Aktualizacja z 31 maja 2016

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Wydano aktualizację Team Fortress 2 (angielski)Wydano aktualizację Team Fortress 2 (angielski)

Lista zmian

Łatka 1

Nieudokumentowane zmiany

  • Zaktualizowano Docieplający Dres, umożliwiając nałożenie go przez Skauta i Demomana.
  • Zaktualizowano Tunikę z Toowoomba, umożliwiając nałożenie jej przez Demomana.
  • Zaktualizowano Drugiego Pilota, umożliwiając nałożenie go przez wszystkie klasy.
  • Dodano style do Rozsiewacza Paniki, Wyelfiowanej Mycki, Seksownych Trzewiczków, Ładownicy Patrioty, Najtwardszych Nauszników i Tuniki z Toowoomba.
  • Zaktualizowano region założenia dla Wcelowanego Spartanina.

Łatka 2

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji

Patch 1

Modified: tf/steam.inf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_blue_color.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_1_blue_color.vtf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_color.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_1_color.vtf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_normal.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_1_normal.vtf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_1_blue_color.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_blue_color.vtf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_1_color.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_color.vtf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_1_normal.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_normal.vtf
Modified: bin/AdminServer.dll
Modified: bin/FileSystem_Stdio.dll
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: bin/MakeScenesImage.exe
Modified: bin/MaterialSystem.dll
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: bin/StudioRender.dll
Modified: bin/bsppack.dll
Modified: bin/bspzip.exe
Modified: bin/captioncompiler.exe
Modified: bin/datacache.dll
Modified: bin/dmxconvert.exe
Modified: bin/dmxedit.exe
Modified: bin/elementviewer.exe
Modified: bin/engine.dll
Modified: bin/glview.exe
Modified: bin/hammer.exe
Modified: bin/hammer_dll.dll
Modified: bin/haptics.dll
Modified: bin/height2normal.exe
Modified: bin/height2ssbump.exe
Modified: bin/hlfaceposer.exe
Modified: bin/hlmv.exe
Modified: bin/inputsystem.dll
Modified: bin/itemtest.com
Modified: bin/launcher.dll
Modified: bin/mksheet.exe
Modified: bin/motionmapper.exe
Modified: bin/normal2ssbump.exe
Modified: bin/pfm2tgas.exe
Modified: bin/replay.dll
Modified: bin/serverplugin_empty.dll
Modified: bin/shaderapidx9.dll
Modified: bin/shadercompile_dll.dll
Modified: bin/soundsystem.dll
Modified: bin/sourcevr.dll
Modified: bin/splitskybox.exe
Modified: bin/stdshader_dbg.dll
Modified: bin/stdshader_dx6.dll
Modified: bin/stdshader_dx7.dll
Modified: bin/stdshader_dx8.dll
Modified: bin/stdshader_dx9.dll
Modified: bin/studiomdl.exe
Modified: bin/texturecompile_dll.dll
Modified: bin/tools/commedit.dll
Modified: bin/tools/pet.dll
Modified: bin/tools/vmt.dll
Modified: bin/vaudio_miles.dll
Modified: bin/vbsp.exe
Modified: bin/vbspinfo.exe
Modified: bin/vgui2.dll
Modified: bin/vguimatsurface.dll
Modified: bin/video_bink.dll
Modified: bin/video_quicktime.dll
Modified: bin/video_services.dll
Modified: bin/vphysics.dll
Modified: bin/vpk.exe
Modified: bin/vrad_dll.dll
Modified: bin/vtex.exe
Modified: bin/vtex_dll.dll
Modified: bin/vtf2tga.exe
Modified: bin/vvis_dll.dll
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/vgui/resource/mic_meter_dead.vtf
Modified: hl2/hl2_textures_dir.vpk/materials/vgui/resource/mic_meter_live.vtf
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/all_earwarmer_demo.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/all_earwarmer_demo_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/xms_scout_elf_hat.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/xms_scout_elf_hat_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_large.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/all_class/all_earwarmers_blue_s01.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/all_class/all_earwarmers_blue_s02.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/all_class/all_earwarmers_s01.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/all_class/all_earwarmers_s02.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/xms_scout_elf_hat.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/xms_scout_elf_hat_blue.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/xms_scout_elf_hat_style2.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers_blue.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers_metal.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_blue.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_blue.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_demo.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_demo.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_demo.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_demo.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_demo.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_demo.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_engy.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_engy.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_engy.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_engy.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_engy.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_engy.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_heavy.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_heavy.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_heavy.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_heavy.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_heavy.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_heavy.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_medic.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_medic.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_medic.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_medic.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_medic.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_medic.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_pyro.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_pyro.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_pyro.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_pyro.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_pyro.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_pyro.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_scout.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_scout.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_scout.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_scout.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_scout.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_scout.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_sniper.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_sniper.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_sniper.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_sniper.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_sniper.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_sniper.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_soldier.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_soldier.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_soldier.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_soldier.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_soldier.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_soldier.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_spy.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_spy.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_spy.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_spy.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_spy.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/all_class/all_earwarmer_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/heavy/nin_heavy_gloves.phy
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_scout_elf_hat.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_scout_elf_hat.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_scout_elf_hat.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_scout_elf_hat.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_scout_elf_hat.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bear_claw/c_bear_claw.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bear_claw/c_bear_claw.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bear_claw/c_bear_claw.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bear_claw/c_bear_claw.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bear_claw/c_bear_claw.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_bear_claw/c_bear_claw.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_boxing_gloves/c_boxing_gloves.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_boxing_gloves/c_boxing_gloves.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_boxing_gloves/c_boxing_gloves.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_boxing_gloves/c_boxing_gloves.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_boxing_gloves/c_boxing_gloves.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_boxing_gloves/c_boxing_gloves.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_boxing_gloves/c_boxing_gloves_xmas.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_boxing_gloves/c_boxing_gloves_xmas.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_boxing_gloves/c_boxing_gloves_xmas.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_boxing_gloves/c_boxing_gloves_xmas.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_boxing_gloves/c_boxing_gloves_xmas.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_boxing_gloves/c_boxing_gloves_xmas.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_breadmonster_gloves/c_breadmonster_gloves.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_breadmonster_gloves/c_breadmonster_gloves.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_breadmonster_gloves/c_breadmonster_gloves.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_breadmonster_gloves/c_breadmonster_gloves.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_breadmonster_gloves/c_breadmonster_gloves.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_breadmonster_gloves/c_breadmonster_gloves.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_eviction_notice/c_eviction_notice.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_eviction_notice/c_eviction_notice.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_eviction_notice/c_eviction_notice.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_eviction_notice/c_eviction_notice.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_eviction_notice/c_eviction_notice.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_eviction_notice/c_eviction_notice.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_sr3_punch/c_sr3_punch.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_sr3_punch/c_sr3_punch.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_sr3_punch/c_sr3_punch.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_sr3_punch/c_sr3_punch.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_sr3_punch/c_sr3_punch.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_sr3_punch/c_sr3_punch.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_xms_gloves/c_xms_gloves.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_xms_gloves/c_xms_gloves.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_xms_gloves/c_xms_gloves.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_xms_gloves/c_xms_gloves.phy
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_xms_gloves/c_xms_gloves.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/weapons/c_models/c_xms_gloves/c_xms_gloves.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_spy.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_sniper.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_sniper.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_sniper.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_sniper.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec15_patriot_peak/dec15_patriot_peak_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_demo.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_pyro.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_sniper.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_scout.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_sniper.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_sniper.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_sniper.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_sniper.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_hotdog/fwk_hotdog_sniper.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_sniper.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_sniper.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_sniper.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_sniper.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain/fwk_seacaptain_sniper.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_sniper.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_sniper.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_sniper.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_sniper.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fwk_seacaptain_s2/fwk_seacaptain_s2_sniper.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_dogger/robo_dogger_sniper.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_dogger/robo_dogger_sniper.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_dogger/robo_dogger_sniper.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_dogger/robo_dogger_sniper.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/robo_dogger/robo_dogger_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_sniper.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_demo.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_demo.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_demo.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_demo.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_demo.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_pyro.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_pyro.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_pyro.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_pyro.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/xms2013_arctic_suit/xms2013_arctic_suit_pyro.vvd
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/bak_fear_monger_s1/bak_fear_monger_s1.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/bak_fear_monger_s1/bak_fear_monger_s1.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/bak_fear_monger_s1/bak_fear_monger_s1.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/bak_fear_monger_s1/bak_fear_monger_s1.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/bak_fear_monger_s1/bak_fear_monger_s1.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat/xms_scout_elf_hat.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat/xms_scout_elf_hat.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat/xms_scout_elf_hat.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat/xms_scout_elf_hat.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat/xms_scout_elf_hat.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat_style1/xms_scout_elf_hat_style1.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat_style1/xms_scout_elf_hat_style1.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat_style1/xms_scout_elf_hat_style1.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat_style1/xms_scout_elf_hat_style1.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat_style1/xms_scout_elf_hat_style1.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers/xms_scout_elf_sneakers.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers/xms_scout_elf_sneakers.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers/xms_scout_elf_sneakers.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers/xms_scout_elf_sneakers.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers/xms_scout_elf_sneakers.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers_style1/xms_scout_elf_sneakers_style1.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers_style1/xms_scout_elf_sneakers_style1.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers_style1/xms_scout_elf_sneakers_style1.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers_style1/xms_scout_elf_sneakers_style1.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers_style1/xms_scout_elf_sneakers_style1.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/headhunters_wrap/headhunters_wrap.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic.dx80.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic.dx90.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic.mdl
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic.sw.vtx
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies_style1/shooters_supplies_style1.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies_style1/shooters_supplies_style1.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies_style1/shooters_supplies_style1.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies_style1/shooters_supplies_style1.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies_style1/shooters_supplies_style1.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/skullmask/skullmask.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/skullmask/skullmask.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/skullmask/skullmask.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/skullmask/skullmask.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/skullmask/skullmask.vvd
Modified: tf/tf2_sound_misc.vpk.sound.cache
Added: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/ui/demosupport_start.wav
Added: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/ui/demosupport_stop.wav
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/all_earwarmer_demo.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/all_class/all_earwarmer_demo_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/xms_scout_elf_hat.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/xms_scout_elf_hat_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/bak_fear_monger_s1/bak_fear_monger_s1.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/bak_fear_monger_s1/bak_fear_monger_s1_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat/xms_scout_elf_hat.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat/xms_scout_elf_hat_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat_style1/xms_scout_elf_hat_style1.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat_style1/xms_scout_elf_hat_style1_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers/xms_scout_elf_sneakers.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers/xms_scout_elf_sneakers_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers_style1/xms_scout_elf_sneakers_style1.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers_style1/xms_scout_elf_sneakers_style1_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_large.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies_style1/shooters_supplies_style1.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies_style1/shooters_supplies_style1_large.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/all_class/all_earwarmers_blue_s01.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/all_class/all_earwarmers_blue_s02.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/all_class/all_earwarmers_s01.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/all_class/all_earwarmers_s02.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/xms_scout_elf_hat.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/xms_scout_elf_hat_style2.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style1/all_earmuffs_style1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style2/all_earmuffs_style2_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style3/all_earmuffs_style3_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/all_earmuffs_style4/all_earmuffs_style4_normal.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_blue_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/dec2014_copilot_2014/dec2014_copilot_2014_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_1_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_1_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_1_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/sbox2014_toowoomba_tunic_style1/sbox2014_toowoomba_tunic_style1_normal.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_blue_color.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_color.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/bak_fear_monger_s1/bak_fear_monger_s1_1_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/bak_fear_monger_s1/bak_fear_monger_s1_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/bak_fear_monger_s1/bak_fear_monger_s1_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/bak_fear_monger_s1/bak_fear_monger_s1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/bak_fear_monger_s1/bak_fear_monger_s1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat/xms_scout_elf_hat_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat/xms_scout_elf_hat_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat_style1/xms_scout_elf_hat_style1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_hat_style1/xms_scout_elf_hat_style1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers/xms_scout_elf_sneakers_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers/xms_scout_elf_sneakers_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers_style1/xms_scout_elf_sneakers_style1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/xms_scout_elf_sneakers_style1/xms_scout_elf_sneakers_style1_normal.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/headhunters_wrap/headhunters_wrap_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/headhunters_wrap/headhunters_wrap_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/headhunters_wrap/headhunters_wrap_phongexponent.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_blue_color.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_color.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/sbox2014_toowoomba_tunic/sbox2014_toowoomba_tunic_normal.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies_blue_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies/shooters_supplies_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies_style1/shooters_supplies_style1_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies_style1/shooters_supplies_style1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/shooters_supplies_style1/shooters_supplies_style1_normal.vtf

Patch 2

Modified: tf/steam.inf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/weapons/c_models/c_bear_claw/c_bear_claw_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/weapons/c_models/c_bear_claw/c_bear_claw_red.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/weapons/c_models/c_eviction_notice/c_eviction_notice.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/weapons/c_models/c_sr3_punch/c_sr3_punch.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/weapons/c_models/c_sr3_punch/c_sr3_punch_lightwarp.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/weapons/c_models/c_xms_gloves/c_xms_gloves.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/weapons/c_models/c_xms_gloves/c_xms_gloves_blue.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/weapons/c_models/c_xms_gloves/c_xms_gloves_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/weapons/c_models/c_xms_gloves/c_xms_gloves_ushanka.vtf