Anfallsskölden

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
“If I were to pick up this cowering-plate, I would have to put down my second sword,” a Scotsman thinks. “And surely that is madness.”
The Chargin’ Targe (Eng.) solves this riddle by turning the useless shield into a deadly weapon you can run at people with and then bludgeon to death.
— Närstrids-kitets publicitetskommentar

Anfallsskölden är ett upplåsbart sekundärvapen för Demoman. Det är en antik, blodfläckad, träsköld med ett gulmålat kors, en järnram och en dödlig tagg i mitten. En det av skölden saknas och är sprucken.

Om man utrustar detta vapen får Demoman 50% skaderesistans mot eld och 40% skaderesistans mot explosioner - inte inkluderat självvållad explosionsskada. Den huvudsakliga attributen för vapnet är däremot dess Anfallsförmåga. Om man trycker på alternativ eldknapp kommer man att inleda en anfallsattack; spelaren kommer röra sig framåt i en extrem snabb hastighet, men kommer inte kunna ändra riktning (om man inte använder Ali Babas Lilla Stövlar, men man kommer vända långsamt). Om man attackerar under anfallet med ett närstridsvapen kommer det att omedelbart avbryta anfallet.

Styrkan av anfallet indikeras i ön mätare på HUDen som ändrar färg då den töms. Om man använder ett närstridsvapen tillsammans med skölden, kommer anfallet att ge extra skadepotential. Till exempel, när mätaren är vit eller grön, kommer en närstridsattack endast orsaka normal skada. Vid gul färg, ungefär vid halva anfallet, kommer man att orsaka mini-kritisk skada. Tillslut, då man har rört sig den fulla distansen kommer mätaren vara röd och spelaren kommer orsaka en full kritisk träff. Medan man anfaller kan en fiende som står mitt i vägen för anfallet skadas av en sköldknäpp, räknat med att spelaren inte avbryter anfallet genom att attackera.

Skölden kan inte återställa sin anfallsmätare med hjälp av ammunitionslådor; däremot kan den återställas via återskapning och återställningsskåp. När man anfaller med en Granatkastare eller Loch-n-Load, kommer samma glödeffekt som för närstridsvapen att inträffa, men endast normal skada kommer orsakas och attacker kommer inte få anfallet att avbryts. En Anfallssköld som släpps efter död kommer inte förse spelare med ammunition.

Anfallsskölden ges automatiskt till de spelare som uppnår 5 Demomanframsteg.

Skada

Se även: Damage/sv

Alternativ eld inleder anfallsattacken som orsakar skada självmant eller som kan användas tillsammans med ett annat vapen.

 • Anfallsskada: 50 (om skölden stöter samman med fienden vid slutet av anfallet) + 10 per huvud (upp till 5 huvuden).
  • Skölskadan påverkas av vapnets skadespridning och är inte ett konstant nummer.
 • Anfallshastighet: 750 Hammer enheter/sek (Ungefär 2.5 gånger snabbare än 'Bashastigheten').
  • Anfallshastighet: 637.5 Hammer enheter/sek med Skottens Skallskärare utrustad (Ungefär 2.1 gånger snabbare än 'Bashastigheten').

Funktionstider

Tider är ungefära och bestämda genom tester av gemenskapen.

Demonstration

Avvikande Variant


Tillverkning

Se även: Tillverkning

Ritning

Klasspollett - Demoman Platspollett - Sekundärvapen Metallskrot Möjliga Resultat
Item icon Class Token - Demoman.png + Item icon Slot Token - Secondary.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Scottish Resistance.png Item icon Chargin' Targe.png Item icon Sticky Jumper.png Item icon Splendid Screen.png
Item icon Tide Turner.png Item icon Quickiebomb Launcher.png Item icon B.A.S.E. Jumper.png

Som ett Tillverkningsföremål

Anfallsskölden Razorback Kanonbåtarna
Item icon Chargin' Targe.png + Item icon Razorback.png = Item icon Gunboats.png
Anfallsskölden Hemrivaren Claidheamh Mòr
Item icon Chargin' Targe.png + Item icon Homewrecker.png = Item icon Claidheamh Mòr.png
Anfallsskölden Återvunnen Metall Det Strålande Skyddet
Item icon Chargin' Targe.png + Item icon Reclaimed Metal.pngx2 = Item icon Splendid Screen.png

Relaterade Framsteg

Leaderboard class demoman.png Demoman

Sköldknäpp
Sköldknäpp
Anfall och döda någon med ditt sköldslag.
Skotten Står Som Spön I Backen
Skotten Står Som Spön I Backen
Döda 5 fiendespelare genom att använda ett kritiskt hugg med Ögländaren.

Uppdateringshistorik

December 17, 2009 Patch (WAR! Uppdateringen)
 • Anfallsskölden lades till i spelet.

December 22, 2009 Patch

 • Fixade att Anfallssköldens kritiska boost inte fungerade på servrar med tf_weapon_criticals 0.

Januari 13, 2010 Patch

 • Reducerade motståndet mot explosionsskada för Anfallsskölden till 50%. Den explosiva skaderesistansen var 65% innan uppdateringen.

April 28, 2010 Patch

 • En direkt anfallsträff orsakar nu 50 skada + 10 per huvud (upp till 5 huvuden).
 • Begränsade vridningen från +left och +right under anfall.


April 29, 2010 Patch (119:e Uppdateringen)

 • [Odokumenterad] Ytterligare reducering av motstånd mot explosionsskada på Anfallsskölden till 40%.
 • [Odokumenterad] Ändrade Anfallsskölden färger från lagfärg till gul för lättare identifikation.

Maj 12, 2010 Patch

 • [Odokumenterad] Anfallsskölden lades till i tillverkningsritningen för Kanonbåtarna.

Juli 8, 2010 Patch (Teknikeruppdateringen)

 • [Odokumenterad] Uppdaterade dödsikonen för Anfallsskölden.

December 17, 2010 Patch (Australisk Jul)

 • [Odokumenterad] Anfallsskölden skyddar inte längre spelaren från sina egna explosionsskador.
 • [Odokumenterad] Anfallsskölden lades till i tillverkningsritningen för Claidheamh Mòr.

Juni 23, 2011 Patch (Über Uppdateringen)

 • Lade till Märklig kvalitet.
 • Fixade en exploatering som tillät större kontroll över vridning än räknat.
 • [Odokumenterad] Demomen kan nu börja anfalla i luften.
 • [Odokumenterad] Anfallsmätaren töms inte lägre till fullo om användaren avbryts av tryckluft.
 • [Odokumenterad] Anfallsmätaren kan nu fyllas via återställningsskåp.
 • [Odokumenterad] Skottens Skallskärares nedsaktningsattribut förkortar inte längre Anfallssköldens anfallslängd.

Juni 28, 2011 Patch

 • Fixade en bugg där Demomen behöll sin kvarvarande anfallsmängd genom att själv avbryta anfall (man behåller fortfarande de kvarvarande anfallet då man stoppas av fientlig tryckluft)

Buggar

 • Om en Demoman dödas mitt i ett anfall kommer stridsropet fortsätta spelas upp.
 • Anfallsskölden klipper genom Demomans arm i världsvyn.
 • När man åskådar spelare från förstapersonsvy, syns inte Anfallsskölden om spelaren håller i ett svärdbaserat närstridsvapen.
 • Anfallsskölden kommer inte synas i förstapersonsvyn om man har Granatkastaren eller Loch-n-Load rustade, trots att andra klassföremål så som Revolvermannen syns i alla vymodeller.
 • Om man dödar någon med Anfallssköldens sköldknäpp då man har Saxxyn utrustad, kommer fiendens kropp bli till guld.

Kuriosa

 • Ordet targe (engelska) refererar generellt till olika typer av militärsköldar, ofta i runda former och vanligen använda under 1600- och 1700-talet i de Skotska högländerna som en huvudsaklig del av personligt försvar i strid. De var dekorerade med designer som möjligen refererade till ägaren eller deras respektive klan. Med tanke på detta, bär skölden en likhet till Team Fortress loggan på framsidan.
 • Högländarna var kända för deras anfall. En enhands-claymore hölls i den högra handen och användes för att hugga fienden, skölden var fastspänd på vänsterarmen och användes för att parera svärd eller bajonettträffar, och en liten dolk i vänstra handen, som överlappade skölden, användes för att slå fiender med.

Galleri

Se även

Externa länkar