ÜberLaddning

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
En ÜberLaddad Tung Artillerist
I AM BULLETPROOF!
Tung Artilleristen om hur ÜberLaddning fungerar.

ÜberLaddning är tysk-svenska för Superladdning eller Överladdning är en primär förmåga för Sjukvårdarklassen. ÜberLaddningen ökar genom att man fokuserar helingströmmen på en lagkamrat eller en förklädd Spion.

En mätare på HUD där ammunition vanligtvis visas, visar hur mycket ÜberLaddning som finns att tillgå. När ikonen väl visar 100% och börjar blinka kan Sjukvårdaren aktivera ÜberLaddningen, vilket gör att han samt den spelare som han helar blir odödliga under 8 sekunder med Hälsovapnet eller får 100% chans för Kritiska träffar under 8 sekunder med Kritzkrieg. När ett Hälsovapens ÜberLaddning är aktiverad kommer de båda spelarna att lysa i deras lagfärg. Med en Kritzkriegs Überladdning aktiverad kommer inga förändringar på de båda spelarna synas, däremot kommer deras vapen att glöda och spraka med elektricitet i deras lagfärg. När en lagkamrat håller sitt sikte över en Sjukvårdare kommer dennes namn synas, samt om han bär på Kritzkrieg eller Hälsovapnet och hur mycket ÜberLaddning han har.

Det är värt att notera att en spelare kan hamna under både Hälsovapnet samt Kritzkriegens ÜberLaddning samtidigt, vilket kan ge spelaren ett mycket starkt övertag och en möjlighet att bryta sig igenom fiendens försvar.

En bra Spion kan lura en fientlig Sjukvårdare till att aktivera sin ÜberLaddning på honom medan han är förklädd, vilket tömmer laddningen och kan tillåta Spionen att skapa kaos under tiden då han är odödlig. När detta händer kommer Spionen att se ut att vara ÜberLaddad i hans lagfärger, medan den fientliga Sjukvårdaren kommer uppfatta detta som hans egna lagfärg.

Skulle Sjukvårdaren byta vapen under ÜberLaddning kommer effekten av den att avslutas, dock kommer ÜberLaddningsmätaren fortsätta att gå ned.


Öka ÜberLaddningen

Hälsovapnets ÜberLaddning

ÜberLaddningsmätaren kan fyllas i två olika hastigheter beroende på hur mycket hälsa spelaren som Sjukvårdaren helar har.

 • Hälsovapnets mätare fylls med 2.50% per sekund när Sjukvårdaren...
  • Helar en spelare med mindre än 150% hälsa,(en full Överhelning).
  • Helar en lagkamrat under konfiguration, även om denna är överhelad.
   • Detta blev tillagt under en patch, December 2007, för att byta strategin då spelare skadade sig själva under konfiguration för att ha en full laddning när rundan väl startade.
 • Hälsovapnets mätare fylls på med 1.25% per sekund när en spelare som Sjukvårdaren helar har över 150% hälsa och efter konfiguration.
  • Detta var designat för att uppmuntra Sjukvårdaren att heala flera mål.
 • Kritzkrieg mätaren laddar upp +25% snabbare än Hälsovapnet.
 • Med den snabba laddningshastigheten, tar det totalt 40 sekunder för ett Hälsovapen att få en full ÜberLaddning. Vid långsam laddningshastighet tar det 80 sekunder.
  • Med Kritzskrieg, tar det 30 sekunder att få en full ÜberLaddning, 25% snabbare än vad det tar för Hälsovapnet, med den snabba laddningshastigheten. Med den långsammare hastigheten tar det 60 sekunder.
 • Att hela fientliga Spioner som är förklädda till en lagkamrat kommer också att öka ÜberLaddnings mätaren.
 • Additionellt, så kommer en Sjukvårdare som bär på ÜberChargesågen få 25% ÜberLaddning för varje träff på en fiende, exkluderat fientliga Spioner som är förklädda.
  • Sjukvårdaren kan också omedelbart få en 100% laddning genom att utföra Lumbal Punktion med ÜberChargesågen mot en fiende.

Användning av ÜberLaddning

Kritzkriegens ÜberLaddning

Notera att medan spelare är odödliga med en vanlig ÜberLaddning är de fortfarande sårbara mot effekter som puttar dem bakåt. Dessa effekter gäller från vapen som Vaktgevär och Pyrons Tryckluftsattack. Detta kan användas för att nullifiera en ÜberLaddning, för om en Sjukvårdare blir separerad ifrån hans lagkamrat kommer ÜberLaddningen att bli deaktiverad.

Efter att en Sjukvårdare har använt en ÜberLaddning på ett mål kommer det målet, om Sjukvårdaren släpper sitt fokus, fortfarande vara under effekten av ÜberLaddningen under en sekund medan Sjukvårdaren helar ett annat mål. En Sjukvårdare kan hålla ett flertal spelare ÜberLaddade samtidigt, vilket måste göras för att låsa upp framsteget Andra Konsultation. Dock, sedan Första April patch, 2008 kommer varje spelare som är ÜberCharged förutom den spelare sjukvårdaren originellt satt laddningen på, kommer att få ÜberChargen att avleda ytterliga 50% bas hastighet, [1].

ÜberChargade spelare kan inte överta kontrollzoner eller hålla Intelligensen eller flaggor, men kan fortfarande skydda tagna kontrollzoner. En ÜberCharge på en spelare som håller intelligens kommer bara att ha en effekt på Sjukvårdaren. Samma regler appliceras på Spanarens Bonk!. Kritzkrieg laddade spelare KAN ta Intelligensen och erövra kontrollpunkter.

Relaterade Framsteg

Leaderboard class scout.png Scout

Slå Ett Slag För Doktorn
Slå Ett Slag För Doktorn
Döda en Medic som är redo att aktivera en ÜberLaddning.


Ont, Det Gör Ont
Ont, Det Gör Ont
Bedöva 2 Medics som är redo att aktivera en ÜberLaddning.
Medicinboll
Medicinboll
Döda 3 fiender medan du är påverkad av en Medics ÜberLaddning.

Leaderboard class soldier.png Soldier

S*M*A*S*H
S*M*A*S*H
Assistera en Medic med att spränga 5 fiender med en enda ÜberLaddning.

Leaderboard class pyro.png Pyro

Brännskada
Brännskada
Tänd eld på 3 Medics som är redo att aktivera en ÜberLaddning.
Pyroteknik
Pyroteknik
Döda 3 fiender i en enda ÜberLaddning.

Leaderboard class demoman.png Demoman

Riv-i-Ärans Guldgossar
Riv-i-Ärans Guldgossar
Förstör 5 av fiendens Engineer-byggnader under en enda ÜberLaddning från en Medic.

Leaderboard class heavy.png Heavy

Ryska Posten
Ryska Posten
Ge en fiende en fryst bild där du hånar medan du är osårbar.


Suveräna Sovjet
Suveräna Sovjet
Bli ÜberLaddad 50 gånger.
Sovjetblock
Sovjetblock
Blockera en osårbar, fientlig Tung Artillerists rörelser när du är osårbar och i försvarsläge.

Leaderboard class medic.png Medic

Brännskador
Brännskador
Hjälp till att bränna 5 fiender med en enda ÜberLaddning på en Pyro.


Explosionsassist
Explosionsassist
Hjälp till att spränga 5 fiender med en enda ÜberLaddning på en Soldier.


Dubbelt Blindtest
Dubbelt Blindtest
Utför en ÜberLaddning inom 8 sekunder efter att en fientlig Medic i närheten utfört sin.


Grupphälsa
Grupphälsa
Arbeta med 2 andra Medics och utför 3 samtidiga ÜberLaddningar.


Byggnadsvård
Byggnadsvård
Hjälp till att förstöra 5 fientliga Engineer-byggnader med en enda ÜberLaddning på en Demoman.


Förebyggande Vård
Förebyggande Vård
Blockera fienden från att erövra en kontrollpunkt med en ÜberLaddad lagkamrat.


Laddad För Vård
Laddad För Vård
Ha en ÜberLaddning redo innan Konfigureringsfasen är över.


Akutvård
Akutvård
Utför en ÜberLaddning på en lagkamrat mindre än en sekund innan denne träffas av en kritisk explosion.
Det Här Kommer Att Svida Lite
Det Här Kommer Att Svida Lite
Hjälp till att döda 3 fiender med en enda ÜberLaddning på en Scout.


Trubbigt Våld
Trubbigt Våld
Hjälp till att slå 2 fiender med en enda ÜberLaddning på en Heavy.


Familjemottagning
Familjemottagning
ÜberLadda 5 av dina Steam-vänner.


Hembesök
Hembesök
Gå med i ett spel som en av dina vänner är med i och utför sedan en ÜberLaddning på honom.


Placeboeffekt
Placeboeffekt
Döda 2 fiender i ett enda liv under tiden som du har din ÜberLaddning redo utan att utföra den.


Andra Konsultation
Andra Konsultation
ÜberLadda 2 lagkamrater samtidigt.


Trauma Queen
Trauma Queen
Utför 3 ÜberLaddningar på mindre än 5 minuter och få 5 dödsassister under den tiden.

Leaderboard class sniper.png Sniper

I Rättan Tid
I Rättan Tid
Skjut en fiendespelare i huvudet i samma ögonblick som hans osårbarhet tar slut.
Über-aber
Über-aber
Döda en Medic som är redo att utföra en ÜberLaddning.

Leaderboard class spy.png Spy

Dr. Nooooo
Dr. Nooooo
Hugg en Medic i ryggen som är redo att aktivera en ÜberLaddning.

Uppdateringshistorik

Oktober 25, 2007 Patch

 • Fixade en exploatering som tillät att Sjukvårdare kunde koppla från anslutningen för att fortsätta ÜberLadda deras mål tills de automatiskt försvann från servern.

November 7, 2007 Patch

 • Fixade följandet av Sjukvårdarens ÜberLaddningsstatisk.

December 20, 2007 Patch

 • Fixade exploatering där Hälsovapnets ÜberLaddning inte tömdes då man bytte vapen.

April 1, 2008 Patch

 • Varje extra player ÜberCharged drains the ÜberCharge an additional 50% faster.

Maj 5, 2008 Patch

 • Fixade en oändlig ÜberLaddningsexploatering.

Maj 7, 2008 Patch

 • Fixade ännu en ÜberLaddningsexploatering.

Maj 21, 2008 Patch

 • Fixade att snabbt vapen byte hindrade Sjukvårdares ÜberLaddning från att tömmas.

Augusti 13, 2009 Patch

 • ÜberLaddade spelare kan inte bedövas.

10 Januari, 2001 Patch

 • Fixade att ljudet från Kritzkriegens laddning fortsatte att spelas upp.

Maj 5, 2011 Patch

 • Fixade att bränning/Jarate konditioner på spelare som blir ÜberLaddade av en Sjukvårdare som använder Kritzkrieg helades.
 • Lade till Manisk Mjölk till föremålskonditioner som försvinner då en Sjukvårdaren ÜberLaddar en spelare.

Trivia

 • De flesta miljöskador ignorerar odödliga spelare och dödar dem ändå. Dock kan en ÜberLaddning låta en Sjukvårdare och hans mål att överleva drunkning.
 • ÜberLaddning släcker eld på både Sjukvårdaren och hans mål.
 • Medan ÜberLaddningen är aktiv kan Sjukvårdaren byta till ett annat vapen, som ÜberChargesågen och använda den för att fylla på sin laddning, dock kan Sjukvårdaren bli dödad när han inte är under effekten av ÜberLaddningen då han inte längre håller Hälsovapnet.
 • ÜberLaddade spelare kan bli dödade av telefraggar.
 • Texturen på ÜberLaddade spelare är från de tidigare versionerna av TF2. Om man tittar noga kan man se felplacerade bitar av ÜberLaddadningstextur på klasserna.
 • När du träffar en ÜberLaddad spelare med en Kritisk träff kommer de inte ta någon skada men ljudet av en Kritisk träff kommer fortfarande spelas upp.
 • ÜberLaddade spelare är inte immuna mot Jarate eller Manisk Mjölk.

Se även