TF Wiki: Czech Translation Progress

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Aktivní překladatelé

Jan  –  Talk | Contributions

Neaktivní překladatelé


Nepřeložené články Missing articles

Chybějící články

0.68326780253386
68%  

Podrobnější statistiky zde

Poznámky k překladu

[hide]Tabulka pro sjednocení překladů
  • Obecné překlady a Zbraně
  • Klobouky nebo post. předměty
  • Různé
Pro příklad - Engineer
show;hide

Navigation menu