Utrustningsregion

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Utrustningsregionen är en föremålsattribut i klientschemat använt för att identifiera regionen som ett föremål tillhör på en karaktärs modell. Utrustningsregioner (bestämt via valörnamnet equip_region) givs till alla hattar och diverseföremål och dess huvudsakliga syfte är att förhindra att flera föremål från samma region kan utrustas samtidigt. Utrustningsregioner introducerades för att undvika synliga klippningsfel med tillägget av två användbara 'diverse' platser.

Det finns totalt 23 utrustningsregioner. Regionerna för hattar och diverseföremål varierar, men alla hattar har samma basregion, hat eller whole_head.

Regionkonflikter

Utrustning av två föremål från samma region från kolumnerna nedan, eller två föremål som har samma region, är inte tillåtet i spelet.

Utrustningsregion Konflikter
Ansikte Glasögon
Ficka (Heavy) Medalj
Hela Huvudet Hatt, Ansikte, Glasögon, Öron

Lista över utrustningsregioner

Uppdateringshistorik

13 Oktober, 2011 Patch (Manniversary Uppdateringen & Rea)

  • En andra diverseplats och utrustningsregioner lades till.