Aktualizacja z 30 lipca 2014

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

 • Dodano nową muzykę startową z filmu Data Ważności.
 • Naprawiono pociski powodujące wybuch wyjścia teleportu.
 • Naprawiono Łowcę, u którego nie można było oddać strzału po naciągnięciu cięciwy w powietrzu i spadnięciu na ziemię (tylko podczas używania Automatycznego Przeładowywania).
 • Naprawiono członków drużyny blokujących możliwość usunięcia sapera podczas używania Burzyciela, Maula i Neonowego Niszczyciela.
 • Naprawiono błąd, w którym Gorące Rękawice Uciekiniera naznaczały na śmierć na czas 5 sekund, zamiast 3[1]
 • Naprawiono błąd związany z pozostawaniem w powietrzu znaku naznaczenia na śmierć.
 • Zaktualizowano ID celu tak, aby nie pokrywało się z menu Drwin.
 • Zaktualizowano Bolt Boy'a, dzięki czemu posiada dwa style, tak jak Bonk Boy.
 • Zaktualizowano region założenia dla Bonk Boy'a i Bolt Boy'a.
 • Zaktualizowano materiały Złowieszczego Balonika.
 • Zaktualizowano pl_cactuscanyon.
  • Dodano 3 etap.
  • Ograniczono możliwość oflankowania Red w pobliżu klifu, przy bazie Blu na pierwszym etapie.
  • Dodano Apteczki i Paczki z Amunicją wewnątrz przejścia pod strefą odrodzenia Blu, w pierwszym etapie.
  • Skorygowano czasy odradzani w drugim etapie.
  • Skorygowano położenie apteczek i paczek z amunicją.
 • Zaktualizowano rd_asteroid.
  • Zmiany w trybie gry
   • Zaktualizowano HUD.
   • Naprawiono błąd niepozwalający graczom na podniesienie rdzenia reaktora.
   • Drużyny będą się odradzać o 70% szybciej, jeśli ich roboty C są zniszczone.
  • zmiany w mapie
   • Zbalansowano ilość paczek z amunicją w bazie BLU, niedaleko zaworu.
   • Dodano migoczące światło przy zaworach, które zostaje aktywowane jeśli jakiś gracz kradnie punkty.
   • Dodano większą jednostronną szybę przy wyjściu ze stref odrodzenia.
   • Dodano małą paczkę z amunicją na górze schodów przy wyjściu z jaskini.
   • Skrócono długość rur, które zmuszały gracza do kucania podczas przechodzenia przez nie.
   • Zwiększono długość ścieżki po której kroczą Roboty A. Daje to więcej możliwość atakowania ich.
   • Zwiększono płaską powierzchnię przy lewym wyjściu ze strefy odrodzenia, co daje Inżynierom możliwość zbudowania tam teleportów.
   • Zmniejszono ilość zdrowia Robotów A (z 500 do 300 punktów życia).
   • Naprawiono błąd, w którym po przejęciu do źródła energii, mogło ono nie wyłączyć odpowiednich migoczących świateł.

Nieudokumentowane zmiany

 • Zaktualizowano ikonę w plecaku dla Złowieszczego Balonika
 • Naprawiono kolejny błąd związany z migoczącymi przedmiotami.
 • items_game.txt, baza informacji o przedmiotach i kilka innych plików zawierających dane o grze, zostały przeniesione do nowego pliku VPK (angielski) zwącego się tf2_scripts.vpk.

Uwagi

 1. Tyczy się to również przedmiotu Chlebogryzarka

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/gameinfo.txt
Modified: tf/steam.inf
Renamed: tf/scripts/items/items_game.txt -> tf/tf2_scripts_dir.vpk/scripts/items/items_game.txt
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/all_class/hwn_pet_balloon.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/all_class/hwn_pet_balloon_s1.vtf
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystemOpenDialog.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/SoundEmitterSystem.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bspzip.exe
Modified: bin/bugreporter.dll
Modified: bin/bugreporter_filequeue.dll
Modified: bin/bugreporter_public.dll
Modified: bin/captioncompiler.exe
Modified: bin/chromehtml.dll
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/dmxconvert.exe
Modified: bin/dmxedit.exe
Modified: bin/elementviewer.exe
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/glview.exe
Modified: bin/hammer.exe
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/height2normal.exe
Modified: bin/height2ssbump.exe
Modified: bin/hlfaceposer.exe
Modified: bin/hlmv.exe
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/mdllib.dll
Modified: bin/mksheet.exe
Modified: bin/motionmapper.exe
Modified: bin/mysql_wrapper.dll
Modified: bin/normal2ssbump.exe
Modified: bin/pfm2tgas.exe
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor.dll
Modified: bin/phonemeextractors/phonemeextractor_ims.dll
Modified: bin/qc_eyes.exe
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/scenefilecache.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shaderapiempty.dll
Modified: bin/shadercompile.exe
Modified: bin/shadercompile_dll.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/sourcevr.dll
Modified: bin/splitskybox.exe
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiomdl.exe
Modified: bin/telemetry32.dll
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tier0.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/unicode.dll
Modified: bin/unitlib.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vaudio_speex.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vbspinfo.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vrad.exe
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vstdlib.dll
Modified: bin/vtex.exe
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: bin/vvis.exe
Modified: bin/vvis_dll.dll
Modified: hl2.exe
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/maps/pl_cactuscanyon.bsp
Modified: tf/maps/rd_asteroid.bsp
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/maps/rd_asteroid.nav
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_moonbase/vault_flashing_overlay.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_moonbase/vault_flashing_overlay.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_moonbase/vault_flashing_overlay.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_moonbase/vault_flashing_overlay.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_moonbase/vault_flashing_overlay.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/particles/explosion.pcf
Added: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/ui/gamestartup21.mp3
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/hwn_pet_balloon.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/hwn_pet_balloon_large.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/hud_bot_worker2_outline_red.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/hud_bot_worker3_outline_red.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/hud_bot_worker_outline_red.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/obj_circle_blue.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/obj_circle_grey.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/obj_circle_red.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/obj_rd_powersupply_outline.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/obj_rd_thief_dropped_blue.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/obj_rd_thief_dropped_red.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/obj_thief_blue.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/obj_thief_red.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/objectives_corepanel_bg.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/objectives_corepanel_mask_bg.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/objectives_corepanel_meter.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/objectives_corepanel_meter_right.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/objectives_corepanel_meter_solid.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/hud/objectives_corepanel_meter_solid_right.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/all_class/hwn_pet_balloon.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/all_class/hwn_pet_balloon_s2.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/all_class/hwn_pet_balloon_s3.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_moonbase/vault_flashing_overlay.vtf