Teleporty

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


The Engineer setting up a teleporter
Dzięki za przejażdżkę!
Gruby

Teleporty są rodzajem konstrukcji, które mogą być zbudowane przez Inżyniera. Na kompletny, funkcjonujący zestaw teleportów składają się wejście i wyjście. Gracze, którzy staną na w pełni naładowanym wejściu są natychmiastowo przenoszeni do wyjścia, czemu towarzyszy błysk oraz strumień małych świecących cząsteczek.

Każdy Teleport wymaga 50 jednostek metalu by zostać zbudowanym, 200 by zostać ulepszonym do poziomu 2 oraz kolejnych 200 by zostać ulepszonym do ostatecznego, 3 poziomu. Każde ulepszenie Teleportu skraca czas jego ładowania. Gdy jeden z końców zostanie zniszczony, pozostały koniec automatycznie powraca do poziomu 1. Mimo, iż sam teleport posiada tylko jeden, niezależny od poziomu na którym się znajduje model, towarzyszące mu efekty cząsteczkowe są szybsze i intensywniejsze; w niewielkim stopniu zmieniają się również wydawane przez Teleport dźwięki.

Jeżeli wrogi Szpieg zasapuje jeden z końców Teleportu, drugi koniec (o ile istnieje) jest automatycznie sapowany. Analogicznie, Inżynier może usunąć obydwa Sapery jednocześnie niszcząc tylko jeden z nich. Inżynier może wówczas przystąpić do naprawy obydwu Teleportów, uderzając Kluczem jeden z końców. Jako że Szpieg może użyć Sapera nieskończoną ilość razy na dowolnym końcu Teleportu, Inżynier może nie być w stanie w pełni naprawić swojej konstrukcji zanim zostanie kolejny raz zasapowana. Jeżeli Szpieg nie zostanie przepłoszony lub zabity może to skutkować zniszczeniem Teleportów.

Wytrzymałość Teleportów wzrasta wraz z postępem budowy, by wraz z jej zakończeniem osiągnąć 150 punktów wytrzymałości. Po skonstruowaniu, wejście Teleportu zostanie automatycznie naładowane (o ile zostało zbudowane wyjście), jednak każde kolejne ładowania będą trwały dziesięć sekund, chyba, że Teleport zostanie ulepszony. Każdy zniszczony Teleport pozostawia po sobie 60 jednostek metalu.

Widok z góry na Teleport.

Gracze, którzy niedawno korzystali z Teleportu są otoczeni charakterystycznym świecącym efektem cząsteczkowym utrzymującym się przez osiemnaście sekund od teleportacji. Efekt ten jest widoczny gdy gracz spojrzy na swoje stopy po użyciu Teleportu. Nie dotyczy to Szpiegów, którzy są przebrani bądź niewidzialni. Gracze nie mogą używać Teleportów wrogiej drużyny, jednakże przebrany Szpieg, nawet niewidzialny, jest w stanie ich używać. Przebywanie na wyjściu Teleportu gdy ten jest używany przez wroga (niezależnie czy jest to wrogie wyjście bądź przyjacielskie wyjście z którego korzysta wrogi Szpieg) skutkuje śmiertelnym telefragiem.

Gracze wychodzący z Teleportu są zwróceni w kierunku w którym patrzył Inżynier budujący wyjście. Przed rozpoczęciem budowania wyjście może zostać obrócone poprzez naciśnięcie przycisku odpowiedzialnego za alternatywny atak. Kierunek, w którym gracze będą wychodzić z Teleportu pokazuje strzałka na planie budowy. Wejście również może zostać obrócone, jednakże nie ma to żadnego znaczenia dla rozgrywki. Wejście posiada strzałkę, która automatycznie wskazuje wyjście (jeżeli istnieje). Wskazuje ona ogólny kierunek, w którym gracze będą teleportowani. Właściciel zyskuje pół punktu za każdym razem, gdy z Teleportu skorzysta członek drużyny; Inżynier za skorzystanie z własnego Teleportu nie otrzymuje punktu.

Gdy plany budowy Teleportu są wyciągnięte, razem z wejściem widoczna jest strzałka skierowana w dół, a z wyjściem - ku górze. Zostało to zaimplementowane w celu odróżnienia wejścia od wyjścia przed rozpoczęciem budowy.

Demonstracja

Poziomy teleportu

Poziom Wytrzymałość Koszt Czas ładowania
Poziom 1 150 50 jednostek metalu 10 sekund
Poziom 2 180 250 jednostek metalu 5 sekund
Poziom 3 216 450 jednostek metalu 3 sekund

Powiązane osiągnięcia

Achieved.png Ogólne

Riftwalker
Riftwalker
Zabij przeciwnika w ciągu 5 sekund po wyjściu z teleportu Inżyniera.

Leaderboard class scout.png Skaut

Wielkie zamknięcie
Wielkie zamknięcie
Zniszcz 3 wejścia do teleportów.

Leaderboard class pyro.png Pyro

Ognisty szlak
Ognisty szlak
Podpal 10 przeciwników, którzy chwilę wcześniej korzystali z teleportu.
Niszczyciel
Niszczyciel
Zniszcz 50 konstrukcji wzniesionych przez Inżynierów.

Leaderboard class demoman.png Demoman

Bombowiec Z Loch Ness
Bombowiec Z Loch Ness
Zabij przeciwnika bombą samoprzylepną w ciągu 5 sekund od jego teleportacji.

Leaderboard class heavy.png Gruby

Plan pięciosekundowy
Plan pięciosekundowy
Zabij przeciwnika w ciągu 5 sekund po wyjściu z teleportu.

Leaderboard class engineer.png Inżynier

Teletransporter
Teletransporter
Teleportuj 100 towarzyszy na pole bitwy.

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 26 września 2007
 • Naprawiono błąd, w którym próba umiejscowienia Teleportu mogła spowodować unieruchomienie gracza.

Aktualizacja z 5 października 2007

Aktualizacja z 9 października 2007

 • Granaty Demomana mogą teraz kolidować z graczami oraz konstrukcjami Inżyniera po pierwszym odbiciu, lecz nadal nie wybuchają przy uderzeniu.

Aktualizacja z 25 października 2007

 • Konstrukcje inżyniera teraz wybuchają, jeżeli Inżynier zginie podczas nagłej śmierci.
 • Naprawiono problem z punktacją, w którym zniszczenie budowli dodawało punkt-widmo nieprzypisany do żadnej kategorii, lecz dodawany do całkowitego wyniku.
 • Naprawono rzadki błąd, w którym granaty mogły przenikać przez graczy bądź konstrukcje.
 • Komenda Inżyniera "build X" po przypisaniu do klawisza będzie teraz działać poprawnie.

Aktualizacja z 7 listopada 2007

 • Inyżnier nie otrzymuje już punktu za skorzystanie z własnego Teleportu.
 • Naprawiono błąd, w którym Inżynier otrzymywał punkt za zniszczenie własnego budynku.
 • Naprawiono exploit pozwalający graczom teleportowanie się wraz z materiałami wywiadowczymi.

Aktualizacja z 21 listopada 2007

 •  !!!Fixed building bone merge cache from dormant entities. Fixes weapons in SourceTV attached to wrong bones

Aktualizacja z 20 grudnia 2007

 • Naprawiono błąd związany z niepojawianiem się efektów cząsteczkowych podczas teleportacji gracza.
 • Zasapowane konstrukcje otrzymują teraz trochę mniej obrażeń.

Aktualizacja z 14 lutego 2008

 • Do logów serwera dodano wartość informującą o zniszczeniu konstrukcji przez właściciela.

Aktualizacja z 28 lutego 2008

 • Konstrukcje inżyniera teraz wybuchają, zamiast zanikać, gdy gracz rozłączy się z serwerem.
 • Naprawiono błąd, w którym Inżynier mógł zdetonować zasapowane konstrukcje.

Aktualizacja z 29 kwietnia 2008 (Aktualizacja Gold Rush)

 • Efekt cząsteczkowy Teleportów nie pojawia się już na niewidzialnych lub zamaskowanych Szpiegach.
 • Naprawiono błąd, w którym licznik użyć Teleportu zatrzymywał się na 32.
 • Twórcy map mogą teraz dowolnie umieszczać konstrukcje inżyniera, wraz z możliwością stworzenia ich niezniszczalnymi.

Aktualizacja z 11 grudnia 2008

 • Teleporty moga teraz zostać ulepszone do poziomu trzeciego. Każdy poziom skraca czas ładowania między użyciami.

Aktualizacja z 15 grudnia 2008

 • Dodano dźwięki wydawane przez Teleporty poziomu 2 i 3.

Aktualizacja z 28 stycznia 2009

 • Naprawiono pojawianie się efektów cząsteczkowych Teleportów przy braku wejścia/wyjścia.

Aktualizacja z 24 lutego 2009 (Aktualizacja Skauta)

 • Dodano nowe dźwięki dla ulepszonych Teleportów.

Aktualizacja z 21 maja 2009 (Snajper kontra Szpieg)

 • Szpiedzy mogą teraz używać wrażych Teleportów.

Aktualizacja z 29 maja 2009

 • Naprawiono błąd, w którym Szpieg z aktywnym Dzwonem Zmarłego nie mógł zostać zabity przez telefrag.

2 czerwca 2009

 • Naprawiono błąd uniemożliwiający budowę Teleportów w niektórych miejscach (np. przy końcowym punkcie kontrolnym na mapie Badwater Basin).

Aktualizacja z 13 sierpnia 2009 (Bezklasowa Aktualizacja)

 • Inżynier uderzając kluczem jeden z końców Teleportu może automatycznie naprawić oraz usunąć Saper na obydwu końcach jednocześnie.

Aktualizacja z 31 sierpnia 2009

 • Naprawiono błąd umożliwiający spalenie konstrukcji będących w wodzie, znajdując się poza nią.
 • Naprawiono błąd powodujący zablokowanie się teleportujących się Szpiegów w stojących na wyjściu Teleportu wrogich graczach.
 • Naprawiono niewykazywanie przez log serwera zabicia przez telefrag.

Aktualizacja z 29 kwietnia 2010 (119. Aktualizacja)

 • Naprawiono błąd, w którym Teleporty nie powracały do 1go poziomu gdy jeden z końców został zniszczony.
 • Naprawiono błąd, w którym wyjście Teleportu używało złego efektu cząsteczkowego.

Aktualizacja z 30 kwietnia 2010

 • Naprawiono błąd który umożliwiał zbudowanie więcej niż jednej konstrukcji danego typu.

Aktualizacja z 8 lipca 2010 (Aktualizacja Inżyniera)

 • Inżynier może teraz podnosić i przenosić swoje konstrukcje.
 • Naprawiono crash serwera związany z przenoszeniem konstrukcji.

Aktualizacja z 9 lipca 2010

 • Naprawiono błąd umożliwiający Inżynierowi podnoszenie zasapowanych konstrukcji.
 •  !!Fixed a bug where players would go into reference poses when switching classes while carrying a building.
 • Inżynier nie może już podnosić konstrukcji gdy jest ogłuszony bądź w przegranej drużynie.
 • Naprawiono crash serwera związany ze śmiercią podczas przenoszenia konstrukcji.

Aktualizacja z 13 lipca 2010

 • Naprawiono crash serwera związany z przenoszeniem budynków na początku rundy.
 • Naprawiono błąd, w którym gracze mogli podnosić budynki przed rozpoczęciem rundy.

Aktualizacja z 19 lipca 2010

 • Naprawiono problem, który uniemożliwiał podniesienie konstrukcji w trybie areny.
 • Naprawiono błąd, w którym Teleporty mogły mieć większą wytrzymałość niż powinny.

Aktualizacja z 2 grudnia 2010

 • Naprawiono błąd, w którym Inżynier mógł zniszczyć zasapowane konstrukcje wpisując w konsoli odpowiednią komendę.

Aktualizacja z 22 lutego 2011

 • [Nieudokumentowane] Niektóre efekty cząsteczkowe, łącznie z efektami Teleportów, są jaśniejsze. Ta zmiana nie dotyczy kart graficznych firmy ATI i kilku innych.

Aktualizacja z 15 września 2011

 • Naprawiono niepoprawne wyświetlanie postępu teleportera kiedy został ulepszony podczas ładowania.

Aktualizacja z 17 kwietnia 2012

 • Naprawiono możliwość umieszczania budynków w strefach nieprzeznaczonych do tego.

Aktualizacja z 2 sierpnia 2012

 • Naprawiono niepoprawne montowanie Saperów do Teleporterów, które wciąż budują
 • [Nieudokumentowane] Teleportery mają teraz animację ulepszenia. Jeśli nie są podłączone, jego aktywne pierścienie świecą przez chwilę, jakby były połączone. Jeśli jest podłączony, wydaje się tymczasowo wyłączony.
 • [Nieudokumentowane] Wyjścia teleporterów wskazują teraz na ich wejście.
 • [Nieudokumentowane] Teleporterów nie można już zabierać podczas animacji ulepszenia.

Ciekawostki

 • Teleporty Inżyniera są produkowane przez Telemax, oddział TF Industries
 • Zgodnie z komiksami Team Fortress, teleportacja została wynaleziona dzięki Australium. [1]
 • Gdy jeden z końców Teleportu jest ulepszany, a drugi koniec jest jeszcze w budowie, gracz ponosi niewielki dodatkowy koszt w metalu. Nie jest jasne, czy jest to błąd czy zamierzone działanie. Możliwe, że dodatkowy koszt jest wynikiem interpretacji przez grę niekompletnego końca Teleportu jako uszkodzonego, gdyż niekompletna konstrukcja nie jest w pełni wytrzymała w stosunku do kompletnego budynku, stąd dodatkowy koszt w metalu.