Röstkommandon

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Jag behöver assistans!
I require assistance!
Sjukvårdaren

Röstkommandon är fördefinierade rop använda för att organisera ett lag eller för att ropa på hjälp. När det används så kommer de att uttalas i rösten av karaktärens klass, och kan även inkludera gester (inte synliga för spelaren själv). Röstkommandon är indelade i tre separata menyer (standard Z, X, C). Vissa, men inte alla, kommandon skrivs även ut i chatten tillsammans med skrivna meddelanden.

På grund av dess viktiga och universella natur, är "Sjukvårdare" ropet bunden till sin egna separata tangent (standard E). Lagkamrater (och förklädda Spioner) som ropar för att bli helade kommer att ha en talbubbla med ett rött kors över sina huvuden. När man spelar som en Sjukvårdare kommer dessa bubblor även att visas genom väggar och kommer ha en indikator på skärmen som visar vart spelaren som ropar befinner sig om denne inte är framför dig. Soldater som bär på Utjämnaren kommer inte kunna ropa på Sjukvårdare.

"Hjälp" ropet är tillfällighetsberoende; om spelaren använder det medan denne står på en fientlig kontrollpunkt eller knuffar på Bombvagnen, kommer denna att fråga efter hjälp om att erövra punkten eller vagnen. "Spion" ropet är även det tillfällighetsberoende: Om man tittar på en karaktär medan man använder Spion kommandot så kommer det att resultera i att din karaktär kallar denne för en Spion (om du inte är en Pyro). Detta fungerar på spelare från båda lagen och oavsett om den karaktären faktiskt är en Spion eller ej. "Sjukvårdare" ropet är endast tillfällighetsberoende för Spanaren, Soldaten, Tung Artilleristen, Teknikern, Krypskytten och Spionen: Om man tittar på Sjukvårdaren och använder kommandot så kommer dessa klasser att be Sjukvårdaren om att följa efter spelaren. Om man dessutom använder "Stridsrop" kommandot på en fiende med ett visst vapen ute, så kommer din karaktär att säga repliker som vanligtvis sägs då man går med på en duell med en annan spelare, såväl som unika repliker som endast kan höras via detta kommando.

Röstkommandon som används av förklädda Spioner beter sig annorlunda; för Spionen själv och för det fientliga laget så kommer dessa kommandon att spelas upp i rösten utav den klassen som Spionen är förklädd till; för lagkamrater kommer Spionen däremot låta normalt.

Röstmeny 1

Standardtangent: Z

 1. Sjukvårdare!
 2. Tack
 3. Kom igen! Kom igen! Kom igen!
 4. Avancera
 5. Gå till vänster
 6. Gå till höger
 7. Ja
 8. Nej

Röstmeny 2

Standardtangent: X

 1. Inkommande
 2. Spion!
 3. Vaktgevär framöver
 4. Teleportör här
 5. Utmatare här
 6. Vaktgevär här
 7. Aktivera ÜberLaddning
 8. SJUKVÅRDARE: ÜberLaddning redo

Röstmeny 3

Standardtangent: C

 1. Hjälp
 2. Stridsrop
 3. Hurrarop
 4. Burop
 5. Positiv
 6. Negativ
 7. Snyggt skott
 8. Bra jobb
Röstkommandon

Uppdateringshistorik

Februari 28, 2008 Patch

 • Lade till skydd för spamm av röstkommandon.

April 14, 2011 Patch (Hattlösa Uppdateringen)

 • Utjämnaren:
  • Sjukvårdare ropet hämmas medan den är aktiv.

Juni 3, 2011 Patch

 • Lade till gemenskapsbidragna röstkommandon.

Se även