Particle effects/cs

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Particle efekty jsou často používané v Team Fortressu 2 aby sloužily jako dekorativní, nebo vizuální doplňky, jak pro různé herní akce, tak pro kosmetické účely.Teoreticky jakýkoliv efekt lze připojit na libovolný předmět, nebo model, avšak některé efekty se objevují pouze na předmětech určité kvality; například Unusual efekty se zobrazují pouze na předmětech s unusual kvalitou.

Statusový efekt

Statusové efekty jsou používány, aby ukazovaly ostatním hráčům změny o hráčově stavu. Příkladem by mohly být overheal částice vyzařované od přeléčeného hráče, nebo od někoho, kdo nedávno sebral lékárničku.

Efekt přeléčení

Když je hráč přeléčen Medicem, tak z něj budou vyzařovat lékařské kříže. Efekt přeléčení lze také vidět, když zranění hráči seberou lékárničky. Je také používaný na Medi Gun paprsku a také na dráze projektilu z Crussader's Crossbow.

Efekt kritického blesku

Efekt kritického blesku dává na vědomost, že tato zbraň bude působit kritická zranění. Je vyznačován týmově zbarveným odstínem na zbrani samotné. Je také používán na Medi Gun Kritzkrieg a Quick-Fix ,aby bylo jasné, že lze spustit übercharge.


Efekty hořícího hráče

Efekty hořícího hráče jsou používány během doby hoření hráče.

Efekt Označen zemřít

Efekt Označen zemřít je používán k označení, že hráč je označen zemřít. Hráč, který je takto označen obdrží Mini-krity od jakéhokoliv příchozího zranění.

Efekty zbraní

Vetšina non-hitscanových zbraní má svůj efekt. Řadí se tam např. Rocket Launcher a Flamethrower.

Herní efekty

Částice jsou používány k rozlišení herních režimů.

Efekt papíru z kufříku

Když je sebrán kufřík, tak z něj vypadávají papíry.

Efekt prádla vypadlého z kufříku s austráliem

Když je sebrán kufřík s austráliem, tak z něj vypadávají boxerky a ponožky.

Efekt balónku

Když je spuštěný narozeninový mód , tak z hráčů místo krve létají balónky.

Dekorativní efekty

Dekorativní efekty nemění průběh hry a jsou používané pouze pro estetiku.

Svatozář

Svatozář je přidělena k Cheater's Lament.

Komunitní třpitky

Komunitní třpitky jsou přiděleny ke komunitním , nebo self-made předmětům.

Efekt pro Treasure Hat

Není žádný známý název pro Treasure Hat efekt, ale je připojený jako nově definovaný částicový systém "coin_spin". Částice z tohoto efektu jsou ovlivněné pohybem toho kdo sese klobouk a jsou viditelné pouze při pohybu.

Nóbl kouř

Nóbl kouř je přidělen k Lord Cockswain's Novelty Mutton Chops and Pipe, Soldier's Sparkplug, Soldier's Stogie, Backpack Broiler, Bubble Pipe, Waxy Wayfinder, Aladdin's Private Reserve, Bearded Bombardier, Nine-Pipe Problem, Steam Pipe, Outback Intellectual a Gentle Munitionne of Leisure. Spy má také tenčí verzi pokud je nepřestrojen.

Razítka map

Razítka map jsou přidělena k World Traveler's Hat. Ty se rendrují podobně jako fialové a zelené unusual konfety, ale používají efekt razítek. Jako u Treasure Hat, je efekt závyslý na pohybu vlastníka klobouku a razítka budou vypadávat pouze za chůze.

Noty

Noty jsou přiděleny k Earbuds a Noise Maker .

Noise Maker

Noise Maker při použití vysílá noty, nebo duchy. Částice noise makeru jsou barevné pro odlišení od Earbudsů.

Létající efekty

Určené k renderování plamene na částech, Létající efekty jsou také přiděleny k určitým Valve zbraním.

Nemesis

Unusual efekty

Zhlédněte také: Unusual/cs

Unusual efekty jsou přideleny k unusual předmětům. Prvních čtrnáct efektu ("1. generace") byly přidány do hry společně s Mann-Conomy Update v roce 2010. Dalších osm efektů ("2. generace") bylo přidáno s Patch z 18. srpna 2011, a dalších sedm ("3. generace") bylo přidáno později s Patch z 19. června 2013. Deset dalších efektu bylo přidáno s Robotic Boogaloo updatem v roce 2013, tyto efekty mohou být získány pouze otevřením RoboCrate. Čtyři unusual taunty byly přidány s Love & War Update v roce 2014. Ty je možno získat pouze z Mann Co. Director's Cut Reel a Mann Co. Audition Reel. Další čtyři efekty byly později přidány společně s End of the Line Update v roce 2014, tyto efekty mohou být získány pouze otevřením End of the Line Community Crate.

Čtyři pouze Halloweenské efekty byly přidány s Very Scary Halloween v roce 2011, dalších pět s Spectral Halloween Special v roce 2012, dalších osm jako část Scream Fortress 2013 a dalších osm (dva z nich jsou taunt efekty) jako část Scream Fortress 2014 updatu. Tyto efekty mohou být otevřeny pouze během Halloweenu, ale z jakékoliv krabice.

Rozdílné efekty jsou k vidění na této animaci, ale také na tomto videu.


The first 14 effects were added to the game with the Mann-Conomy Update, 8 more unusual effects were added with the Patch z 18. srpna 2011, and 7 additional effects were added with the Patch z 19. června 2013. The unusual effect pool used by any given series of crate is listed in its potential uncrate results list.

The first 14 effects can be obtained from any crate of Series #1 to Series #25.

The next 8 effects can be obtained from any crate of Series #26 to Series #57.

The final 7 effects can be obtained from any Series #59 crate onwards.

Halloween Special

There were 4 more Halloween-exclusive effects added with the Very Scary Halloween Special, 5 with the Spectral Halloween Special, 8 with Scream Fortress 2013, 6 with Scream Fortress 2014, 7 with Scream Fortress 2015, 4 with Scream Fortress 2016, and 11 more with Scream Fortress 2018. 2 Halloween-only taunt effects were added in with Scream Fortress 2014, 4 were added with Scream Fortress 2016, and 6 more with Scream Fortress 2018. Unlike other effects, these could only be obtained during Halloween season, from any openable crate. The Halloween effects from Scream Fortress 2015, Scream Fortress 2016 and Scream Fortress 2018 are only found in special, limited edition crates which released with those updates: The Gargoyle Case, the Creepy Crawly Case and the Violet Vermin Case respectively.

The first 4 Halloween-only effects, introduced in the Very Scary Halloween Special.

The next 5 Halloween-only effects, introduced in the Spectral Halloween Special.

The next 8 Halloween-only effects, introduced in Scream Fortress 2013.

The next 6 Halloween-only effects, introduced in Scream Fortress 2014.

The 2 Halloween-only taunt effects, introduced in Scream Fortress 2014.

Scream Fortress 2015 added 7 unusual effects. Items with these effects can only be obtained by unlocking the Gargoyle Case.

Scream Fortress 2016 added 4 unusual effects. Items with these effects were able to be unboxed during the Scream Fortress 2016 update, from any crate. Now can only be unboxed from the Creepy Crawly Case.

The 4 Halloween-only taunt effects, introduced in Scream Fortress 2016.

Scream Fortress 2018 added 11 unusual effects. Items with these effects were able to be unboxed during the Scream Fortress 2018 update, from any crate. Now can only be unboxed from the Violet Vermin Case.

The 6 Halloween-only taunt effects, introduced in Scream Fortress 2018.

Robotic Boogaloo

The Robotic Boogaloo Update added 10 Community-created unusual effects. Items with these effects can only be obtained by unlocking the RoboCrate.

Love & War

The Love & War Update added 9 unusual taunt effects.

End of the Line

The End of the Line Update added 4 unusual effects. Items with these effects can only be obtained by unlocking the End of the Line Community Crate.

Gun Mettle Update

The Gun Mettle Update added 4 unusual effects exclusively for Decorated weapons. Items with these effects can only be obtained by unlocking the Powerhouse Case, Concealed Killer Case, Pyroland Weapons Case, or the Warbird Weapons Case.

With the introduction of the Jungle Inferno Update the Energy Orb effect has been removed from the unusual effect pool. Meaning only Isotope, Hot, and Cool are obtainable from unboxing.

Invasion Community Update

The Invasion Community Update added 9 unusual effects. Items with these effects can only be obtained by unlocking the Confidential Collection Case and Quarantined Collection Case.


Nepoužité efekty

Nepoužité unusual efekty

These effects were added to the game, but are currently unused.

Some effects have been slightly modified to be displayed correctly.

Removed content

These effects were unused in the game files, but have since been removed.


G.R.U. lebka

G.R.U. lebka byla zobrazována když hráč používal Gloves of Running Urgently .

Točící-se narozeninový dort

Zatím nepoužitý

Demonstrace

Bugy

  • Efekt Nuts n' Bolts měl vizuální problém. Když efekt prolétával kolem hráče, tak se efekt buďto zpomalil, nebo úplně zastavil. Bylo to jednoduché na zjištění při krčení.
  • Na určitých grafických kartách se efekty nezobrazují se zřetelně světlou září. Toto platí pro medi paprsek, unusual efekty a zbraně s laserovými projektily. Tento problém byl také nahlášen uživateli DirectX 11.
  • Po smrti, nebo odpojení efekt často zůstává na místě kde hráč byl.
  • 'Označen zemřít' efekt se někdy zobrazuje když hráč není označen.

Poznámky

  • Spy převlečený za někoho s částicovým efektem tento efekt nenapodobí.
  • Částicový efekt nelze vidět z pohledu první osoby.