Reakcje głosowe

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Mniej gadania, więcej walczenia.
Żołnierz
Responses.png

Reakcje głosowe to aspekt rozgrywki podobny do komend głosowych, który polega na wypowiedzeniu określonej kwestii przez postać w momencie, gdy spełnione zostaną odpowiednie warunki. Drwina różni się od reakcji głosowej tym, że podczas gdy ta pierwsza może zostać aktywowana przez gracza za pomocą przycisku, to reakcja głosowa jest odgrywana jedynie w odpowiedzi na określony czynnik, na przykład przejęcie tajnych materiałów, zabicie kilku przeciwników pod rząd, zniszczenie konstrukcji Inżyniera, uczestniczenie w pojedynku lub zdominowanie jakiejś klasy. Nawet jeśli zajdą wspomniane okoliczności, niektóre z plików dźwiękowych są odtwarzane bardzo rzadko. Niektóre reakcje głosowe są powszechne dla wszystkich klas, podczas gdy inne są specyficzne dla określonej klasy.

Administratorka również posiada reakcje głosowe, które odgrywane są w określonych okolicznościach; niektóre z nich pojawiają się nieustannie (np. „Zawiedliście!” w przypadku przegranej).

Reakcje głosowe klas

Zobacz też: Klasy

Skrypty reakcji głosowych

Dostęp

Skrypty kontrolujące reakcje głosowe są dostępne w tf2_misc_dir .vpk, w katalogu Steam\steamapps\Common\Team Fortress 2\tf wraz z innymi plikami .vtf . Tego rodzaju plik może zostać otwarty tylko za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. GCFScape (angielski)). Po otwarciu pliku zasady odtwarzania reakcji głosowych są zlokalizowane w root\scripts\talker.

Zawartość plików

Głównym plikiem skryptowym jest response_rules.txt. Plik ten zawiera opis języka skryptu wykorzystywanego przez reakcje głosowe, jak i definicje większości kryteriów używanych przez skrypty. Ponadto znajduje się tam jeden plik skryptu dla każdej klasy. Te pliki zawierają większość z odpowiednich zasad reakcji i komend głosowych. tf.txt zawiera zasady odgrywania drwin dla każdej klasy iraz kilka dodatkowych zasad działania poszczególnych klas (jak choćby zasady zachowania się Grubego po rozkręceniu Miniguna).

Scena

Rezultatem oskryptowanej akcji jest zwykle scenka. Scena określa, co jest mówione, jak również wyraz twarzy, który przyjmuje postać podczas jej odtwarzania. Sceny są definiowane przez osobne pliki .vcd, które można znaleźć w .vtf, w katalogu root\tf\scenes\player\.

Dźwięki

Istnieje kolejny poziom zróżnicowania pomiędzy zasadą skryptu reakcji głosowej oraz rzeczywistego dźwięku odgrywanego przez postać. Pliki scen odnoszą się do określonego wydarzenia, jak choćby „Demoman.AutoCappedControlPoint03”. Te wydarzenia, odnalezione w tf2_misc_dir, określa się w root\scripts\game_sounds_vo.txt, zaś odnoszą się one do rzeczywistych plików .wav spakowanych w .vpk (jak na przykład demoman_autocappedcontrolpoint03.wav). Pliki dźwiękowe zlokalizowane są w tf2_sound_vo_english .vpk, poniżej root\sound\vo i root\sound\vo\taunts.

Generalnie nie istnieje bezpośrednie mapowanie pomiędzy nazwą pliku sceny (.vcd) odnoszącym się do zasad skryptów reakcji a nazwy pliku dźwiękowego (.wav) odtwarzanego przez postać.

Zobacz też