Partikeleffekter

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Partikeleffekter används frekvent i Team Fortress 2 för att funktionera som dekorationer eller visuella antydningar för både spelhändelser och kosmetika syften. Alla partikeleffekter kan teoretiskt associeras med vilket föremål eller modell som helst, men vissa effekter kan endast ses exklusivt på specifika föremål av en viss kvalitet; till exempel så kan Ovanliga effekten endast visas på föremål med Ovanlig kvalitet.

Statuseffekter

Statuseffekter används för att indikera ändringar för en spelares status för andra spelare. Ett vanligt exempel är överhelningspartiklar som strålar ut från en överhelas spelare eller från någon som just plockat upp en hälsolåda.

G.R.U.s Dödskalleeffekt

G.R.U.s dödskalleeffekt visas när Gorbatjovs Rushande Uppercut är utrustade av spelaren.

Överhelningseffekt

Huvudartikel: Överhelning

När en spelare är överhelad av Sjukvårdaren, kommer spelaren att ge ifrån sig medicinkors. Överhelningseffekten ges även ifrån skadade spelare som plockar upp Hälsopaket och används även på Hälsovapnets helningsstråle.

Kritiska gnistrande effekt

Huvudartiklar: Kritiska träffar, ÜberLaddning

Den Kritiska gnistrande effekten används för att indikera att en spelares vapen kommer orsaka kritisk skada, detta ofta tillsammans med ett lagfärgat överlag på själva vapnet. Det kan också användas på Hälsovapnet och Kritzkrieg för att indikera att en ÜberLaddning är redo för aktivering.

Vapeneffekter

De flesta icke-träffskanningsvapen har partikeleffekter. Dessa inkluderar Raketgeväret och Eldkastaren.

Speleffekter

Partikarna används för att indikera spelhändelser.

Intelligenspappers spåreffekt

Medan intelligensen bärs på kommer den att släppa ut ett spår av papper.

Ballongeffekt

När födelsedagsläge är aktiverat kommer spelare att ge ifrån sig ballonger istället för blod.

Dekorativa effekter

Dekorativa effekter används inte för att indikera speländringar, utan används helt till kosmetiska syften.

Helig glödeffekt

Den Heliga glödeffekten är associerad med Fuskarens Klagan.

Gemenskapsgnista-effekt

Gemenskapsgnista-effekten är associerade till Gemenskaps- eller Självgjorda föremål.

Skatthatteffekt

Huvudartikel: Skatthatt

Det finns ingen känt lokaliserat namn för Skatthatt effekten, men den är associerad som en ny partikel definierad i systemet som "coin_spin". Partiklarna frön denna effekten är influerade av rörelse och kommer endast ges ifrån då spelaren rör på sig.

Kart-Frimärkeeffekt

Huvudartikel: Kart-Frimärken

Kartfrimärkeeffekten är associerad med Jordenruntresenärens Hatt. Dessa renderar likt de lila och gröna ovanliga konfettieffekterna, men använder frimärkespartiklar istället. Likt Skatthatten influeras effekten av rörelse och kommer endast ges ifrån då spelaren rör på sig.

Musiknoteffekt

Musiknoteffekten är associerat till Hörlurarna och Sirener (se nedre sektion).

Sireneffekt

Huvudartikel: Siren

Sireneffekten ger ifrån sig musiknoter eller spöken då den används.

Flygande bitar-effekten

Tänkt att användas för rendering av eld på kroppsdelar, finns flygande bitar-effekten även på vissa Valve vapen.

Nemesis bursteffekt

Ovanlig effekt

Den Ovanliga effekten är associerad med Ovanliga klvalitetföremål. De första 14 effekterna lades till i spelet under Mann-Konomi Uppdateringen och ytterligare 8 ovanliga effekter lades till under 18 Augusti, 2011 Patchen.

De olika partikeleffekterna kan ses i denna animation, så väl som denna video.

Andra effekter

Partikeleffekt 1 används på brinnande spelare.

Noteringar

  • Spioner som är förklädda till spelare med ett föremål som har partikeleffekt, kommer inte visa den partikeleffekten som är associerat till det föremålet.
  • Partikeleffekter som är associerade till ett föremål kommer inte att visas för spelaren i förstapersonsvy.

Uppdateringshistorik

30 September, 2010 Patch (Mann-Konomi Uppdateringen)

7 December, 2010 Patch

  • Lade till partikeleffekt för Skatthatten.

17 December, 2010 Patch (Australisk Jul)

  • Lade till partikeleffekt för Jordenruntresenärens Hatt.

18 Augusti, 2011 Patch (Manno-Technology Bundle)

23 Augusti, 2011 Patch

  • Fixade solstrålseffekten.

Externa länkar