Presentpapper

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Alright, yeah, that's— naw, that's a pretty good job.
Spanaren om inslagna föremål

Presentpapper är ett verktyg som används för att slå in föremål, så det kan skickas till någon annan spelare som en gåva. Några obytbara föremål kan bli bytbara genom att slå in dom först med presentpappret. Presentpapper kan köpas från Mann Co.-butiken eller hittas i en serie #8 förrådslåda från Mann Co.

Demonstration

Beskrivning

Presentpapper kan användas för att packa in ett föremål som gåva till en annan spelare, även om dom är offline. Man kan använda presentpapper på obytbara föremål, då kan det obytbara föremålet ges till någon annan spelare. Presentpapper försvinner när dom används, och det valda föremålet blir "En noga inslagen gåva".

Öppnade gåvor har en beskrivning om vem som skickade gåvan, och när gåvan togs emot. Mottagna gåvor kan inte skickas vidare som en gåva, utan kan bara öppnas av mottagaren.

Uppdateringshistorik

Oktober 6, 2010 Patch

  • Gåvor kan nu användas i tillverkning, och är nu bytbara

Oktober 18, 2010 Patch

  • [Odokumenterad] Presentpapper har nu lagts till i spelet.

Trivia

En noga inslagen gåva
  • Innan Oktober 29, 2010 Patch, användningen av presentpapper gjorde alla föremål bytbara (efter att mottagaren har öppnat gåvan), oavsett den normala bytbarheten på föremålet. En annan bugg som var fixad var att föremålets namn inte skrev korrekt på gåvans beskrivning, istället stod det att gåvan innehöll TF_WEAPON_BAT oavsett vad gåvan faktiskt innehöll.
  • Det fanns en sällsynt bugg innan Oktober 29, 2010 Patch där gåvomottagaren fick två av samma gåva. Efter patchen så fanns all dubbletter från öppnade gåvor kvar, medan oöppnade dubbletter togs bort.
  • Det är möjligt för gåvo-förmågan av ett föremål att bli förlorad när man använder obytbara förmål för tillverkning. T.ex. tillverka förfinad metall från 18 icke bytbara men inslagsbara vapen från framsteg. Resultatet blir en icke inslagsbar och obytbar förfinad metall.
  • En noga inslagen gåva har en modell som liknar Hemliga saxton, men har ett annat omslagspapper och ett Beskrivningslapp hängande, stämplad med TF2 loggan.