Byggnader

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
I built that.
Teknikern om sina byggnader

Byggnader är maskiner som kan konstrueras av Teknikern genom att använda hans Byggnadsverktyg. Dessa byggnader inkluderar Vaktgevär, Utmatare och Teleportörer.

Teknikern står vid sin Utmatare

Översikt

För att konstruera en byggnad måste Teknikern först och främst ha tillräckligt med metall. Han kan därefter använda sitt Byggnadsverktyg för att välja vart han vill placera byggnaden; byggnader måste ha en viss mängd plats för att kunna fungera, och de kan inte placeras i branta backar. När en byggnad har placerats, kommer de att byggas upp automatiskt. Hastigheten som det tar för en byggnad att byggas kan fördubblas genom att konstant slå på den med en utav Skiftnycklarna; flera Tekniker kan göra detta på samma gång för att stapla effekten; och om man slår byggnaden med Jacken ökar det konstruktionshastigheten med ytterligare 30%. När en byggnad väl har byggts upp kommer den omedelbart att börja fungera.

Likt spelare, har byggnader hälsa och förstörs när det reduceras till noll. Byggnaders hälsa ökas till dess maximum under konstruktion, så det är lättare att förstöra en byggnad då den inte är färdigbyggd. Spelare kan fokusera på en byggnad för att se dess tillfälliga hälsa, likt andra spelare, även om svaga byggnader också visar andra tecken, så som eld, rök och gnistor. Byggnader är immuna mot kritiska träffar och mini-kritiska träffar såväl som skaderamper, så förutom splashskada, kommer alla attacker att orsaka en konstant mängd skada från alla avstånd. Vid träff-effekter påverkar inte byggnader, inkluderat visningen av skada som orsakats.

Byggnader kan repareras, uppgraderas och (om det är ett Vaktgevär) laddas om genom att slå dem med en Skiftnyckel, om användaren har tillräckligt med metall. Metallens prioritet går först och främst till reparation, sen omladdning och till sist uppgradering, vilket begränsar hur mycket metall man kan använda för varje uppgift med varje slag. Det går åt 200 metall för att uppgradera en byggnad och ökar dess hälsa med 20% utöver att förbättra dess förmågor; byggnader kan uppgraderas två gånger tills de når nivå 3.

Byggnader kan slås ut av Spionens Sapper. Om en Elektrosappare sätts på en byggnad, kommer den omedelbart att sluta fungera och varna sin ägare, samtidigt som den förlorar hälsa. Elektrosappare kan tas bort av en Teknikers närstridsvapen eller Pyrons Hemrivaren/Släggan, vilket kommer få byggnaden att fungera igen. Byggnader kan inte repareras, laddas om eller uppgraderas medan de blir sappade.

Om Teknikern önskar, kan har förstöra sina byggnader med Demoleringsverktyget. Detta gör så att byggnaden omedelbart exploderar som om den hade blivit förstörd av en fiende. Byggnadens delar kan plockas upp som ammunition och/eller användas som metall. Byggnader som blir sappade kan inte demoleras. Teknikerns byggnader är inte sårbara mot hans andra vapen eller sitt Vaktgevär (olikt Teknikern själv).

Byggnader funktionerar normalt under vatten, förutom att ett Vaktgevär inte kan se genom vattnets yta från något håll.

Specifikationer

Building type Kostnad i metall Hälsopoäng Metallskrot
när förstörd
Byggnad Uppgradering Level 1 Level 2 Level 3
Vaktgevär Stock 130 200 150 (441) 180 (212) (529) 216 (270) (635) 15 x 4 (60)
Mini-Vaktgevär 100 100 (294) 0 x 4 (0)
Utmatare 100 200 150 180 216 10 x 5 (50)
Teleportörer 50 200 150 180 216 6.25 x 4 (25) Entry
6.25 x 4 (25) Exit


Building type Build time (seconds)
Initial construction Initial construction + boosted by
WrenchGunslingerSouthern Hospitality
Initial construction + boosted by
Jag
Initial construction + boosted by
Eureka Effect
Redeployed Redeployed + boosted by
WrenchGunslingerSouthern Hospitality
Redeployed + boosted by
Jag
Redeployed + boosted by
Eureka Effect
Upgrade
Vaktgevär Stock 10.5 4.2 3.75 6.0 3.5 2.333 2.1875 2.8 1.6
Mini-Vaktgevär 4.2 2.625 2.442 3.231 2.333 1.75 1.667 2.0
Utmatare 21.0 8.4 7.5 12.0 5.25 3.818 3.621 4.421 1.6
Teleportörer 21.0 8.4 7.5 12.0 5.25 3.818 3.621 4.421 1.6

Building construction speed = Default construction speed / (1 + sum of all boosts)

 • Default construction speed (Sentry Guns): 10.5
 • Default construction speed (Dispensers and Teleporters): Sentry Gun speed x 2 = 21.0
 • Redeployment boost (Sentry Guns): 2.0
 • Redeployment boost (Dispensers and Teleporters): 3.0
 • Mini-Sentry boost: 1.5
 • Stock wrench boost: 1.5
 • Jag boost: 1.5 + 0.3 = 1.8
 • Eureka Effect boost: 1.5 / 2 = 0.75
 • The first and second hits on a stock sentry gun will save 1.5 seconds, while all others will save 1 second. On dispensers, the first hit will save 2 seconds and all others will save 1 second.

Times assume wrench boosting is in constant effect. As the builder cannot swing their wrench until their weapon switch delay wears off, these values will be slightly slower in practice. Each additional Engineer adds their own personal wrench boost to the formula.


HUD

HUDen för byggnader är placerad i det övre vänstra hörnet på skärmen.
Huvudartikel: HUD

Byggnads-HUDen ger en blick över information om Teknikerns byggnader och Spioners Elektrosappare. Status för olika aspekter indikeras av en ikon.

Ikon Beskrivning
Building icon Kills.png Ett nummer som indikerar antalet spelare som ett Vaktgevär har dödat, följt av antalet assister inom parentes (Endast Vaktgevär).
Building icon Ammo.png En indikator som representerar procentandelen ammunition som finns kvar (Vaktgevär) eller metallreserv (Utmatare).
Building icon Metal.png En indikator som representerar procentandelen av byggåtgången (Endast nivå 1 och 2).
Building icon Rockets.png En indikator som representerar procentandelen raketer som finns kvar (Endast Vaktgevär i nivå 3).
Building icon Teleports.png Ett nummer som indikerar antalet telporteringar som en Teleportöringång har gjort. Transformerar till en omladdningsmätare efter en teleportering.

Bogsering

Fliken för att bogsera en byggnad.
En Tekniker som bär på en byggnad.

Byggnader kan plockas ihop och flyttas av deras ägare genom att klicka på den alternativa eldknappen medan man tittar på, och står bredvid dem. Denna mekanik tillåter ombyggnad utan att först behöva förstöra byggnaden, och sparar därför metall och tid samtidigt som det behåller poängräkningar som byggnaderna kan ha. Ihopplockning av en byggnad sker omedelbart och Teknikern kommer se ut att bära på en verktygslåda. För andra spelare kommer han se ut att bära den på sin axel, medan han själv fortfarande kommer att hålla den som vanligt i förstapersonsvy, som när man ska konstruera en byggnad. Skadade byggnader kan packas ihop, men byggnader som blir sappade kan inte. En byggnad är kapabel att bogseras när en grå flik visas under byggnadens namn på gränssnittet (se till höger). Utöver en ikon för byggnaden och en hand, visar fliken även vilken tangent eller musknapp som alternativeld för närvarande är bunden till.

En enda byggnad kan bogseras på samma gång, och detta reducerar Teknikerns rörelsehastighet drastiskt till 75% (225v), en aning långsammare än en Tung Artillerist, oavsett typen och/eller nivån på byggnaden. Dessutom kan Teknikern inte byta till något vapen eller föremål innan byggnaden har ställts ned igen. Det är fortfarande möjligt att använda Teleportörer (antingen ens egna eller en allierad Teknikers) - om inte, så klart, man bär på utgången eller ingången.

Om Teknikern dödas medan han bär på en byggnad så kommer även byggnaden att förstöras och Teknikern kommer att släppa en verktygslåda som kommer fungera som en stor ammunitionslåda då man plockar upp den. En speciell dödsikon som representerar en verktygslåda kommer att visas tillsammans med Teknikerns dödsikon.

Att sätta ut en byggnad som redan är konstruerad är likt en normal konstruktion, förutom att byggnaden kommer att konstrueras dubbelt så snabbt och Teknikern kan snabba på uppbyggnaden ännu mer. En byggnad i hög nivå kommer att behöva gå igenom alla sina uppgraderingsanimationer innan den aktiveras, och kan inte plockas upp innan den är redo. Skadade byggnader behåller sin hälsa då de packas upp; de kan inte repareras under ombyggnad så vidare de inte tar skada under tiden, och även då kan de bara repareras upp till den hälsan som de hade innan de packades ihop (tills de är fullt uppbyggda).

De tre faserna av en ombyggnad (ihop packning, bogsering och omplacering) är ackompanjerade av specifika svar.

Byggnader kan inte bogseras medan man använder Eureka-effekten.

Destruktion

En byggnad kan förstöras av sin ägare genom att använda Demoleringsverktyget eller genom fiendens vapen, inkluderat Elektrosappare. En byggnad kan också förstöras om en Tekniker bär på byggnaden medan en spelare dödar honom. En destruktion är värd en poäng till förstöraren och räknas till spelarens poängtavla. En destruktion kan inte vara assisterat så vidare inte byggnaden har blivit sappad (i vilket fall Spionen som sappade den kommer att få en assist) eller om byggnaden har blivit förstörd under bogsering (i vilket fall assisteraren kommer att vara densamma som för Teknikerns död).

Destruktionspoäng ges inte till Tekniker som förstör deras egna byggnader. Dessutom räknas inte förstörelser under Förberedelsefasen på poängtavlan, även om andra händelser så som hämdträffar kommer aktiveras som vanligt. Om en Tekniker skulle bestämma sig för att använda utrustningsmenyn för att ändra sitt val av närstridsvapen, kommer alla hans byggnader att demoleras omedelbart när vapnet blir tillgängligt (antingen om Teknikern återskapas eller besöker ett Återställningsskåp). En Teknikers byggnader demoleras även om spelaren byter från Tekniker till en annan klass, till ett annat lag eller lämnar servern.

När en byggnad förstörs av en fiende, reagerar Teknikern med ett av tre svar, vilket varnar lagkamrater i närheten.

Relaterade framsteg

Achieved.png Generellt

Vaktgevärsskytt
Vaktgevärsskytt
Döda 10 fiender med ett enda vaktgevär.


Hej och Hej Då!
Hej och Hej Då!
Döda en fiende inom 5 sekunder efter att du har färdats genom en Teknikers teleportör.


Controlpoint.png Foundry

Kvickt Övertag
Kvickt Övertag
Erövra en kontrollpunkt inom 12 sekunder från det att du stigit ut ur en teleportör.


Leaderboard class scout.png Scout

Täpp Till
Täpp Till
Förstör 3 teleportöringångar.


Bygg Upp Stämningen
Bygg Upp Stämningen
Förstör 3 fiendebyggnader medan de fortfarande håller på att byggas.
Pistolvakt
Pistolvakt
Förstör ett aktivt vaktgevär genom att använda din pistol.

Leaderboard class soldier.png Soldier

Teknikerns Lott
Teknikerns Lott
Döda en Tekniker medan han reparerar sitt vaktgevär under tiden som det beskjuts.


Äg Kanonerna
Äg Kanonerna
Döda 5 vaktgevär medan du står utanför deras räckvidd.


Leaderboard class pyro.png Pyro

Mordbrännare
Mordbrännare
Förstör 50 teknikerbyggnader.


Brandvägg
Brandvägg
Tänd eld på 5 Spioner som har en sapper på en allierad byggnad.


Leaderboard class demoman.png Demoman

Blindtekniker
Blindtekniker
Döda en byggande Tekniker som du inte kan se, med en direktträff från din Granatkastare.


Spionsappning
Spionsappning
Döda 20 Spioner inom 5 sekunder efter att de har satt en Sapper på en allierad byggnad.


Loch Ness-bombster
Loch Ness-bombster
Döda en fiendespelare med klisterbomber inom 5 sekunder efter deras teleportering.
Höghus I Höglandet!
Höghus I Höglandet!
Förstör 50 byggnader.


Riv-i-Ärans Guldgossar
Riv-i-Ärans Guldgossar
Förstör 5 av fiendens teknikerbyggnader under en enda ÜberLaddning från en Sjukvårdare.


Sprängt Var Det Här
Sprängt Var Det Här
Spräng en Tekniker med tillhörande vaktgevär och utmatare med en enda Klisterbombsdetonering.

Leaderboard class heavy.png Heavy

Fabriksarbetare
Fabriksarbetare
Döda 20 fiender medan du laddas upp av en utmatare.


5-sekundersplan
5-sekundersplan
Döda en fiende inom de första 5 sekunderna från att du kliver ur en teleportör.


Leaderboard class engineer.png Engineer

Ensam Är (inte Lika) Stark
Ensam Är (inte Lika) Stark
Håll en Tung Artillerist helad med din utmatare medan han dödar 5 fiender.


Ädelt Släckte
Ädelt Släckte
Låt utmatare som du har byggt släcka 20 brinnande spelare.


De Små Husen På Prärien
De Små Husen På Prärien
Reparera 50 000 i skada på allierade byggnader som byggts av andra spelare.


Otäckniker
Otäckniker
Ge en fiendespelare en fryst bild på dig och det vaktgevär som just dödade dem.


Långt Borta Och Nära
Långt Borta Och Nära
Lyckas komma fram till och ta bort en sapper som placerats på din byggnad medan du var flera meter bort.


Det Våras För Assisten
Det Våras För Assisten
Få 10 assister med en annan Tekniker där ett vaktgevär ingick i dödandet.


Laglös Rättvisa
Laglös Rättvisa
Låt ditt vaktgevär döda den fiende som just dödade dig inom 10 sekunder.


Texas Ranger
Texas Ranger
Frakta byggnader 1 km under din karriär.


Det Bästa Lilla Slakthuset I Texas
Det Bästa Lilla Slakthuset I Texas
Döda 5000 fiender med dina vaktgevär.


Dödligt Läge
Dödligt Läge
Frakta ett vaktgevär i nivå 3 till en position där det dödar en fiende strax efter att det har återaktiverats.


Patentskydd
Patentskydd
Förstör en fiendeteknikers vaktgevär med ett vaktgevär som du kontrollerar med din Grälmakare.


För En Handfull Sappers
För En Handfull Sappers
Förstör 25 sappersbyggnader som byggts av andra lagmedlemmar.


Landet Bortom Lagningen
Landet Bortom Lagningen
Utför 50 reparationer och/eller omladdningar på ett Vaktgevär som styrs av en annan Teknikers Grälmakare.


En Hjälpande Hand
En Hjälpande Hand
Uppgradera 50 byggnader som byggts av andra lagmedlemmar.
10 Tappra Män
10 Tappra Män
Döda 10 Krypskyttar med ett vaktgevär som du kontrollerar med din Grälmakare.


Pang I Bygget
Pang I Bygget
Hjälp en enda byggnad att ta över 2000 i skada utan att förstöras.


Västerns Vilda Mos
Västerns Vilda Mos
Förstör 50 av fiendens klisterbomber som ligger inom räckvidd för allierade byggnader.


Drugstore Cowboy
Drugstore Cowboy
Låt utmatare som du har byggt mata ut en sammanlagd mängd på 100 000 i hälsa under din karriär.


Skadeglädje
Skadeglädje
Skydda ett vaktgevär med Grälmakarens sköld och absorbera 500 i skada utan att det förstörs.


Nybyggarna
Nybyggarna
Hjälp en lagmedlem att bygga en byggnad.


Lagets Långa Arm
Lagets Långa Arm
Döda 10 fiender bortom den vanliga räckvidden för vaktgeväret med hjälp av Grälmakaren.


Dödsmetall
Dödsmetall
Plocka upp 10 000 i metallskräp från förstörda byggnader.


Sökmotor
Sökmotor
Döda 3 dolda Spioner med ett vaktgevär som styrs av din Grälmakare.


Den Onde, Den Gode, Den Skjutne
Den Onde, Den Gode, Den Skjutne
Reparera ett vaktgevär under beskjutning medan du helas av en Sjukvårdare.


Ingenmansland
Ingenmansland
Använd ett vaktgevär till att döda 25 fiendespelare som erövrar en punkt.


Kofösare
Kofösare
Teleportera in 100 lagmedlemmar i strid.


Doktorn Kan Komma
Doktorn Kan Komma
Låt en utmatare hela 3 lagmedlemmar samtidigt.

Leaderboard class medic.png Medic

Byggnadsvård
Byggnadsvård
Hjälp till att förstöra 5 fientliga teknikerbyggnader med en enda ÜberLaddning på en Demoman.


Tillståndet Är Kritiskt
Tillståndet Är Kritiskt
Hela en Tekniker medan han reparerar sitt vaktgevär under tiden som det beskjuts.


Leaderboard class sniper.png Sniper

På Jakt Efter Vaktgevär
På Jakt Efter Vaktgevär
Förstör 3 Teknikers vaktgevär.


Leaderboard class spy.png Spy

Sapotör
Sapotör
Förstör 1000 teknikerbyggnader med sappers.


Sappern Räcker Inte Till
Sappern Räcker Inte Till
Sätt en sapper på en fiendebyggnad och hugg sedan Teknikern som byggde den i ryggen inom 5 sekunder.


Gemensam Operation
Gemensam Operation
Sätt en sapper på ett fiendevaktgevär inom 3 sekunder efter att en lagkamrat har satt ut en annan sapper.
Arbetus Avbrottus
Arbetus Avbrottus
Döda en Tekniker som arbetar på ett vaktgevär.


Åskbollen
Åskbollen
Hugg en Tekniker i ryggen och sätt sedan sappers på 3 av hans byggnader inom 10 sekunder.

Uppdateringshistorik

September 20, 2007 Patch
 • Fixade att Vaktgevärets mynningsljus inte visades så vidare den inte var nära kartursprunget.

September 26, 2007 Patch

 • Fixade en bugg med placeringen av Teleportörer som kunde resultera i att spelare inte kunde röra sig.

Oktober 5, 2007 Patch

Oktober 9, 2007 Patch

 • Demomens granater kolliderar nu med spelare och Teknikerns byggnader efter första studsen, men exploderar fortfarande inte vid kontakt.

Oktober 25, 2007 Patch

 • Teknikerbyggnader exploderar nu om Teknikern dör under Sudden Death.
 • Fixade ett poängproblem där förstörda byggnader lade till en fantompoäng, vilket inte gav några äkta poäng men räknades fortfarande in i det totala resultatet.
 • Fixade att vissa fall där granater kunde färdas igenom spelare eller byggnader.
 • Teknikerns "bygg X" kommando kommer nu att fungera normalt när det är direkt bunden till tangenter.

November 7, 2007 Patch

 • Fixade en bugg med förstörelse av byggnader av Teknikern själv.
 • Tekniker får inte längre några poäng för att använda sina egna Teleportörer.
 • Fixade en exploatering som tillät spelare att teleportera med intelligensen.

November 21, 2007 Patch

 • Fixade byggnadera bone merge-cache från vilande entiteter. Fixade att vapen i SourceTV var tillsatta på fel ben.

December 20, 2007 Patch

 • Sappade byggnader tar nu en aning mindre skada från Spion som sappade dem.
 • Fixade att spelares teleporteringspartiklar inte ritades ordentligt.

Februari 14, 2008 Patch

 • Lade till en serverlogg för byggnader som förstörts av sina ägare.
 • Fixade att Vaktgevärets skugga klippte.

Februari 28, 2008 Patch

 • Ändrade så att Teknikerbyggnader exploderar istället för att blinka bort när en spelare går ur servern.
 • Fixade att Tekniker kunde detonera byggnader som sappades.
 • Fixade en potentiell klientkrasch för spelare som helades av en Sjukvårdare eller Utmatare.

April 29, 2008 Patch (Gold Rush Uppdateringen)

 • Teleportöreffekter visas inte längre på förklädda eller dolda Spioner.
 • Fixade "antal gånger använt" för Teleportörer nådde max vid 32.
 • Kartskapare kan nu placera ut Teknikerbyggnader direkt på kartan, med valet att göra dem oförstörbara.

December 11, 2008 Patch

 • Teleportörer kan nu uppgraderas till nivå tre. De kommer att laddas snabbare ju högre nivå de är i.
 • Teknikerns Utmatare kan nu uppgraderas till nivå tre. De kommer att ge ut metall och hela snabbare då den uppgraderas.

December 15, 2008 Patch

 • Lade till teleportörljud för Teleportörer i nivå 2 och 3.

Januari 28, 2009 Patch

 • Fixade att teleportör- ingångs/utgångs effekter ritades när de inte har en matchande teleportör- ingång/utgång.

Februari 24, 2009 Patch (Spanaruppdateringen)

 • Lade till nya ljud för uppgraderade Teleportörer.

Maj 21, 2009 Patch (Krypskytt mot Spion-Uppdateringen)

 • Spioner kan nu använda fiendens Teleportörer.

Maj 29, 2009 Patch

 • Fixade att Spioner inte blev telefraggade när de stod på en fientlig teleportörutgång med Dödsringaren aktiverad.

Juni 23, 2009 Patch

 • Fixade att Teleportörer inte kunde byggas på vissa platser som de ska (som i gropen i slutet av Badwater Basin).

Augusti 13, 2009 Patch (Klasslösa Uppdateringen)

 • Fixade att Vaktgevär sköt mot helt dolda Spioner om de fortfarande var det närmsta målet.
 • Tekniker som slår på en teleportör kommer nu även att reparera den andra änden, och ta bort Sappers från båda om de existerar.

Augusti 31, 2009 Patch

 • Fixade att man kunde bränna byggnader under vatten medan man stod utanför vattnet.
 • Fixade att teleporterade Spioner fastnade i fientliga spelare som stod på utgången.
 • Fixade att en serverlogg inte listade telefrag-dödanden som vapen "telefrag".

April 28, 2010 Patch

 • Om man dödar sig själv med sitt eget Vaktgevär, räknas detta inte längre till Vaktgevärets dödsräknare.

April 29, 2010 Patch (119e Uppdateringen)

 • Fixade att Teleportörer inte återställdes till nivå 1 om en av sidorna förstördes.
 • Fixade att Teleportörutgångar använde fel partikeleffekt.

April 30, 2010 Patch

 • Fixade att Teknikern kunde bygga fler än 1 av varje typ av byggnad.

Juli 8, 2010 Patch (Teknikeruppdateringen)

 • Tekniker kan nu plocka upp och flytta sina byggnader.
 • Fixade en serverkrasch relaterad till att bära på byggnader.
 • Att 'slå på' ett Vaktgevär uppgraderar, reparerar och återställer ammunition på samma gång per slag med en Skiftnyckel, och prioriterar reparationer och uppgradering om man inte har tillräckligt med metall.

Juli 9, 2010 Patch

 • Fixade en exploatering som tillät Tekniker att bygga Mini-Vaktgevär i nivå 2/3.
 • Fixade en bugg som tillät sappade byggnader att plockas upp av Teknikern.
 • Fixade en bugg där ett Vaktgevär i nivå 3, kontrollerad av en Grälmakare, fortfarande sköt raketer om de hade slut på ammunition.
 • Fixade en bugg där spelare gick in i referensposen om de bytte klass medan de bar på en byggnad.
 • Tekniker kan inte längre plocka upp byggnader medan de är bedövade eller i förlorarläge.
 • Fixade ett problem där Vaktgevärseffekter inte var satta på Vaktgevär som kontrollerades med Grälmakaren.
 • Fixade en serverkrasch i spelarens dödskod, relaterat till att bära en byggnad.

Juli 13, 2010 Patch

 • Fixade en serverkrasch relaterad till att bära på byggnader vid en rundas start.
 • Fixade att spelare kunde plocka upp byggnader innan en runda startat.
 • Fixade en exploatering där Tekniker kunde bygga Mini-Vaktgevär i nivå 3.

Juli 19, 2010 Patch

 • Fixade ett problem där man inte kunde plocka upp byggnader i Arenaläge.
 • Fixade en exploatering som tillät en att döda lagkamrater med Vaktgevär kontrollerade med Grälmakaren.
 • Fixade en bugg där Teleportörer kunde få mer en deras normala hälsa.

Oktober 18, 2010 Patch

 • Fixade en exploatering med Vaktgevär som lät Tekniker bygga flera Vaktgevär samtidigt.
 • Fixade att Tekniker kunde bygga Mini-Vaktgevär i nivå 3 genom att använda Grälmakaren.

Oktober 19, 2010 Patch

 • Fixade ytterliga en exploatering som tillät Tekniker att bygga fler än ett Vaktgevär.
 • Fixade att Tekniker kunde bygga Mini-Vaktgevär i nivå 3 genom att använda Grälmakaren, på riktigt denna denna gång.

December 2, 2010 Patch

 • Fixade att Tekniker kunde förstöra sappade byggnader genom att skriva en kommandot direkt i konsolen.

Januari 6, 2011 Patch (Beta)

 • Skada som orsakas på byggnader reducerades med 50%

Januari 10, 2011 Patch

 • Lade till en dödsikon för Mini-Vaktgeväret.

Februari 22, 2011 Patch

 • [Odokumenterad] Flera partikeleffekter, inkluderat kritiska raketer, granater och klisterbomber, ändrades för att se ljusare ut. Dessa ändringar påverkar inte användare av grafikkort från ATi och vissa andra.

Mars 10, 2011 Patch

 • Fixade att framsteget Det Bästa Lilla Slakthuset I Texas inte räknade dödanden med Grälmakaren och Mini-Vaktgeväret.

Buggar

 • Ett ombyggt Vaktgevär i nivå 2 eller 3 kommer försöka att målsöka fiender under den korta tiden som den når en nivå och börjar spela upp uppgraderingsanimationen till nästa nivå. Om Vaktgeväret är vänt direkt mot en fiende kan det till och med hinna skjuta innan uppgraderingsanimationen börjar.
 • Tekniker som hånar framför en byggnad och plockar upp den omedelbart, kommer kunna gå runt med en osynlig verktygslåda. När man gör detta kommer man att kunna attackera med det närstridsvapnet som man för närvarande har utrustat.
 • Om en Tekniker byter klass kommer hans byggnader bara att försvinna; detta är inkonsistent med beteendet för när Teknikern byter sin närstridsutrustning, byter lag eller lämnar spelet, då byggnaderna förstörs.
 • Om en byggnad tas upp medan den tar skada och sedan sätts ut igen, kommer byggnads-HUDen ibland att rapportera att den är skadad, även om den är fullt reparerad.
 • Byggnader påverkas inte av gravitation; om golvet under byggnaden tas bort så kommer den att sväva i luften.

Oanvänt innehåll

 • Repareringsnoden var en byggnad som övervägdes som ett tillägg i Teknikeruppdateringen, men övergavs under utveckling.

Galleri

Ico camera.png Related images: