A Random Duck Token Gift

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

En slumpvald Ankpollett-gåva är ett aktions föremål som ger en Ankpollett till en slumpvald spelare på servern efter aktivation. Föremålet kan bara användas en gång, och efter aktivation så blir alla spelare på servern blir notifierade av din generösitet. Användaren av föremålet kan inte få en ankpollett från sin egna ankpollett-gåva.

Uppdateringshistorik

December 8, 2014 Patch (End of the Line Update)

  • [Odokumenterad] Lade till En slumpvald Ankpollett-gåva.

Januari 7, 2015 Patch

  • [Odokumenterad] Tog bort En slumpvald Ankpollett-gåva från Mann Co.-butiken.

Se också