Plasserings-region

From Team Fortress Wiki
< Equip region
Revision as of 08:44, 5 June 2012 by Ravecrib9t4 (talk | contribs) (Oppdaterings historie)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Equip region gjenstands attributer er en attributering i klient-skjema brukt for å identifisere regionen hvor en gjenstand sitter på en modell. Den plasserte regionen atrributen (skrevet med verdi navnet equip_region) er gitt til alle hodeplagg og diverse gjenstander, og dens mening er å hindre i at gjenstandene havner under samme region så de ikke blir brukt samtidig. Plasserings-regioner ble introdusert for å hindre synlige klippe-problemer mellom to brukbare 'Misc' gjenstander.

Det er 23 regioner totalt. Plasserings-regionen til hatter og gjenstander varierer, men alle hattene har hat eller whole_head som hoved-plasserings-region.

Region-konflikter

Å bruke two ting med samme plasserings-region samtidig er ikke tillat av spillet.

Plasserings-region Konflikter
Face Glasses
Pocket (Heavy) Medal
Whole Head Hat, Face, Glasses, Ears

Liste over plasserings regioner

Oppdaterings historie

13 oktober 2011 Patch (Manniversary Oppdatering og Salg)

  • Diverse sekundære plasserings-regioner ble lagt til i spillet.

15 oktober 2011 Patch (Australske Jul 2011) Trekt fra noen restriksjoner på hvilke diverse gjenstander som kan brukes samtidig.