Nagła śmierć

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Nagła śmierć na mapie Granary.

Nagła śmierć jest to tryb, który następuje gdy czas mapy dobiegnie końca, a żadna z drużyn nie spełnia wymogów potrzebnych do zwycięstwa. Występowanie Nagłej śmierci można ustawić po stronie serwera (CVAR), przy wersji PC jest ona domyślnie wyłączona.

Tak jak każda runda, Nagła śmierć ma ustalony limit czasowy, jednakże jest kilka ograniczeń stworzonych po to, aby przyspieszyć zakończenie rozgrywki. Gracze nie odradzają się kiedy zostaną zabici oraz budowle inżyniera są natychmiastowo niszczone po ich śmierci. Apteczki i szafki z zaopatrzeniem są niedostępne, co oznacza, że jedynymi źródłami na odnowienie życia są medycy, zasobniki oraz bronie z efektami leczącymi.

Na początku każdej Nagłej śmierci, dopóki nie opuścisz pomieszczenia odrodzeń możesz zmienić swoją klasę. Jeśli opuścisz to pomieszczenie i wtedy zmienisz klasę - zginiesz i będziesz musiał czekać aż do zmiany mapy.

Jest kilka różnych typów Nagłej śmierci i zależą one od ustawień serwera:

 • Jedna klasa: Każdy gracz gra tą samą klasą i nie może jej zmienić.
 • Tylko broń biała: Tylko bronie białe są dostępne do walki.
 • Tylko broń biała z jedną klasą: Jest to połączenie dwóch powyższych typów.

Inaczej niż w zwykłych rundach, w Nagłej śmierci możesz wygrać na dwa sposoby. Spełniając domyślne wymogi dla danej drużyny (przejmując materiały, punkty kontrolne, itd.) lub zabijając wszystkich członków drużyny przeciwnej. Jeśli żadna z tych rzeczy nie wydarzy się przed upłynięciem czasu, wtedy runda zakończy się patem.

Jeśli w Nagłej śmierci, grając medykiem, nie zabijając nikogo uzyskamy najwięcej punktów otrzymamy osiągnięcie "Po pierwsze nie szkodzić".

Taktyka

Tryb standardowy

 • Przed opuszczeniem pomieszczenia odrodzeń, poczekaj chwilę, aby rozgrywka posunęła się do przodu i ewentualnie zmień aktualne wyposażenie. Niektóre bronie, takie jak Vita-piła, mogą mieć wiele minusów podczas Nagłej śmierci.
 • Trzymajcie się razem, szczególnie jeśli w Twojej drużynie znajduje się medyk. Grupa graczy jest o wiele trudniejsza do pokonania niż pojedyncze osoby.
 • Odnajduj i zabijaj wraz ze swoją drużyną samotnych wrogów, aby powoli zmniejszać liczebność przeciwnej drużyny.
 • Graj defensywnie, kiedy nie leczy cię żaden medyk oraz gdy stracone życie nie może zostać uleczone.
 • Inżynierowie powinni najpierw budować zasobniki, a dopiero później inne konstrukcje, aby zapewnić drużynie uleczanie i amunicję.

Tylko broń biała

 • Tak samo jak w trybie standardowym, trzymajcie się razem! Bycie w grupie jest dobrą taktyką, ponieważ pozwala na szybkie atakowanie przeciwników.
 • Spróbuj zmylić przeciwnika, aby ten zaatakował i wtedy samemu uderzyć, gdy ten nie może Ci oddać.
 • Inżynierowie nie mogą budować zasobników oraz medycy leczyć (nie licząc drwiny amputatora), więc każdy punkt zdrowia jest cenny. Graj defensywnie i próbuj zasadzić się na swoich wrogów.
 • Szpieg jest szczególnie niebezpieczny ze względu na ciosy w plecy. Grając nim należy zasadzać się na przeciwników i nie dawać się otoczyć.
 • Trzymanie się blisko medyków z amputatorem jest dobrą taktyką na zachowanie dużej ilości punktów życia. Medyk staje się bezbronny podczas leczącej drwiny, więc wymaga ochrony podczas jej wykonywania.

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 26 września 2007
 • Kiedy runda się zakończy, a do końca mapy pozostało mniej niż 5 minut, wtedy serwer zmienia mapę, zamiast przechodzić w tryb Nagłej śmierci.

Aktualizacja z 8 października 2007

 • Nagła śmierć w trybie CTF odbywa się tylko wtedy, kiedy dokumenty obu drużyn są w bazie.

Aktualizacja z 25 października 2007

 • Budowle inżynierów od teraz wybuchają po ich śmierci.

Aktualizacja z 20 grudnia 2007

 • Nagła śmierć jest teraz zmienną serwera (CVAR) oraz jest domyślnie wyłączona.

Aktualizacja z 25 stycznia 2008

 • Naprawiono mp_stalemate_enable, który blokował Nagłą śmierć na niektórych mapach.

Aktualizacja z 1 marca 2008 (Xbox)

 • Budowle inżynierów od teraz wybuchają po ich śmierci.

Aktualizacja z 6 marca 2008

 • Naprawiono licznik czasu, który minął.

Aktualizacja z 20 marca 2008

 • Dodano zmienną mp_stalemate_at_timelimit (CVAR), który umożliwia włączenie nagłej śmierci na niestandardowych mapach.

Aktualizacja z 1 kwietnia 2008

 • Naprawiono licznik punktów podczas Nagłej śmierci.

Zobacz także