servery.

Změny v systému

Původní článek: Systém obdržení předmětů

20. dubna 2010 společnost Valve významně upravila systém za účelem vyřešení těchto problémů.[2] Systém nyní 'háže kostkou' k určení kdy dojde k získání předmětů, namísto předchozí metody jestli se tak vůbec stane. Také byla navýšena frekvence získání předmětů, a zaveden jejich týdenní limit.

Limit zabraňuje dalšímu získávání předmětů hráčům, kteří mají vysoké herní doby v rámci týdne, což výrazně snižuje efektivitu idlení. Ačkoli společnost Valve nespecifikovala žádné konkrétní hodnoty, množství předmětů, které hráč může za týden získat je odhadováno na 8-12.

Nedávná doba

Vydání Mann-Conomy Update znamenalo získání Cheater's Lament velkým množstvím hráčů, včetně těch, kteří používali externí aplikace. Kolem jeho vydání panuje spousta teorií, nicméně společnost Valve se k tomuto předmětu nijak nevyjádřila.

Metody

Ve hře

Spuštění hry, připojení se na server a poté minimalizace do pozadí byla raná metoda idlení. Servery určené pouze k idlení jsou běžné, nicméně hráči mohou k idlení využít také offline cvičný mód nebo listen server (přístupný skrze "Vytvořit server" v hlavním menu), pokud dokáží udržet spojení se službou Steam.

Další možnost idlení ve hře je za pomocí příkazu "-textmode" (viz možnosti příkazové řádky (Anglicky)). Úpravou parametru spuštění hry ve službě Steam mohou hráči spustit TF2 v podobě okna terminálu, což vede k šetření systémových prostředků. To zjednodušuje spuštění hry při použití virtuálizačního softwaru nebo systémových emulátorů jako je Wine.

Příklad použití parametrů: -textmode -nosound -noipx -novid -nopreload -nojoy -sw -maxplayers 2 +sv_lan 1 +map "itemtest" spustí listen server v text módu, režimu šetřícím prostředky a mapou Itemtest. Nastavení parametru "maxplayers" na 1 vede k chybě "cannot verify load for invalid steamid" a znemožní získání předmětů během idlení.


Reference

  1. TF2 Official Blog - Incoming! 2. září 2009, Erik Johnson (Anglicky)
  2. TF2 Official Blog - Thanks for standin still, wanker. 2. září 2009, Erik Johnson (Anglicky)

Zhlédněte také

Externí odkazy