Dekalverktyg

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Dekalverktyget är ett engångs verktyg som kan användas för att spreja en anpassad textur (eller 'dekal') på tillåtna föremål. Om man köper ett föremål, som Dekalverktyget kan användas på, i Mann Co. Butiken, kommer spelaren även få ett gratis Dekalverktyg.

Medan man använder verktyget kommer spelaren ledas igenom steg för att få deras bild på föremålet. Filtyperna som är accepterade är:

  • .jpg
  • .bmp
  • .tga
  • .vtf

Bilder som är för stora eller som har konstiga aspekter kan sträckas och skäras för att få plats 256x256 rutan. Dekaler kommer tillämpas olika beroende på vilket föremål som de används på. Vänd dig till de specifika föremålens sida för att se de mest effektiva dekalmallarna. När en dekal har valts kan bilden filtreras på olika sätt genom att ändra inställningar och tillslut tillämpa det till föremålet.

Det är värt att notera, att med borttagandet av Painterly-effekten, så kan du inte längre skapa helfärgade dekaler och är istället begränsad till ett maximum av cirka fem färger.

Alla bilder som tillämpas måste följa Steam Subscriber Agreement som nämns i Användarvillkoren när du tillämpar din dekal.

Användbara föremål

Demonstration

Uppdateringshistorik

Oktober 13, 2011 Patch (Manniversary Uppdateringen & Rea)

  • Dekalverktyget lades till i spelet.

Oktober 17, 2011 Patch

  • Tog bort painterly-filtret för Dekalverktyget

Galleri