Hoppkartor

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

En hoppkarta innehåller en uppsättning av svåra hopp, som ofta kräver skicklighet och tekniker som man inte ofta ser i vanligt spelande. Vanligtvis har spelaren oändligt med ammo och hälsa, och blir teleporterade tillbaka till början om de misslyckas med hoppet. Hoppkartor används ofta för att se hur skicklig en spelare är på att hoppa. De flesta hoppkartor är gjorda för Soldaten eller Demomannen, dock finns det även kartor för Spanaren och Ingenjören. Hoppkartor använder sig vanligtvis av ett hopp mod för att undvika att spelaren dör eller behöver ladda om under sitt hopp.

Lista av hoppkartor skapade av jump.tf(Engelska)

Relaterade vapen

Soldatens hoppkartor

Soldatens hoppkartor är designade för Soldat klassen, huvudsakligen för användningen av sitt Raketgevär för att rakethoppa genom ett rum eller över ett hinder, med målet att ta sig förbi det sista hindret på kartan. Att förstå hur man på rätt sätt utför de olika metoderna av rakethopp, och kunskap om hur kartan ser ut är nödvändig för att kunna navigera genom raket-hoppskartorna. Den nödvändiga kunskapen om rakethopp för att man ska kunna göra framsteg i kartorna ökar generellt när man kommer in i svårare delar av kartan.

Demomannens hoppkartor

Demomannens hoppkartor är kartor som kräver at Demomannen använder sina klisterbomber för att klisterbombshoppa förbi hinder och över stora klyftor. På vanliga kartor, har klisterhopp nackdelen att du tar mer skada än rakethoppning. Detta är dock inte ett problem i de flesta hoppservrar, eftersom de använder plugins som ger dig hälsa och ammo när du tar skada. Det finns en begränsning på två klisterbomber eftersom tre stycken kommer döda dig innan servern hinner ge dig hälsa. Avancerade klisterbombshopp tenderar att vara mycket svårare än rakethopp. När du till exempel pogohoppar med raketer håller du bara nere skjutknappen helt enkelt. När du pogohoppar med Demomannen kan du inte bara ner skjutknappen, då du måste ta hänsyn till var du skjuter och när du detonerar din klisterbomb. Precis som hoppkartorna för Soldaten, måste du kunna utföra olika metoder av klisterbombshopp, och svårighetsgraden blir generellt högre när du kommer längre på kartan.

Spanarens hoppkartor

Spanarens hoppkartor är lite annorlunde jämfört med Soldatens och Demomannens hoppkartor. Istället för att använda dig av explosioner för sina hopp, tvingas Spanaren att använda sig av dubbelhopp och Hagel-med-kraft (och dess relaterade "trippelhopp" och "rekylhopp") för att ta sig genom kartan. Många av dessa kartor förlitar sig mindre på att täcka långa sträckor med enstaka hopp och mer på hoppens precision, riktning, och rörelsehastighet för att ta sig över mindre, mer komplicerade hinder.

Ingenjörens hoppkartor

Grälmakaren, som släptes som en del av Ingenjöruppdateringen låter Ingenjören utföra ett Vaktgevärshopp med Vaktgevärets raketer. Som en Ingenjör kan du manövrera i luften med hjälp av strafing, här är dock problemet att veta vart man ska skjuta sina raketer och kulor för att hoppa. Det är svårare att utföra lätta hopp med Ingenjören jämfört med Demomannen eller Soldaten, eftersom du har mindre kontroll över vart du placerar projektilen, speciellt när du använder kulor i luften. Ammunition blir ett problem om Vaktgeväret är på en plats som är svår att nå. Att öva hopp med Ingenjören löser vanigtvis problemet med oprecisa hopp.

Kartor skapade för specifika evenemang

Vissa av hoppkartorna skapades specifikt för olika evenemang.

Beginnings 2013 (Hopp evenemang. Kartor fick inte någon svårighetsgrad)
jump_grimace
jump_zero
jump_typh
jump_orbital
jump_amazon
jump_steel
jump_remember
jump_void
jump_lanc
jump_ultra
jump_tesseract
Beginnings 2 (Hopp evenemang):
jump_elephant (Lätt Soldat karta)
jump_above (Medelsvår Soldat karta)
jump_apex (Svår Soldat karta)
jump_crypt (Lätt Demoman karta)
jump_internal (Medelsvår Demoman karta)
jump_isak (Svår Demoman karta)
Tip of the hats 2013
jump_jurf
Tip of the Hats 2014
jump_it (skrivs som jump_iT)
Tip of the Hats 2015
jump_jurf2_toth (Exklusiv till hoppare som spelade under Tip of the Hats)
jump_jurf2
jump_tf_toth (Exklusiv till hoppare som spelade under Tip of the Hats)
jump_tf
Beginnings 3 (Hopp evenemang):
jump_beyond (Lätt Soldat Karta)
jump_oretachi (Mellansvår Soldat map)
jump_negative (Svår Soldat Karta)
jump_prism (Lätt Demoman Karta)
jump_illusion (Mellansvår Demoman Karta)
jump_arugula (Svår Demoman Karta)
Tip of the Hats 2016
jump_tombrady_vjondy (Exklusiv till hoppare som spelade under Tip of the hats)
jump_academy2 (Används som en kort förhandsvisning för den nya Jump Academy kartan some gjordes)
Beginnings 4 (Hopp evenemang):
jump_canyon (Lätt Soldat Karta)
jump_shelter (Lätt Demoman Karta)
jump_yona (Mellansvår Soldat Karta)
jump_compound (Mellansvår Demoman Karta)
jump_noire (Svår Soldat Karta)
jump_nepture (Svår Demoman Karta)

Kuriosa

  • jump_it (skrivs som jump_iT) var en karta som skapades till minne av de gamla jump_iT servrarna som hostades av Klanana.
  • John, skaparen av jump_jurf2, råkade släppa jurf2 som "jump_jurf2_toth" efter evenemanget, detta rättades dock snabbt.
  • Om du skulle anslutit till hoppservern under hoppdelen av Tip of the hats direktsändningen 2015, kunde du ladda ner "jump_tf_toth" innan den släpptes. Detta hände inte med jump_jurf2.
  • Vid en tidpunkt fick Gebobus och Kucino väldigt jämna tider på jump_internal. Videon nedan visar dem sida vid sida.

Se även