Hemsökt Metallskrot

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Hemsökt Metallskrot var ett föremål som kunde hittas i spelet (men endast som Ovanlig kvalitet) som en del av Scream Fortress Uppdateringen under Halloween 2010. För att införskaffa detta föremål måste spelaren landa en utav de dödande träffarna på Hästlöse Huvudlöse Horsemann med ett närstridsvapen och hålla sig levande tills bossens död. Endast en enda Hemsökt Metallskrot kan tjänas in per individuellt konto eftersom att det är länkat till framsteget Gravplundring. Hemsökt Metallskrot kan användas för att tillverka Hästlöse Huvudlöse Horemanns Halshuggare eller en utav de två Halloween-hattarna som släpptes i Scream Fortress Uppdateringen. Metallen kan fortfarande införskaffas genom att ladda Hästlöse Huvudlöse Horemann (till exempel på en anpassad server) och sedan uppnå framsteget, och tillverkningsritningarna som det används i är fortfarande brukbara.

Ritning

Se även: Tillverkning


Förfinad Metall Hemsökt Metallskrot Möjliga Resultat
Item icon Refined Metal.pngx4 + Item icon Haunted Metal Scrap.png =
Item icon Spine-Tingling Skull.png Item icon Spine-Cooling Skull.png Item icon Spine-Twisting Skull.png


Förfinad Metall Hemsökt Metallskrot Skottens Skallskärare Hästlöse Huvudlöse Horsemanns Halshuggare
Item icon Refined Metal.pngx2 + Item icon Haunted Metal Scrap.png + Item icon Scotsman's Skullcutter.png = Item icon Horseless Headless Horsemann's Headtaker.png

Relaterade Framsteg

Ghostchievements icon.png Spökframsteg

Gravplundring
Gravplundring
Samla in Hästlöse Huvudlöse Horsemanns Hemsökta Metall.


Buggar