Skada

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Wehhhhhh!
Pain is weakness leaving the body!
Soldaten

Skada i Team Fortress 2 är alla händelser som minskar hälsan hos en spelare eller enhet. Skador kan orsakas av vapen, eld, explosioner, fall, blödning, tåg, vatten, sågblad och Hästlösa Huvudlösa Horsemann.

Vapenskada

Skada från vapen beräknas enligt följande:

(Basskada) × (Avstånd och Slumpmässomodifierare) × (Splashmodifierare) × (Självskadereducering)

Kritiska träffar beräknas enligt:

(Basskada) × (Splashmodifierare) × (Kritisk Modifierare)

Mini-kritiska träffar beräknas enligt:

(Basskada) × (Positiv Avståndsmodifierare) × (Slumpmässomodifierare) × (Splashmodifierare) × (Mini-kritisk Modifierare)


Basskada

Basskadan för ett vapen är ett konstant nummer som är låst till just det vapnet. Skada beror inte på vart målet blir träffat, med undantaget av vapen som får Kritiska träffar på vissa regioner på målet.

Avstånd och Slumpmässomodifierarer

Hur skada påverkas utav avstånd.

Avståndsmodifieraren är ett nummer mellan 1.5 och 0.5 som enligt sinus minskar allt eftersom att avståndet mellan attackeraren och målet ökar. Avståndstaket ligger vid 1024 enheter och alla avstånd längre än detta behandlas som 1024 för syftet av skadekalkylering. I denna formel finns det en slumpmässig variation med avståndet ±102.4 enheter (visad i grafen runt 512 enheter, som ett exempel). Detta innebär att du kan bedömas vara upp till 102.4 enheter närmre eller längre ifrån än var du egentligen befinner dig. Detta är den 15% variationen många spelare har hört talas om; det är inte bara en 85–115% ökning för den slutgiltiga skadan.

Basavståndet givet till formeln är modifierad för Raketgevär, Klisterbombskastare (när de detoneras inom 5 sekunder) och Sputgevär. När avståndet mellan attackeraren och målet är mindre än 512 enheter behandlas detta istället som att man är ~74% närmare 512 enheter; med det menas att du bedöms vara längre bort än vart du egentligen befinner dig. Resultatet av detta blir att den maximala skadan som du kan få innan den slumpmässiga variationen är 120% (visad av den lila linjen i grafen). Kort sagt får dessa tre vapen mindre extraskada från avståndsmodifieraren vid kort avstånd, men kommer fortfarande på samma skadestraff för långdistans som med de andra vapnen.

Närstridsvapen, Eldkastare, Signalpistoler, Granatkastare, Krypskyttegevär och Pilbågar bedöms som att vara vid 512 enheter för denna formel. Eldkastare påverkas däremot av deras egna separata avståndsmodifierare.

Vapen som avfyrar projektiler, så som Raketgeväret och Direkta Träffen, tillägger avståndsmodifieraren till skadan baserad på avståndet mellan attackeraren och målet vid tillfället då målet träffas. Detta innebär att avståndet anses vara irrelevant vid det tillfället som projektilen avfyras och det som räknas in i skademängden beror på vilket avstånd attackeraren befinner sig på när projektilen träffar målet.

Noteringar
  1. Enhetsvariationen på ±102.4 infaller efter skalning för Raketgevär och andra distansmodifierade vapen.
  2. Det slutgiltiga avståndet som används i formeln (efter den slumpmässiga variationen) kan inte gå över 1024 eller under 0.
  3. På servrar där slumpmässig variation är inaktiverat (med användning av serverns cvar "tf_damage_disablespread") är det effektiva avståndet använt 102.4 enheter mindre än det längsta möjliga slumpmässiga avståndet (efter taket på 1024 enheter). Detta innebär att avstånd längre än 921.6 enheter behandlas som att vara 921.6 enheter ifrån; det normala taket är 1024 och 102.4 mindre än det är 921.6 enheter.

Splashmodifierare

Splashmodifieraren är ett nummer som används för explosiva vapen som inte har direktkontakt med målet. Valve har inte släppt den officiella statistiken för skadefall för splashskada än.

Självskadereducering

Explosiva vapen kan orsaka mindre egenskada på användaren än vad de gör på fiender, beroende på situationen. Se individuella vapensidor för mer information.

Kritisk modifierare

Huvudartikel: Kritiska träffar

Kritiska träffar och Mini-kritiska träffar har två effekter var. En Kritisk träff sätter ”avstånd och slumpmässig” modifierare till 1 (och tar i bort den). Det multiplicerar sedan den slutgiltiga skadan med 3.

Mini-kritiska träffar ser efter om basavståndet är större än 512: om den är det så bedöms det som 512 för formelns syfte (visad enligt en blå streckad linje i grafen ovan) och sedan läggs modifieraren på ±102.4 till. Vare sig den nådde avstånstaket eller ej kommer den slutgiltiga skadan sedan att multipliceras med 1.35. Slutresultatet blir att vapnet inte kommer att förlora skadekraft om spelaren är mer än 512 enheter från målet; om attacken inte var kritisk eller mini-kritisk skulle skada fortsätta att minska till 1024 enheter.

Notering: Ett Rygghugg orsakar 6 gånger offrets tillfälliga hälsa istället för att använda sig av den kritiska modifieraren.

Medan den är aktiv, försvarar Bataljonens Förstärkning lagkamrater i närheten från Kritiska träffar och behandlar dem som normala skador istället.

Sårbarhet, resistans och blockering

En spelare kan ta en modifierad mängd skada av vissa föremål. Dessa effekter staplas multipicerat. "X% sårbarhet" multiplicerad med en viss sorts skada med 100% + X% och "Y% skaderesistans" multiplicerar den typen utav skada med 100% - Y%. (Till exempel, Anfallsskölden ger 40% resistans mot explosionskador, vilket betyder att all tagen explosiv skada multipliceras med 60%). Eftersom att effekter staplas multiplicerat kan kombinationer av effekter resultera i en aning annorlunda valör än räknat; till exempel, en Soldat med Stridsvagnsbombaren-setet (20% resistans mot Vaktgevär), Ägaren (10% sårbarhet mot kulskador) och en aktiv Bataljonens Förstärkning (35% resistans mot all skada) har en kombinerad resistans mot Vaktgevärskulor på 42.8% (till skillnad från 45% om effekterna endast lades ihop).

En del vapen eller föremålsuppsättningar ger en effekt som ökar eller minskar skada tagen från vissa typer utav vapen. Dessa effekter kan antingen tillämpas "på bäraren" eller "medan aktiv".


Vapen / Föremålsuppsättning Effekt
Battalion's Backup
Bataljonens Förstärkning
Pictogram info.png  Då den är aktiv ger den en defensiv buff, till alla lagkamrater i närheten, som blockerar 35% av all inkommande skada och blockerar Kritiska träffar.
Bushwacka
Bushwacka
Pictogram minus.png  20% sårbarhet mot eld för bäraren.
Candy Cane
Polkagrisen
Pictogram minus.png  25% sårbarhet mot explosionsskador för bäraren.
Chargin' Targe
Anfallsskölden
Pictogram plus.png  50% resistans mot eldskada för bäraren.

Pictogram plus.png  40% resistans mot explosionsskada för bäraren.

Fists of Steel
Stålnävarna
Pictogram plus.png  40% resistans mot långdistansskador medan de är aktiva.

Pictogram minus.png  100% sårbarhet för närstridsattacker medan de är aktiva.

Pain Train
Ägaren
Pictogram minus.png  10% sårbarher för kulskador för bäraren.
Rocket Jumper
Rakethopparen
Pictogram minus.png  100% sårbarhet för eld, explosion och kulskador på bäraren.
Southern Hospitality
Söderns Gästfrihet
Pictogram minus.png  20% sårbarhet för eldskada på bäraren.
Splendid Screen
Det Strålande Skyddet
Pictogram plus.png  +20% resistans mot eldskada för bäraren.

Pictogram plus.png +15% resistans mot explosionskador för bäraren.

Sticky Jumper
Klisterbombshopparen
Pictogram minus.png  100% sårbarhet mot eld, explosion och kulskador för bäraren.
Powerjack
Eldomkraften
Pictogram minus.png  20% sårbarhet från närstridsattacker medan den är aktiv.
Loch-n-LoadUllapool Caber
Expertens Krigsmateriel
Item set
Pictogram plus.png  10% resistans mot eldskada för bäraren.
Brass BeastBuffalo Steak SandvichWarrior's Spirit
Den Övervintrande Björnen
Item set
Pictogram plus.png  5% resistans mot Kritiska träffar för bäraren.
DegreaserPowerjackAttendant
Bensinstationens Utstyrsel
Item set
Pictogram minus.png  10% sårbarhet för kulskador för bäraren.
Black BoxBattalion's BackupGrenadier's Softcap
Stridsvagnsbombaren
Item set
Pictogram plus.png  20% resistans mot Vaktgevär för bäraren.

Uppdateringshistorik

17 December, 2010 patch

  • [Odokumenterad] Närstridsvapen orsakar inte längre kulskador.

14 Februari, 2011 patch

  • [Odokumenterad] Närstridsvapen räknas inte längre som ”kulvapen” när man räknar ut sårbarheter för skador.

Se även