Blue Moon Pack

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Denna artikel handlar om innehållet släppt med uppdateringen. För själva patchen, se Mars 28, 2018 Patch

Blue Moon-paketet var släppningen av ett flertal föremål som valdes av Valve från Steamverkstaden på grund av deras höga kvalitet. Dessa föremål släpptes i Mars 28, 2018 Patchen, uppdateringen lade till 19 nya kosmetiska föremål, som man kunde få genom att öppna Blue Moon-lådor med dess unika Blue Moon-nycklar.

Tillägg

Kosmetiska föremål

Huvudartikel: Kosmetiska föremål
Blizzard Britches Snöovädersbyxor
Punk's Pomp Punk's Pomp
Wipe Out Wraps Vurpajacka
Private Maggot Muncher Menig maskätare
Sky High Fly Guy Sky High Fly Guy
Veterans Attire Veterans Attire
Burning Question Burning Question
Hot Case Hot Case
Frag Proof Fragger Frag Proof Fragger
Starboard Crusader Starboard Crusader
Tsar Platinum Tsar Platinum
Cold Case Cold Case
Scourge of the Sky Scourge of the Sky
Aristotle Aristotle
Assassin's Attire Assassin's Attire
Leaderboard class scout.png Scout
Leaderboard class demoman.png Demoman
Leaderboard class engineer.png Engineer
Leaderboard class sniper.png Sniper
Antarctic Eyewear Antarctic Eyewear
Leaderboard class soldier.png Soldier
Leaderboard class sniper.png Sniper
Head Hedge Head Hedge
Robin Walkers Robin Walkers
Tundra Top Tundra Top

Verktyg

Huvudartikel: Verktyg
Blue Moon Cosmetic Case Blue Moon-låda
Blue Moon Cosmetic Key Blue Moon-nyckel

Justerade vapen

Klass Vapen Ändringar
Pretty Boy's Pocket Pistol
Snyggingens Pangpistol
Pictogram minus.png Ändring: Minskade max helning per skott (vid nära avstånd) till +3 (från+7)
Atomizer
Atomiseraren
Pictogram comment.png Ändring: Vapnet måste nu vara helt ute innan ett tredje hopp är möjligt, detta var en bugg.
Flamethrower
Eldkastare
Pictogram minus.png Ändring: Eldens skada per sekund går nu upp baserat på densiteten av elden, upp till 200%.
Pictogram minus.png Ändring: Den första eldskadan per sekund är reducerad med 50%, vilket leder till att maxskadan inte förändras.
Dragon's Fury
Drakens Raseri
Pictogram minus.png Ändring: Eldbollens storlek/radius har reducerats med 25%.
Pictogram minus.png Ändring: Bonusskadan mot brinnande fiender kräver nu att eldbollens kärna kommer i kontakt med fiendens hitbox.
Thermal Thruster
Högtrycket
Pictogram plus.png Ändring: Hölstringstiden reduceras till 0.8 sekunder (från 1.1 sekunder).
Axtinguisher
Brandslaktaren
Pictogram plus.png Lade till: Får en skadebonus baserat på den återstående varaktigheten på den brinnande fienden.
Pictogram plus.png Lade till: nSketcheks arv: Dödande träffar på brännande spelare ger en fartökning.
Pictogram plus.png Tog bort: 20% Långsammare attackhastighet.
Pictogram plus.png Tog bort: 75% Långsammare att byta till detta vapen.
Pictogram minus.png Ändring: Attacker blir mini-kritiska träffar och släcker sedan brinande lagkamrater.
Pictogram minus.png Lade till: 35% långsammare Hölstringstid.
Short Circuit
Kortslutningen
Pictogram comment.png Ändring: Alternativattack ändrad till att avfyra en energiboll som förstör projektiler, gör 15 skada, och kan träffa samma fiende oändligt många gånger, liknande Rättskaffens Bison. Kostar 65 metall.
Sydney Sleeper
Sydney-Sövaren
Pictogram plus.png Lade till: Naturens rop: Huvudskott med hjälp av siktet ger alltid minikritiska träffar och minskar återstående cooldown på Jarate med 1 sekund.
Pictogram minus.png Ändring: Fullt laddade kroppskott och huvudskott täcker inte längre spelare nära fienden med Jarate.
Pictogram minus.png Ändring: Varaktigheten av Jaraten man av träffar reducerades till 2 till 5 sekunder (från 2 till 8 sekunder).
Panic Attack
Panikattacken
Pictogram plus.png Ändring: Reducerade värsta skottmönstrets spridning med 40%.
Pictogram plus.png Ändring: Reducerade minskningen i skada till -20% (från -30%).