Aktualizacja z 10 marca 2016

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Wydano aktualizację dla Team Fortress 2 (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Renamed: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/scout_halloweenjacket/scout_halloweenjacket.vmt -> tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket.vmt
Renamed: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_halloweenjacket/scout_halloweenjacket.dx80.vtx -> tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_scout.dx80.vtx
Renamed: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_halloweenjacket/scout_halloweenjacket.dx90.vtx -> tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_scout.dx90.vtx
Renamed: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_halloweenjacket/scout_halloweenjacket.mdl -> tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_scout.mdl
Renamed: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_halloweenjacket/scout_halloweenjacket.sw.vtx -> tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_scout.sw.vtx
Renamed: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/scout_halloweenjacket/scout_halloweenjacket.vvd -> tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_scout.vvd
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/scout_halloweenjacket/scout_halloweenjacket.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket.vtf
Renamed: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/scout_halloweenjacket/scout_halloweenjacket_large.vtf -> tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_large.vtf
Modified: bin/GameUI.dll
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Modified: tf/scripts/items/items_game.txt.sig
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/scout_halloweenjacket/scout_halloweenjacket.vmt
Deleted: tf/tf2_misc_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/scout_halloweenjacket/scout_halloweenjacket_large.vmt
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_ui/comp_win_banner.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_ui/comp_win_banner.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_ui/comp_win_banner.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_ui/comp_win_banner.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_ui/comp_win_banner.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_ui/round_banner.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_ui/round_banner.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_ui/round_banner.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_ui/round_banner.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/props_ui/round_banner.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy_pyro.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy_pyro.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy_pyro.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy_pyro.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_sniper.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/hw2013_maniacs_manacles/hw2013_maniacs_manacles.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/hw2013_maniacs_manacles/hw2013_maniacs_manacles.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/hw2013_maniacs_manacles/hw2013_maniacs_manacles.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/hw2013_maniacs_manacles/hw2013_maniacs_manacles.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/hw2013_maniacs_manacles/hw2013_maniacs_manacles.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sbox2014_killers_kit/sbox2014_killers_kit.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sbox2014_killers_kit/sbox2014_killers_kit.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sbox2014_killers_kit/sbox2014_killers_kit.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sbox2014_killers_kit/sbox2014_killers_kit.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sbox2014_killers_kit/sbox2014_killers_kit.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sbox2014_killers_kit_2/sbox2014_killers_kit_2.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sbox2014_killers_kit_2/sbox2014_killers_kit_2.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sbox2014_killers_kit_2/sbox2014_killers_kit_2.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sbox2014_killers_kit_2/sbox2014_killers_kit_2.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sbox2014_killers_kit_2/sbox2014_killers_kit_2.vvd
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sept2014_lone_survivor/sept2014_lone_survivor.dx80.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sept2014_lone_survivor/sept2014_lone_survivor.dx90.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sept2014_lone_survivor/sept2014_lone_survivor.mdl
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sept2014_lone_survivor/sept2014_lone_survivor.sw.vtx
Modified: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/soldier/sept2014_lone_survivor/sept2014_lone_survivor.vvd
Modified: tf/tf2_sound_misc.vpk.sound.cache
Added: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/ui/mm_comp_banner_down.wav
Added: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/ui/mm_comp_banner_up.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/ui/mm_door_close.wav
Modified: tf/tf2_sound_misc_dir.vpk/sound/ui/mm_door_open.wav
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/hw2013_maniacs_manacles/hw2013_maniacs_manacles.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/hw2013_maniacs_manacles/hw2013_maniacs_manacles_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_ui/round_banner.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_ui/round_banner01.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_ui/round_banner02.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_ui/round_banner03.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_ui/round_banner04.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_ui/round_banner05.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_ui/round_banner06.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_ui/round_banner07.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_ui/round_banner_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_ui/win_banner.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/props_ui/win_banner_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/halloweenjacket/halloweenjacket_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator_blue_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/hw2013_maniacs_manacles/hw2013_maniacs_manacles_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/short2014_pyro_chickenhat/short2014_pyro_chickenhat_color.vtf
Deleted: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/scout_halloweenjacket/scout_halloweenjacket_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/sbox2014_killers_kit/sbox2014_killers_kit_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/sbox2014_killers_kit/sbox2014_killers_kit_color_blue.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/sbox2014_killers_kit_2/sbox2014_killers_kit_2_blue_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/sbox2014_killers_kit_2/sbox2014_killers_kit_2_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/soldier/sept2014_lone_survivor/sept2014_lone_survivor_color.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/ranked_background.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/vgui/ranked_background_widescreen_2.vtf