Röstsvar

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Less talk, more fight!
Soldaten
Responses.png

Röstsvar är en funktion likt röstkommandon, där din karaktär kan säga en replik när en svarsregel möts. Skillnaden är att medan ett hån kan initieras genom att spelaren trycker på en knapp, kommer dessa repliker endast att spelas upp då spelaren utför en speciell uppgift, så som att erövra Intelligensen, döda flera fiender i rad, förstöra en Teknikers byggnader, delta i en duell eller om man Dominerar en viss klass. Även när dessa regler möts kommer vissa repliker spelas upp mycket sällan. Vissa svarsregler är vanliga för alla klasser, medan andra kan vara specifika för just den klassen.

Administratören har också röstsvar som spelas när vissa villkor möts; vissa sker 100% utav gångerna (så som "You've failed!" då man förlorar en match).

Klassers röstsvar

Se även: Klasser

Svarsreglernas skript

Tillgänglighet

Skript som kontrollerar röstsvar finns packade inuti den huvudsakliga TF2 .gcf innehållsfilen. Denna filen kan inspekteras med ett verktyg så som GCFScape. Själva innehållsfilen ligger i sökvägen Steam\steamapps och heter "team fortress 2 content.gcf". När du väl har öppnat innehållsfilen kan du hitta svarsreglernas skript i root\tf\scripts\talker.

Fil-innehåll

Den huvudsakliga skriptfilen är response_rules.txt. Denna fil innehåller beskrivningar över skriptspråket som används av röstsvar, så väl som de flesta kriterierna som används i skripten. Dessutom finns det en skriptfil för varje klass. Dessa filer innehåller de flesta utav klassernas svarsregler och röstkommandon. Slutligen innehåller tf.txt hån-regler för varje klass, såväl som ett par diverse klasspecifika regler (så som regler som får Tung Artilleristen att uttrycka sig efter att ha avfyrat sin Minigun ett tag).

Scener

Resultatet av en skriptad åtgärd är oftast en scen. En scen definierar vad som ska sägas så väl som ansiktsuttrycket på karaktären när det sägs. Scener definieras i individuella .vcd filer, som kan hittas packade i .gcf inuti root\tf\scenes\player\.

Ljud

Det finns ytterligare en nivå av abstraktion mellan svarsreglernas skript och de faktiska replikerna som uttalas av karaktärerna. Scenfiler refererar till ett specifika tal-händelser, så som "Demoman.AutoCappedControlPoint03". Dessa händelser definieras i root\tf\scripts\game_sounds_vo.txt och de refererar till faktiska .wav filer som finns packade i .gcf (så som, till exempel, demoman_autocappedcontrolpoint03.wav). Wave-filer ligger i root\tf\sound\vo och root\tf\sound\vo\taunts.

Generellt finns det flera distinkta kartläggningar mellan namnet på scenens (.vcd) fil som refereras till i svarsreglerna och namnet på wave- (.wav) filen som uttalas av karaktären.

Se även