Aktualizacja z 3 maja 2012

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Team Fortress 2

  • Dodano Fruit Shoot
  • Naprawiono błąd renderowania efektów cząsteczkowych bomb samoprzylepnych
  • Zaktualizowano system powiadomień w menu głównym
  • Zaktualizowano Patelnię, która od teraz może być używana przez Skauta, Snajpera, Medyka, Grubego oraz Pyro
  • Zaktualizowano pl_thundermountain
    • Naprawiono nadużycie budowania w strefie odrodzenia na drugim etapie w pokoju odrodzenia drużyny BLU
  • Prośby społeczności
    • Kod gracza SetForcedTauntCam od teraz akceptuje wartość do 2, pozwalając kamerze drwiny aby pozostała na swoim miejscu, nawet kiedy gracz nie żyje

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dll
Modified: team fortress 2 client content.gcf/tf/bin/client.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dll
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.dylib
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/bin/server.so
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_thundermountain.bsp
Modified: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_thundermountain.nav
Deleted: team fortress 2 content.gcf/tf/maps/pl_thundermountain_l_0.lmp
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/sniper/sniper_applearrow.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/backpack/player/items/sniper/sniper_applearrow_large.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/sniper/sniper_applearrow.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/models/player/items/sniper/sniper_applearrow_normal.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/class_icons/filter_all_motd.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/class_icons/filter_demo_motd.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/class_icons/filter_engineer_motd.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/class_icons/filter_heavy_motd.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/class_icons/filter_medic_motd.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/class_icons/filter_pyro_motd.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/class_icons/filter_scout_motd.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/class_icons/filter_sniper_motd.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/class_icons/filter_soldier_motd.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/class_icons/filter_spy_motd.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/item_bg.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/materials/vgui/new.vtf
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_applearrow.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_applearrow.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_applearrow.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_applearrow.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_applearrow.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_applearrow.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_applebite.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_applebite.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_applebite.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_applebite.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_applebite.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_applebite.vvd
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_appleworm.dx80.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_appleworm.dx90.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_appleworm.mdl
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_appleworm.phy
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_appleworm.sw.vtx
Added: team fortress 2 materials.gcf/tf/models/player/items/sniper/sniper_appleworm.vvd