RIFT Inlösningskod för Välspunnen Hatt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Brown hat anna bat, that's my new motto. Simple, clean, eas--oh my GOD what is this beautiful thing?
The Scout on cross-game promotional items

RIFT Well Spun Hat Claim Code är ett verktyg som låter spelaren låsa upp en "Well Spun Hat" i spelet RIFT. Den ges till de spelare som förtjänar framsteget "Riftwalker". Föremålet kan endast användas en gång och används på samma sätt som Färgburkar eller nycklar till förrådslådor. Spelare behöver inte äga RIFT för att få föremålet.

Relaterade framsteg

Achieved.png Allmänt

Hej och Hej Då!
Hej och Hej Då!
Döda en fiende inom 5 sekunder efter att du har färdats genom en Teknikers teleportör.


Buggar

  • Det är möjligt att få framsteget Riftwalker och inteRIFT Well Spun Hat Claim Code, men bara genom att vara en spion och använda fiendens teleportörer för att låsa upp framsteget.
  • Framsteget Riftwalker kan också erhållas genom att döda en fiende efter att man återuppstått, snarare än teleporterats.

Trivia

  • Framsteget i fråga är identiskt med framsteget 5-Sekundersplan för den Tunge Artilleristen, men kan alltså istället låsas upp av varje klass.
  • Det är möjligt att låsa upp det relaterade framsteget och föremålet genom att utlösa en spions Dödsringare.

Galleri

Se även

Externa länkar