Kvalitet

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


Hmmm, have a gander at this little beauty.
Krypskytten

Föremål har olika grad av kvalitet, eller sällsynthet. Ett föremåls kvalitet ändrar färgen på dess namn och påverkar ofta dess förmodade värde vid byteshandel.

De olika namnen på ett föremåls kvalitet, och själva termen "kvalitet", är hämtade ur spelets filer.

Vanliga föremål

Backpack Scattergun.png
Hagelbössa
Hagelbössa Nivå 1

Vanliga föremål kallas även för 'standardföremål' eller 'lagerföremål'. Dessa är de standardvapen som alla spelare börjar med och som inte förvaras i ryggsäcken. Därför är de de enda tillgängliga vapnen om spelet inte kan ansluta till Steam. Unika varianter av dessa vapen kan tillverkas genom att använda en Namnlapp eller Beskrivningslapp på ett Vanligt vapen, vilka ses genom att klicka i rutan "Visa Lagerföremål" i ryggsäcksfönstret.

Unika föremål

Backpack Degreaser.png
Avfettaren
Eldkastare Nivå 10
65% snabbare vapenbyte
-25% brännskada

Unika föremål är föremål som kan köpas från Mann Co.-butiken, hittas slumpmässigt under spel, erhållas genom framsteg, eller tillverkas. På grund av detta anses unika föremål vara den egentliga "standarden" när det gäller föremålskvalitet.

Vintageföremål

Se även: Vintage quality distribution
Backpack Natascha.png
Vintage Natascha
Minigun Nivå 5
Vid Träff: 100% chans att sakta ned måltavla
-25% orsakad skada
30% långsammare snurrtid

Vintageföremål är föremål som erhölls före lanseringen av Mann-Conomy-Uppdateringen. De flesta vid den tiden existerande Unika föremål ändrades till Vintageföremål för att göra dem mer åtråvärda vid byteshandel. De har dock endast inga andra skillnader gentemot Vanliga föremål, förutom deras blåa namn och Vintage-prefix. Vissa föremål exkluderades och gjordes inte om till Vintageföremål, så som märken, kampanjföremål och säsongsföremål; i vissa fall har sådana föremål felaktigt fått Vintagekvalitet när de skickats tillbaka till spelare av Steams kundtjänst.

Äkta föremål

Backpack Sun-on-a-Stick.png
Äkta Solstickan
Level 10 RIFT Mace
100% minicrits vs burning players
-15% damage done
Den taggiga änden går in i andra mannen.

Äkta föremål introducerades samtidigt som Sun-on-a-Stick och Sharpened Volcano Fragment som en del av RIFT-kampanjen för spelare som förbokade före den första mars 2011. Syftet med kvaliteten "äkta" är att särskilja de föremål som erhållts via kampanjer från deras tillverkade motsvarighet.

Ovanliga föremål

Se även: Unusual quality distribution
Backpack Napper's Respite.png
Ovanlig Slumrarens Andrum
Nivå 0 - 100
Effekt: Cirklande Hjärta
Efter en lång dags arbete med att bränna Spanare.

Ovanliga hattar

Se även: Hats, Unusual effects

Ovanliga hattar är hatter med partikeleffekter.

I nuläget kan Ovanliga hattar endast erhållas genom att låsa upp en Förrådslåda från Mann Co. med en Nyckel till Förrådslåda från Mann Co., eller genom att byta till sig en. Ovanliga versioner av de unika hattar som fanns i Festliga Vinterlådor kunde också erhållas genom att låsa upp lådan med en Nyckel till Festlig Vinterlåda under Australiensisk Jul-evenemanget.

Att Tillverka ihop två Ovanliga hattar kommer inte att resultera i en Ovanlig hatt; istället blir resultatet helt enkelt en Unik hatt.

Scream Fortress-Uppdateringen

Huvudartikel: Scream Fortress

Två nya Ovanliga föremål introducerades i samband med denna uppdatering: den Hemsökta Metallskroten och den Hästlöse Huvudlöse Horsemanns Halshuggare. Bortsett från att den är Ovanlig har Hästlöse Huvudlöse Horsemanns Halshuggare inga egenskaper som skiljer den från Eyelandern.

Samlarens-förmål

Backpack Original.png
Samlares Originalet
Raketgevär Nivå 5

Samlarens är en vapen-kvalitet som introducerades i November 12, 2013 Patch. Kvaliteten kan erhållas genom att konvertera 200 kopior av ett föremål med hjälp av ett kemi-set.
Gemenskapsföremål

Se även: List of Community weapon owners, List of Wiki Cap owners
Backpack Medi Gun.png
Gemenskap Hälsovapen
Hälsovapen Nivå 50
Föräras ovärderliga Bidragare till Gemenskapen
Effekt: Gemenskapsgnister

( Kan inte Bytas eller användas vid Tillverkning )

Gemenskapsföremål är särskilda föremål som Valve delar ut till individer som bidragit stort till Team Fortress 2-gemenskapen. Gemenskapsföremål har partikeleffekten "Gemenskapsgnister" och ett attribut med beskrivningen "Föräras ovärderliga Bidragare till Gemenskapen". Utöver detta så får dylika standardvapen en extra bonus till deras "Phong shading exponent" (en variabel i grafikmotorn som påverkar hur mycket något glänser), vilket ger dessa föremål ett glansigare utseende.

Självgjorda föremål

Se även: List of Self-made item owners
Backpack Dalokohs Bar.png
Självgjord Dalokohs-Kakan
Lunchlåda Nivå 50
Lägger till +50 max hälsa i 30 sekunder
Effekt: Gemenskapsgnister
Jag gjorde denna!

( Kan inte Bytas eller användas vid Tillverkning )

Självgjorda föremål är specialversioner av spelarskapade föremål som ges till de spelare som skapade föremålen i fråga. Precis som Gemenskapsföremål har de partikeleffekten "Community Sparkle" och attributet med beskrivningen "Jag gjorde denna!". Se Bidragssidan för info om när föremål lades till i spelet.

Valve-vapen

Backpack Rocket Launcher.png
Valve Raketgevär
Raketgevär Nivå 100
+1009900% orsakad skada
+109900% magasinstorlek
+75% snabbare eldgivning
Vid Träff: +250 hälsa
Vid Dödande Träff: 10 sekunder med 100% chans till kritisk träff
+50% projektilhastighet
+100% snabbare förflyttningshastighet för bäraren
Effekt: Flying Bits

( Kan inte Bytas eller användas vid Tillverkning )

Valve-vapen är alternativa versioner av vanliga vapen som ges till Valve-anställda. Samtliga Valve-vapen har Nivå 100. Dessa vapen har även en speciell partikeleffekt vid namn Flying Bits. På grund av deras bakgrund som utvecklarvapen har vissa Valve-vapen enormt kraftiga attribut så som framgår av bilden, men sådana attribut är inte ett krav för den kvaliteten. Valve-vapnet som ses i exemplet Robin Walkers Raketgevär. Den kan ses här.

Föremålsnamnens färger

Färg Namn på Kvalitet Exempel
#B2B2B2 Normal Hagelbössa
#FFD700 Unik Avfettaren
#476291 Vintage Natascha (Vintage)
#4D7455 Äkta Sun-On-A-Stick (Äkta)
#8650AC Ovanlig Slumrarens Andrum (Ovanlig)
#70B04A Gemenskapen Hälsovapen (Gemenskapens)
Självgjorda Dalokohs-Kakan (Självgjord)
#A50F79 Utvecklare Raketgevär (Valve)
#A50F79 Samlarens Originalet (Samlarens)

Oanvända färger

Färg Namn på Kvalitet Exempel
#8D834B Sällsynthet1 Sällsynthet1
#CF6A32 Sällsynthet3 Sällsynthet3
#00FF00 Skräddarsydd Skräddarsydd

Notiser

  • En spion förklädd till en person som har föremål med partikeleffekter kommer i nuläget inte att kopiera partikeleffekterna i fråga.
  • Partikeleffekter fästa till ett föremål kommer inte synas i förstapersons-vyn.

Se även