Pancerz (Classic)

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Pancerz (Classic)
Armor (Classic) image
Typ znajdźki: Pancerz

Pancerz jest znajdźką z klasycznych gier z serii Team Fortress. Pancerz pochłania określoną ilość otrzymanych obrażeń. Wartość ta jest zależna od klasy. Poza Cywilem wszystkie klasy odradzają się z pancerzem, choć może on być znaleziony na niektórych mapach w plecakach jako dodatek.

Rodzaje pancerza

 • Lekki – koloru zielonego, pochłania 30% otrzymywanych obrażeń. Stosowany przez Skauta i Snajpera.
 • Średni – koloru żółtego, pochłania 60% (50% dla Inżyniera) otrzymywanych obrażeń. Stosowany przez Demomana, Medyka, Pyro, Szpiega oraz Inżyniera.
 • Ciężki – koloru czerwonego, pochłania 80% otrzymywanych obrażeń. Stosowany przez Żołnierza oraz Grubego.

Quake Team Fortress

Poza pancerzami z Quake'a Quake Team Fortress posiada niektóre typy pancerza, które nosi na sobie większość klas podczas odrodzenia. Ponadto te typy pancerza mogą być dodane do normalnych pancerzy na mapach wykonanych przez społecznościowych twórców map. Pomysł ten został jednak odrzucony w kolejnych odsłonach gier z serii Team Fortress, lecz TFC i ETF posiada wsparcie tych pancerzy i zezwala twórcom map na umieszczanie ich na mapach.

 • Pancerz kuloodporny - Pochłania 50% obrażeń od pocisków.
 • Pancerz przeciwwybuchowy - Pochłania 50% obrażeń od wybuchów.
 • Pancerz drewniany - Pochłania 50% obrażeń od gwoździ.
 • Pancerz z azbestu - Pochłania 50% obrażeń od ognia.
 • Pancerz przeciwprądowy - Pochłania 50% elektrycznych obrażeń.

W Quake Team Fortress pancerz danej klasy może zostać osłabiony, jeśli podniesie ona lżejszy pancerz od tego, który aktualnie nosi.

Źródła

 • Zasobnik – ilość zmienia się w zależności od ilości punktów pancerza.
 • Plecak – zależy od tego, ile pancerza umieścił w nim twórca mapy.
 • Bateria (tylko w Team Fortress Classic) – dodaje 15 punktów pancerza przy podniesieniu, lecz nigdy nie przekroczy 100 punktów pancerza, nawet jeśli pancerz tej klasy powiada więcej niż 100 punktów.
 • Ładowarka HEV (tylko w TFC) – odnawia pancerz dopóki gracz trzyma przycisk użycia znajdując się w jej pobliżu, lecz nigdy nie przekroczy 100 punktów pancerza, nawet jeśli pancerz tej klasy posiada więcej niż 100 punktów.
 • Inżynierzy - Trafienie Kluczem przyjaznego Inżyniera przywraca pancerz kosztem jego metalu.

Galeria

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 16 stycznia 2003 (Classic)

 • Zmieniono początkowy pancerz Snajpera z 0 na 25.