Luftangreppet

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Air Strike är ett gemenskap-skapat primärt vapen till Soldaten. Det är ett grönt atom-bombs format raketgevär med ett vit rutigt mönster nära fronten. Den skjuter gröna och vita missiler med fenor på framsidan och baksidan på projektilen.

Medan du rakethoppar, ökar attack hastigheten väldigt mycket. Till det, för varje dråp med vapnet, ökar vapnets magasin storlek med en för varje dråp upp till 8 raketer efter 5 dråp. Projektilerna som skjuts från detta vapen skadar 25% mindre skada och har en 15% mindre explosion radie.

Air Strike var kontribuerat till Steam Workshop under namnet "The Atom Launcher".

Skada och funktions tider

Se även: Skada
Skada och Funktionstider
Skjut-typ Projectile
Damage type Explosive
Ranged or Melee damage? Ranged
Skada
Maximal skada möjligt 125% 95
Grundskada 100% 76
Minimal möjlig skada 53% 40
Point blank 90-95
Medium-distans 42-75
Lång-distans 20-40
Kritisk 230
Mini-kritisk träff 103-129
Explosionsskada
Minimal explosionsskada 50% 8.19 ft
   
Skademinskning 1% / 2.62
Självskada 23-75
Självskada (raket-hopp) 23-39
Funktionstider
Attack interval 0.8 s
Omladdning (första) 0.92 s
Omladdning (följande) 0.8 s
Värdena är ungefära och determinerades genom gemenskaps-testning.

Crafting

Se även: Crafting

Blueprint

Återvunnen Metall Ruinerades Raketgevär Kanonbåtarna Luftangreppet
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Beggar's Bazooka.png + Item icon Gunboats.png = Item icon Air Strike.png
Klasspollett - Soldier Platspollett - Huvudvapen Metallskrot Möjliga Resultat
Item icon Class Token - Soldier.png + Item icon Slot Token - Primary.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Direct Hit.png Item icon Black Box.png Item icon Rocket Jumper.png Item icon Liberty Launcher.png
Item icon Cow Mangler 5000.png Item icon Original.png Item icon Beggar's Bazooka.png Item icon Air Strike.png


Relaterade framsteg

Leaderboard class soldier.png Soldier

Bomber På Väg!
Bomber På Väg!
Döda 3 personer med Luftangreppet under ett enda rakethopp.
Maximal Potential
Maximal Potential
Samla tillräckligt många offer för att få maxstorleken på magasinet för Luftangreppet.

Uppdaterings historia

Juni 18, 2014 Patch (Love & War Update)

  • The Air Strike lades till i spelet.

Galleri