Gemenskap (kvalitet)

From Team Fortress Wiki
< Community (quality)
Revision as of 17:56, 24 September 2023 by BrazilianNut (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Viewmode unusual.png
Backpack Wrench.png

Gemenskap Skiftnyckel
Skiftnyckel Nivå 50
★ Ovanlig Effekt: Gemenskapsgnister
Föräras ovärderliga Bidragare till Gemenskapen

( Kan inte bytas, säljas eller användas i tillverkning )

Föremål som har Gemenskaps- kvalitet är givna speciellt av Valve till spelare som har gjort värdefulla bidraganden till Team Fortress 2 gemenskapen. Gemenskapsföremål har partikeleffekten Gemenskapsgnistor tillägnade dem och ytterligare en beskrivning med texten "Föräras ovärderliga Bidragare till Gemenskapen". Gemenskapsföremål baserade på vissa föremål med de nödvändiga vmt parametrarna, speciellt Lagerföremål, får en tillagd boost till dess Phong-skuggningsexponent, vilket resulterar i att föremålet får ett mer skinande utseende. Vid ett tillfälle hade Gemenskapsföremål en gömd tioprocentig skadeökning; denna har sedan tagits bort.

Lagerföremål med Gemenskapskvalitet som existerade innan introduktionen av Namn- och Beskrivningslappar är baserade på de ursprungliga Normala varianterna. Detta gjör att de inte kan bli namn eller beskrivningsgivna, däremot beter sig nyare varianter baserade på Unika föremål som de var tänkta.

Den hexadecimala färgkoden för Gemenskapsföremål är #70B04A.

Galleri