Förklädnad

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
A Pyro, honest.
He could be in this very room! He could be you! He could be me! He could even be --
The BLU Spy speaking of the RED Spy, shortly before his head was obliterated by the BLU Soldier's shotgun

Spionen kan förklä sig själv som vilken karaktär, på vilket lag, när han använder sitt förklädnadskit.

Applicering av förklädnad

En förklädnad kan appliceras genom att spionen öppnar sitt förklädnadskit och trycker på det nummer han vill förklä sig som (Spanare = 1, Soldat = 2, etc. - samma nummer som när man väljer karaktär). Spionen kommer att förklä sig som en fiende normalt, men kan ochså förklä sig som en karaktär från sitt eget lag, för att hålla fiendelaget ovetandes om att det finns en spion I laget.

Det finns ochså konsolkommandon för att förklä sig:

Klass X Värde Lag Y Värde
Spanare 1 Fiende -1
Soldat 3 Vänlig -2
Pyroman 7 BLU 1
Demolitionsmannen 4 RED 2
Den tunge 6
Ingenjören 9
Sjukvårdaren 5
Krypskytten 2
Spionen 8


Använder sig man av lastdisguise kommandot, normalt bundet till B, kommer spionen automatiskt att återgå till den sist använda förklädnaden.

Med användet av den Enkla förklädnads menyn, kan man förklä sig som vilken klass som helst, men bara använda 1, 2 eller 3 knapparna, med bara två knapptryckningar. Detta betyder att en spion kan förlä sig själv som en fiende spion, utan att behöva röra handen över tangetbordet.

Med Din eviga Belöning utrustad kan man inte förklä sig. För att förklä sig medans man bär vapnet, behöver man Knivhugga en fiende (vanliga knivmord räknas inte).

Under förklädnadstiden kommer Spionen att ha ett moln av partiklar med sitt lags färg runt sig. Efter ca två sekunder kommer detta att sluta, och då är han fullt förklädd.

Rök och glöd partiklarna kan enkelt ge upp din position till fiendelaget. Du kan förebygga detta genom att bli osynlig innan du väljer din förklädnad, och på så sätt undvika att ge upp din position till fienden.

Speltaktik medans förklädd

HUD displayen visar nuvarande förklädnad, namn och vapen.

Medans spionen är förklädd, kommer dennes allierade att se spionen som att han bär en pappersmask med en bild av den klass han är förklädd som. När de siktar på honom, kommer det lag och klass han är förklädd som att visas ( t.ex. "Förklädd som fiende Demolitionsman" eller "Förklädd som vänlig Krypskytt"). Fienden kommer att se honom som den klass han är förklädd till, och när de siktar på honom, kommer att se ut att ha den identitet han har antagit bland fienden, eller bland de vänliga. Spionen kommer då att bära den klassens primära vapen. Om fiendelaget har åtminstone en spelare som den klass spionen förklär sig till, kommer Spionen att anta den personens identitet; skulle fiendelaget inte ha någon I den klass som spionen förklätt sig till, kommer spionen att överta en slumpmässig identitet bland fienden, oberoende av vilken klass de är. När en spion tar över en annan spelars identitet, tar han dennes namn, hälsa samt vapen som spelaren använder sig av. Har den klass som spionen förklätt sig till långsammare fart, kommer Spionens fart att bli kompenserad för detta, och kommer på så sätt att röra sig långsammare, förutom när han är osynlig. Hans hastighet kommer dock inte att bli snabbare, om han förklär sig till en snabbare klass.

Medans spionen är förklädd som en fiende, Kan man se detta genom att korset som visas ovanför hans huvud att vara I sitt lags färg, och inte den lags färg som han har förklätt sig till. En spion kan ochså ses genom att han tar upp hälsopaket, fastän klassen han är förklädd till har full hälsa, eller ser ut att vara överhealad

Åtgärder under förklädnad

Förklädelse som en fiende spelare kommer att:

 • Blockera dig från att försvara kontrollzoner samt bombvagnar.
 • Blockera dig från att överta kontrollzoner eller dra bombvagnar.
 • Slå av teleporterpartiklar från allierade teleportörer.
 • Tillåta dig att använda fiende teleportörer (Detta kommer att visa ditt lags partikelfärg när du använder en teleportör).
 • Tillåter dig att använda fiende Dispenser (Kommer inte att producera partikelflöda under healing, om osynlig).
 • Tillåter dig att bli healad och Überchargedav fiende sjukvårdare.
 • Tillåter dig att bli healed och bli given ammunition från fiende bombvagnar.
 • Kommer att få fiende Sentry Guns att ignorera dig, så länge de inte ser din lagfärg när du är innanför deras synfält (De kommer inte se dig medans du är osynlig eller bakom objekt).

Förklädnad som vänliga spelare kommer att ha samma effekt som ingen förklädnad alls, förutom att du ser ut att vara den klass du har förklätt dig till.

Det finns flera olika åtgärder en förklädd spion kan göra för att få förklädnad att se mer naturlig ut.

 • Byta vapen - Genom att byta till det primära, sekundära eller närstridsvapnet, och trycka B (standard) kommer att få den förklädda klassen att se ut att byta vapen (t.ex.: att hålla Kniven medans du är förklädd som Spanaren kommer få det att se ut som att Spanaren bär sitt slagträ). Om spelaren som du är förklädd till har ett upplåsbart vapen, kommer dessa att visas.
 • Omladdning - Om det vapen den klass bär som du är förklädd till laddar om magasin eller kulor (t.ex. Hagelgeväret, Raket geväret, Spridgeväret, SMG, etc.), kommer omladdning av din Revolver att få det att se ut som om klassen laddar om sitt vapen. Detta gäller dock inte vapen så som Nödblosspistolen eller Krypskytts geväret, då dessa laddar om ett skott per gång. Du kan inte fake-ladda om om din Revolver har alla 6 skott laddade.
 • Ljud kommandon - Alla ljud kommandon som blir sagda medans du är förklädd kommer att låta som dom kommer från dig till alla vänliga, och från den person du förklätt dig till för fienden. Du kan kalla på en sjukvårdare för att heala dig på detta sätt. Detta kan dock alarmera personen om att du är förklädd som dom, då ljudkommandon kommer ifrån dig och inte dom.

Borttagning av förkläddnad

Medans du är förkläd, kommer dessa saker att ta bort förklädnaden:

 • Dö.
 • Plocka upp intelligensen.
 • Avfyrandet av vilket vapen som helst.

Elektro sappern är det enda vapen du kan placera utan att förlora din förklädnad.

Observationer

Disguises don't have matching hitboxes. You can use this to minimize risk of headshot.
 • Förklädnader ändrar inte hitboxens storlek, form eller position. Genom att använda vissa förklädnader kan man därmed minska chansen för huvudskott.
 • Om man plockar upp hälsopaket eller blir helad kommer det att se ut som om förklädnaden får hälsa tillbaka. Detta gör att man kan plocka upp hälsopaket även om ens hälsa är full så länge som förklädnadens hälsa inte är det.
 • Man kan inte håna medan man är förklädd.
 • Man är immunt mot att bli tillbakaslagen oavsett vilken färg förklädnaden har.
 • Förklädnaden ändrar inte det faktum att Spioner kan gå igenom spelare från eget lag men inte fiender.
 • Om man använder Dödsringaren och är förklädd som en spelare från eget lag när man blir skjuten kommer liket att vara av den klass man var förklädd som.

Relaterade framsteg

Generellt

Förklädningsmästare
Förklädningsmästare
Lura en fientlig Sjukvårdare att hela dig.


Skrämframsteg

Förklädningsförräderi
Förklädningsförräderi
Döda en Spion förklädd till din nuvarande klass.


Pyromannen

Eld Och Lågor
Eld Och Lågor
Tänd eld på 10 förklädda Spioner.


Ingenjören

Skiftnyckeln Till Frihet
Skiftnyckeln Till Frihet
Döda en förklädd Spion med din Skiftnyckel.


Spionen

Kontraspionage
Kontraspionage
Hugg en förklädd Spion i ryggen.


Identitetsstöld
Identitetsstöld
Hugg den fiende i ryggen som du är förklädd till.


Se ochså

 • Spion strategi för information om hur du effektivt kan infiltrera fiendens territorium.
 • Klasser för detaljer mellan de olika klasserna.