Granatkastare

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
KA-BOOM!
The Demoman

Granatkastaren är Demomans primära standardvapen. Den föreställer ett brytvaten med plats för flera granater; en granatkastare med inställbart sikte, samt kolv och främre grepp i trä.

Vapnet avfyrar granat-projektiler som färdas i ungefär 1065 Hammer-enheter per sekund, som både detonerar vid kontakt med fiender och efter en kort tidsfördröjning. När granaterna detonerar vid kollision med en fiende orsakar de en stol del skada (nästan likvärdig med Klisterbomber), men har en liten sprängradie. Det omvända gäller då granaterna detonerar efter en tidsfördröjning - då är sprängradien väldigt stor men skadan betydligt mindre. Granaternas studsande är lite oberäkneligt eftersom de snurrar. Till skillnad från flesta andra projektiler har granaternas skada ingen upprampning, så träffar på långa avstånd gör fortfarande full skada.

Granaterna flyger i en båge efter att ha avfyrats och vapnet måste därför ofta siktas över fienderna för att kompensera för fallhöjden; att hoppa kan också bidra till att förlänga dess räckvidd. Projektilerna avfyras strax till höger om siktet (hårkorset), varför spelaren måste sikta lite mer till vänster för att kompensera. Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke vid närstrid med snabbare klasser, så som Spanare.

Granaterna som avfyras med detta vapen rör sig något snabbare än de oladdade klisterbomber och har en liknande sprängradie vid detonation, och kan därför användas på de avstånd där Klisterbombskastaren hade varit farlig att använda, eller för att anfalla rörligare klasser. Granaternas förmåga att studsa kan också användas för att indirekt anfalla fiender runt hörn.

Granater kan användas för ett slags explosionshopp, men detta är svårt att lyckas med. Explosionen kommer inte att skjuta iväg spelaren särskilt långt, men kommer heller inte att orsaka stor skada och är därför praktiskt då man vill färdas längre sträckor eller höjder. Granathopp kan därför vara en användbar taktik för de Demomän som vill spara sina klisterbomber, eller som har använder Chargin' Targe och därför inte kan utföra klisterbombshopp.

Skada och funktionstider

Se även: Skada
Skada och Funktionstider
Skjut-typ Projectile
Damage type Explosive
Ranged or Melee damage? Ranged
Skada
Grundskada 100% Direkt: 90-110
Spridning: 22-64
Kritisk Direkt: 270-330
Spridning: 190
Mini-kritisk träff Direkt: 121-148
Spridning: 29-86
Explosionsskada
Minimal explosionsskada 50% 1 m
  
Skademinskning 1% / 2.88
Självskada Nära håll: 42-74
Spridning: 25-64
Funktionstider
Attack interval 0,6 s
Omladdning (första) 1,24 s
Omladdning (följande) 0,6 s
Värdena är ungefära och determinerades genom gemenskaps-testning.

Notera: Explosionsskadan varierar beroende på hur den träffar en spelare. Ju större klassernas träffytor är ju närmare de är explosionen, desto mer skada kommer att utdelas. Omvänt gäller at ju längre bort från explosionen, desto mindre skada. Explosioner gör mest skada när de sker i mitten av spelarmodellen. Explosionen täcker då mer av träffytan och gör därför den största möjliga skadan. Avståndet mellan målet och användaren påverkar inte Granatkastarens skada. Skadevärdena är uppskattade genom tester gjorde av gemenskapen.

Demonstration

Avvikande Variant


Relaterade Framsteg

Leaderboard class demoman.png Demoman

Blindtekniker
Blindtekniker
Döda en byggande Tekniker som du inte kan se, med en direktträff från din Granatkastare.


Blodigt Leende
Blodigt Leende
Ge en fiendespelare en fryst bild på ditt leende ansikte.
Eldspaningsgranat
Eldspaningsgranat
Döda 25 Spanare och Pyros med Granatkastaren.


Granatsämja
Granatsämja
Döda 50 fiender med direktträffar från Granatkastaren.

Uppdateringshistorik

September 28, 2007 Patch

 • Demomans granater exploderar inte längre vid kontakt efter första studsen

Oktober 9, 2007 Patch

 • Granater kolliderar nu med spelare och Teknikerns byggnader efter den första studsen, men exploderar fortfarande ej vid kontakt.

Oktober 25, 2007 Patch

 • Rättade de få tillfällen då granater kunde färdas genom spelare eller byggnader.
 • Rättade granaterexposioners förmåga att orsaka skada genom tunna tak.

Februari 28, 2008 Patch

 • Reducerade Demomans Granatkastares maximala ammunitionskapacitet från 30 till 16.

Mars 6, 2008 Patch

 • Rättade Demomans granaters oförmåga att skada spelaren själv vid träffar på nära håll.
 • Rättade explosiva vapens (raketer, granater) modifikator för kritiska träffar då denna ökade chansen för kritiska träffar mer än vad som avsågs.

April 29, 2008 Patch (Gold Rush-Uppdateringen)

 • Ökade kraften som granater tar vid kontakt med kulor och explosioner

Juli 1, 2008 Patch

 • Rättade bugg som fick Demomän att ta en liten mängd extra skada av sina egna granater och därigen flyga längre vid granathopp.

Februari 24, 2010 Patch

 • Rättade granater som inte kolliderade korrekt med spelare.

Oktober 28, 2010 Patch

 • Rättade en bugg där granater ibland exploderade vid kontekt med vänliga spelare.

December 17, 2010 Patch (Australiensisk Jul)

 • Uppdaterade modellen så att denna använde c_models.

Januari 19, 2011 Patch

 • Uppdaterade modellen med optimisationer och nya LODs.
 • [Odokumenterad] Rättade tredjepersonsanimationen för omladdning som inte visade Demoman hålla i granaterna vid omladdning.

Februari 14, 2011 Patch

 • [Odokumenterad] Granatkastare som använder Namn- eller Beskrivningslappar kommer nu korrekt att använda motsvarande c_model.

Buggar

 • Det finns flera fel med förstapersons-vyn av vapnet.
  • Det avfyrar granater ur fyra kammare istället för sex, som en följd av reduktionen av tillgänglig ammunition.
  • Granater syns inte längre när de laddas in i kammaren.
  • Demoman laddar endast kontinuerligt i en kammare.
 • Skadan orsakad vid direktträffar har en spridning även när skadespridning är inaktiverad på servern.
 • När Demoman tappar vapnet kan en vit granat ses ovanför kolven.

Trivia

 • Observanta spelare kan se när en granat är på väg att explodera: för varje sekund efter att granaten avfyras syns en lagfärgad ring runt den. När där finns tre ringar är den redo att explodera (efter ungefär fyra sekunder).
 • Granatkastaren är baserad på verklighetens M79 Granatkastare men har istället modifierats till att skjuta flera granater utan att omladdning måste ske mellan varje skott, likt Milkor MGL.
 • Under spelets utveckling användes avbilden av Granatkasten för en reinkarnation av Rörbombskastaren (som syns i Trailer 2). Precis som dess motsvarighet i Team Fortress Classic avfyrade Rörbombskastaren projektiler som betedde sig likadant som de som avfyras av Granatkastaren, men var tvungna att detoneras manuellt. Den senare funktionen flyttades senare över till Klisterbombskastaren.

Galleri

Se även