Částicové efekty

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Částicové efekty jsou často používané ve hře Team Fortress 2 aby sloužily jako dekorativní, či vizuální doplňky pro různé herní události i kosmetické účely. Teoreticky lze jakýkoliv efekt umístit na kterýkoliv předmět, nebo model, avšak některé efekty se objevují pouze na předmětech určité kvality; například Unusual efekty se zobrazují pouze na předmětech s unusual kvalitou.

Statusový efekt

Statusové efekty jsou používány, aby ukazovaly ostatním hráčům změny o hráčově stavu. Příkladem by mohly být overheal částice vyzařované od přeléčeného hráče, nebo od někoho, kdo nedávno sebral lékárničku.

Efekt přeléčení

Když je hráč přeléčen Medicem, tak z něj budou vyzařovat lékařské kříže. Efekt přeléčení lze také vidět, když zranění hráči seberou lékárničky. Je také používaný na paprsku Medi Gunu a na trajektorii projektilu z Crussader's Crossbow.

Efekt kritického jiskření

Efekt kritického jiskření dává na vědomí, že tato zbraň bude působit kritické poškození. Je doprovázen výrazným týmově zbarveným nádechem na zbrani samotné. Je také používán na Medi Gun Kritzkrieg a Quick-Fix, kde dává najevo, že lze spustit übercharge.


Efekty hořícího hráče

Efekty hořícího hráče jsou používány během doby hoření hráče.

Efekt označení pro smrt

Efekt označení pro smrt je používán k označení, že je hráč označen pro smrt. Hráč, který je takto označen obdrží Mini-kritické zásahy od jakéhokoliv poškození.

Efekty zbraní

Vetšina non-hitscanových zbraní má svůj efekt. Řadí se tam např. Rocket Launcher a Flame Thrower.

Herní efekty

Částice jsou používány k rozlišení herních režimů.

Efekt papíru z kufříku

Když je sebrán kufřík, tak z něj vypadávají papíry.

Efekt prádla vypadlého z kufříku s australiem

Když je sebrán kufřík s australiem, tak z něj vypadávají boxerky a ponožky.

Efekt balónku

Když je spuštěný narozeninový mód, tak z hráčů místo krve létají balónky.

Efekt dolaru

Když je hrán mód Mann vs. Machine, ze spadlých kreditů budou vyzařovat zelené částice ve tvaru dolaru, pokud byl robot zabit normálním způsobem. Jestliže byl zabit headshotem nebo upgradem explozivního headshotu tyto částice budou červené.

Dekorativní efekty

Dekorativní efekty nijak nemění průběh hry a jsou používané pouze na okrasu.

Holy glow

Holy glow je efekt specifický pro Cheater's Lament.

Community Sparkle

Community Sparkle je efekt specifický pro předměty s Community nebo Self-Made kvalitou.

Efekt pro Treasure Hat

Efekt předmětu Treasure Hat dosud nemá žádný oficiální název, ale je připojený jako nově definovaný částicový systém "coin_spin". Částice z tohoto efektu jsou ovlivněné pohybem toho kdo má tento předmět na sobě a jsou viditelné pouze při pohybu.

Genteel Smoke

Genteel Smoke je specifický pro Lord Cockswain's Novelty Mutton Chops and Pipe, Soldier's Sparkplug, Soldier's Stogie, Backpack Broiler, Bubble Pipe, Waxy Wayfinder, Aladdin's Private Reserve, Bearded Bombardier, Nine-Pipe Problem, Steam Pipe, Outback Intellectual, a Gentle Munitionne of Leisure. Spy má tenčí verzi tohoto efektu vycházející z konce jeho cigarety pokud je nepřestrojen.

Map Stamps

Map Stamps je efekt specifický pro World Traveler's Hat. Ty se renderují podobně jako Green a Purple Confetti z unusual předmětů, ale používají efekt poštovních známek. Jako u Treasure Hat, je efekt závyslý na pohybu vlastníka klobouku a razítka budou vypadávat pouze za chůze.

Notes

Notes jsou specifické pro Earbuds a Noise Maker.

Noise Maker

Noise Maker při použití vyzařuje noty, nebo duchy. Částice noise makeru jsou barevné pro odlišení od Earbuds.

Flying Bits

Původně určené pouze k renderování plamene na částech těla, Flying Bits jsou také přiděleny k určitým Valve zbraním.

Nemesis

Unusual efekty

Zhlédněte také: Unusual kvalita

Unusual efekty jsou přiděleny k unusual předmětům. Prvních čtrnáct efektů ("1. generace") bylo přidáno do hry jako součást Mann-Conomy Update v roce 2010. Dalších osm efektů ("2. generace") bylo přidáno s Patch z 18. srpna 2011, a dalších sedm ("3. generace") bylo přidáno později s Patch z 19. června 2013. Deset dalších efektu bylo přidáno v Robotic Boogaloo updatu v roce 2013, tyto efekty mohou být získány pouze otevřením Robo Community Crate. První čtyři unusual taunt efekty byly přidány s Love & War Update v roce 2014. Ty je možno získat pouze z Mann Co. Director's Cut Reel a Mann Co. Audition Reel. Další čtyři efekty byly později přidány během End of the Line Update v roce 2014, tyto efekty mohou být získány pouze otevřením End of the Line Community Crate.

Čtyři pouze Halloween efekty byly přidány v Very Scary Halloween Special v roce 2011, dalších pět v Spectral Halloween Special v roce 2012, dalších osm jako součást Scream Fortress V a dalších osm (dva z nich jsou pouze pro taunty) jako část Scream Fortress VI updatu. Tyto efekty mohou být otevřeny pouze během Halloweenu, ale z jakékoliv krabice.

Většina efektů je k vidění na této animaci, ale také v tomto videu.


Standard Series

Standard Unusual effects can be found in specific crate series.

Gen 1

The first generation of standard Unusual effects was added in the Mann-Conomy Update. They can be obtained in crates Series #1 onward.

List of Gen 1 Unusual effects
Cosmetic effects
Unusual Burning Flames.png
Unusual Circling Heart.png
Unusual Circling Peace Sign.png
Unusual Circling TF Logo.png
Unusual Green Confetti.png
Unusual Green Energy.png
Burning Flames Circling Heart Circling Peace Sign Circling TF Logo Green Confetti Green Energy
Unusual Haunted Ghosts.png
Unusual Massed Flies.png
Unusual Purple Confetti.png
Unusual Purple Energy.png
Unusual Scorching Flames.png
Unusual Searing Plasma.png
Haunted Ghosts Massed Flies Purple Confetti Purple Energy Scorching Flames Searing Plasma
Unusual Sunbeams.png
Unusual Vivid Plasma.png
Sunbeams Vivid Plasma


Gen 2

The second generation of standard Unusual effects was added in the Patch z 18. srpna 2011. They can be obtained in crates Series #26 onward.

List of Gen 2 Unusual effects
Cosmetic effects
Unusual Blizzardy Storm.png
Unusual Bubbling.png
Unusual Nuts n' Bolts.png
Unusual Orbiting Fire.png
Unusual Orbiting Planets.png
Unusual Smoking.png
Blizzardy Storm Bubbling Nuts n' Bolts Orbiting Fire Orbiting Planets Smoking
Unusual Steaming.png
Unusual Stormy Storm.png
Steaming Stormy Storm


Gen 3

The third and current generation of standard Unusual effects was added in the Patch z 19. června 2013. They can be obtained in crates and cases Series #59 onward.

List of Gen 3 Unusual effects
Cosmetic effects
Unusual Aces High RED.png
Unusual Aces High BLU.png
Unusual Cloud 9.png
Unusual Dead Presidents.png
Unusual Disco Beat Down.png
Unusual Kill-a-Watt.png
Aces High (RED) Aces High (BLU) Cloud 9 Dead Presidents Disco Beat Down Kill-a-Watt
Unusual Miami Nights.png
Unusual Terror-Watt.png
Miami Nights Terror-Watt


Community Sparkle

An exclusive Unusual effect was added in the First Community Contribution Update. It is automatically applied to Community and Self-Made items.

Scream Fortress Series

Scream Fortress Unusual effects can be found in specific Scream Fortress crates. During Scream Fortress events, they're available in all other crate series.

Very Scary Halloween Special

The first Scream Fortress generation of Unusual Effects was added in the Very Scary Halloween Special. They could be obtained in any crate during the event.

Spectral Halloween Special

The second Scream Fortress generation of Unusual Effects was added in the Spectral Halloween Special. They could be obtained in any crate during the event.

Scream Fortress V

The third Scream Fortress generation of Unusual effects was added in the Scream Fortress V update. They could be obtained in any crate during the event.

Scream Fortress VI

The fourth Scream Fortress generation of Unusual effects was added in the Scream Fortress VI update. They could be obtained in any crate during the event.

Scream Fortress VII

The fifth Scream Fortress generation of Unusual effects was added in the Scream Fortress VII update. They could only be obtained by opening a Gargoyle Case during the event. They can still be obtained by opening a Gargoyle Case.

Scream Fortress VIII

The sixth Scream Fortress generation of Unusual effects was added in the Scream Fortress VIII update. They could be obtained in any crate during the event. They can still be obtained by opening a Creepy Crawly Case.

Scream Fortress X

The seventh Scream Fortress generation of Unusual effects was added in the Scream Fortress X update. They could be obtained in any crate during the event. They can still be obtained by opening a Violet Vermin Case.

Scream Fortress XI

The eighth Scream Fortress generation of Unusual effects was added in the Scream Fortress XI update. They could be obtained in any crate during the event. They can still be obtained by opening a Spooky Spoils Case.

Smissmas Series

Smissmas Unusual effects can be found in specific Smissmas crates. During Smissmas events, they're available in all other crate series.

Smissmas 2019

The first and current Smissmas generation of Unusual effects was added in the Smissmas 2019 update. Currently, they can be obtained in any crate.

Robotic Boogaloo

An exclusive generation of Unusual effects was added in the Robotic Boogaloo update. They could be obtained in any crate during the event. They can still be obtained by opening a Robo Community Crate.

Love & War Update

An exclusive generation of Unusual effects was added in the Love & War Update. They can be obtained through Taunt Unusualifiers.

End of the Line Update

An exclusive generation of Unusual effects was added in the End of the Line Update. They could be obtained in any crate during the event. They can still be obtained by opening an End of the Line Community Crate.

Gun Mettle Update

An exclusive generation of Unusual effects was added in the Gun Mettle Update. They can be obtained through Decorated cases.

With the introduction of the Jungle Inferno Update, the Energy Orb effect has been removed from the Unusual effect pool due to issues with it disappearing and/or not fitting some weapons properly. Only the three remaining effects can be obtained now.

Invasion Community Update

An exclusive generation of Unusual effects was added in the Invasion Community Update. They could be obtained in any crate during the event. They can still be obtained by opening a Confidential Collection Case or a Quarantined Collection Case.

Nepoužité efekty

Nepoužité unusual efekty

List of currently unused Unusual effects
UNUSED Balloon.png
UNUSED Beams1 Newstyle.png
UNUSED Beany Green.png
UNUSED Beany Hearts.png
UNUSED Beany Target.png
UNUSED Beany TF.png
balloon beams1_newstyle beany_green beany_hearts beany_target beany_tf
UNUSED Circling Glow.png
UNUSED Circling Skull.png
UNUSED Halo.png
UNUSED Orbit.png
UNUSED Sparkles1.png
UNUSED Sparkles2.png
circling_glow circling_skull halo orbit sparkles1 sparkles2
UNUSED Sparkles3.png
UNUSED Stormcloud.png
UNUSED Test.png
UNUSED AAA AAA.png
UNUSED Crisp Spotlights Cones03.png
UNUSED Orbit Fullmoon Cloudy.png
sparkles3 stormcloud test AAA_AAA crisp_spotlights_cones03 orbit_fullmoon_cloudy
UNUSED Sparkler Green.png
UNUSED Sparkler Orange.png
UNUSED Spray Confetti.png
UNUSED Storm Blood.png
UNUSED Symbols Parent Ice.png
sparkler_green sparkler_orange spray_confetti storm_blood symbols_parents_ice


G.R.U. lebka

G.R.U. lebka byla zobrazována když hráč používal Gloves of Running Urgently.

Točící-se narozeninový dort

Zatím nepoužitý

Demonstrace

Bugy

  • Efekt Nuts n' Bolts měl vizuální problém. Když efekt prolétával kolem hráče, tak se efekt buďto zpomalil, nebo úplně zastavil. Bylo to jednoduché na zjištění při krčení.
  • Na určitých grafických kartách se efekty nezobrazují se zřetelně světlou září. Toto platí pro medi paprsek, unusual efekty a zbraně s laserovými projektily. Tento problém byl také nahlášen uživateli DirectX 11.
  • Po smrti, nebo odpojení efekt často zůstává na místě kde hráč byl.
  • Efekt 'Označen pro smrt' se někdy zobrazuje i když hráč není označen.

Poznámky

  • Spy převlečený za někoho s částicovým efektem tento efekt nenapodobí.
  • Částicový efekt nelze vidět z pohledu první osoby.