Byte

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Another satisfied customer!
The Engineer
Steam trading.png

Byte är ett i-spel system, först introducerat i Mann-Conomy Update, som tillåter spelare att byta Vapen, hattar, diverse föremål och verktyg med andra för att på så sätt lyckas komma över önskade föremål. Vid senare tillfälle har Valve lagt till möjligheten att byta föremål från olika spel till varandra.


Mekanik

Bytesskärmen, med exempel på ett pågående byte.
Ett lyckat byte.

För att komma till bytesskärmen från huvudmenyn, välj Hantera Föremål knappen och sedan på Bytes ikonen.

En spelare kan välja en användare att byta med från sin vänlista, från den nuvarande spelservern eller genom att ange deras Steam Gemenskap URL. En bytesförfrågan kommer att skickas till användaren, förutsatt att den är online samt i spelet Team Fortress 2. Om användaren väljer att acceptera bytesförfrågan kommer spelskärmen ersättas med bytesskärmen. Om användaren nekar bytesförfrågan eller inte accepterat den inom 30 sekunders tid, kommer bytesförfrågan att upphöra.

Upp till åtta föremål av något slag kan bytas från en spelare till en annan. Föremålen kan väljas ut och dras från användarens ryggsäck på vänster sida av skärmen till de åtta bytesrutorna på den övre högra sidan av skärmen. Rutorna på den nedre högra sidan av skärmen visar den andra användarens byteserbjudande. Bytesrutorna visar också färgen av föremålets Sällsynthet genom bakgrund och kontur. Båda användarna kan kommunicera och bestämma bytet under bytessessionen genom att använda den privatchatt som förekommer under ryggsäcken.

Presentinslagning låter dig "slå in" ett föremål, som skapar en "Försiktigt Inslagen Present". Några föremål som normalt sätt ej är tillgängliga för byte kan slås in och bytas. Ett inslaget föremål kan levereras till spelare som är offline. Presentinslagning finns att köpa i Mann Co. Butiken för $ 1,99 / £ 0,99 / € 1.99.

Efter att ha granskat de föremål som erbjudits på bytesskärmen, måste båda användarna klicka på "Redo att byta" knappen. Om erbjudandet ändras, kommer spelarna behöva klicka på "Redo att byta" igen. När båda användarna är redo att byta, måste de trycka på "Byta Nu" för att slutföra sessionen.

Det är möjligt att fortsätta spela, och lämna bytesskärmen i bakgrunden genom att trycka på "Escape" tangenten. En spelare som vill blockera alla inkommande bytesförfrågningar, kan göra det med det med hjälp av spelalternativen.

Bytestips

Ha följande tips i åtanke för en angenäm bytesupplevelse.

 • Var uppmärksam på bakgrundsfärgen på de föremål som byts, vilket talar om Sällsynthet.
 • Kontrollera alltid föremålen som byts efter att ha sett "Erbjudandet förändras... Vänligen vänta" meddelandet.
 • Ta tid på dig när du utför ett byte. Ge inte efter andra spelares press om de försöker få dig att begå ett byte du inte är nöjd med.

Bluffningar

På grund av det breda spektrum som går att byta, kan spelare bli objekt för blufförsök och/eller oenighet kring erbjudande. Det är klokt att undvika följande metoder.

 • Flera bytessessioner: Byte mer än 8 föremål över två separata bytessessioner är en riskabel, och helst oundviklig, metod. Det finns ingen garanti på att motparten inte bara försvinner efter den första sessionen.
 • Externt byte: Byte av i-spel föremål för pengar och/eller Steam spel är extremt riskabelt och mot Steams användarvillkor.
 • Lådöppningstjänster: En del användare kan erbjuda för att öppna dina lådor i utbyte mot ett föremål eller ett löfte om att återvända innehållet. Var medveten om att eftersom du samtycker till bytet, är de inte skyldiga att återlämna eventuella föremål som hittades i den givna lådan.
 • Lotteri: Dessa består oftast av att spelarna ger ett föremål med lågt värde, till exempel Metallskrot, mot att delta i ett lotteri för chans att vinna ett föremål med högt värde, exempelvis en hatt. Det finns inget sätt att garantera att tävlingen genomförs korrekt. I all sannolikhet är den "lottade vinnaren" med på bluffen.
 • Inslaget föremål: Var medveten om att det är omöjligt att känna till innehållet i en Försiktigt Inslagen Present utan att öppna den.

Gemenskapens bytesordlista

Sedan genomförandet av bytessystemet har gemenskapen börjat och sedan dess oavbrutet använt specifika termer som beskriver föremålens specifika egenskaper kring användbarhet i byte och skapande samt deras bytesvärde.

 • "Anständiga" Hattar, Vapen och Diverse föremål kan användas direkt i bytessessionen (utan att kräva användning av ett Presentpapper). De går också att skapa med dem.
 • "Gemena" föremål, motsatsen till de "anständiga" sådana, är inte direkt bytesvara (Mann Co. Keps t.ex.) och är i förekommande fall inte användbara i skapande. Föremål som blivit skänkta eller köpta från Mann Co. Butiken är varken tillgänglig för byte eller möjliga att skapa med.
 • "Lådhattar" är de som kan erhållas genom att låsa upp en Förrådslåda Från Mann Co. med en Nyckel Till Förrådslåda Från Mann Co. bortsett från Ovanlig Hattar. Skapade eller hittade hattar via Item drop system anses också som "lådhattar" om de likaså skulle kunna erhållas från en låda.
 • "Sötningsmedel" eller föremål som används för "att söta upp bytet" är föremål som har ett betydligt mindre värde jämfört med de huvudsakliga föremålen i bytet. Ett vanligt användningsområde för "sötningsmedel" är ett byte inriktat på växlingen av identiska hattar med olika nivåer.

Föremål ej tillgängliga för byte

På grund av möjligheten att sälja produkter utanför Mann Co Store för riktiga pengar, är vissa objekt ej tillgängliga för byte.

Noteringar

 • I Oktober 20, 2010 Patch, höjdes det maximala antalet föremål som en spelare kan byta per session från fyra bytesrutor till åtta bytesrutor för att förhindra bluffning. Chattvarningar i röd text och föremåls-typ-färgad bakgrund lades till för att förhindra snabba byten mellan ovanliga, antika och vanliga föremål. Dessutom gjordes Nycklar Till Förrådslåda Från Mann Co., Färgburkar, Namnlappar och Duelleringsminispel köpta från butiken tillgängliga för byte.
 • Om du blivit lurad, kan du ingiva en Steam support ticket och förklara situationen. Det bidrar till att ge bevis för bedrägeri, till exempel samtalsloggar för förhandlingar eller skärmfoton/videor av den bluffade sessionen.
 • TF2 använder Steam Trading sedan den 9 Augusti 2011 då det började beta testas.

Referenser