Krypskyttegevär

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
You'll be needin' another use for that neck!
The Sniper

Krypskyttegeväret är Krypskyttens primära vapen. Det är ett repetergevär med tillhörande kikarsikte och lasersikte för precisionsskytte.

Geväret har utmärkt träffsäkerhet, tappar inte i skada över avstånd och är ett av två vapen med zoom-funktion. Genom kikarsiktet syns en laddningsmätare och i mitten en lagfärgad laserpunkt. När man zoomar via kikarsiktet börjar laddningsmätaren att fyllas upp och visar hur mycket skada nästa kula kommer göra. Det tar 4 sekunder att fylla mätaren från 0 till 100% och i samma takt förstoras laserpunkten i mitten på siktet. Skadan ökar exponentiellt, från 100% skada vid 0% laddning, till 300% skada vid 100% laddning. Laddningen återställs till 0% efter varje avfyrat skott, samt om man zoomar ut. Under tiden som spelaren zoomar in sänks spelarens hastighet till 27% när man står och vidare ner till 0,01% när man duckar. Dessutom kan man inte zooma in medan man hoppar eller faller. Geväret går att skjuta utan att kikarsiktet används, men tillfogar då begränsat med skada.

Om spelaren använder kikarsiktet och träffar en fiendespelares huvud resulterar detta i ett huvudskott, vilket är en garanterad Kritisk träff. På grund av detta kan Krypskyttegeväret inte tillfoga slumpmässiga Kritiska träffar (förutom under Förnedringsfasen eller med hjälv av en Kritzkrieg). Huvudskott kan inte tillfogas om Krypskytten avfyrar vapnet utan att zooma in.

Med ledning av den lagfärgade laserpunkten som ett in-zoomat Krypskyttegevär avger så kan observeranta spelare inte bara upptäcka att ett Krypskyttegevär används, utan också vad Krypskytten siktar på. Kompetenta Krypskyttar kan bibehålla överraskningsmotentet genom att avsiktligen "dölja" laserpunkten, till exempel genom att sikta mot föremål i föregrunden som fiender inte kan se.

Skada och Funktionstider

Se även: Skada
Skada och Funktionstider
Skjut-typ Hitscan
Damage type Bullet
Ranged or Melee damage? Ranged
Skada
Grundskada 100%
0%:
50
100%:
150
Kroppsträff
0%:
43-57
100%:
128-173
Kritisk
0%:
150
100%:
450
Mini-kritisk träff
0%:
57-78
100%:
172-233
Funktionstider
Attack interval 1.5 s
Maximal laddningstid 3.3 s
Zoom-in fördröjning 1 s
Zoom-in fördröjning av huvudskott 0.2 s
Värdena är ungefära och determinerades genom gemenskaps-testning.

Demonstration

Relaterade Framsteg

Achieved.png Generella

Hjärnmassa
Hjärnmassa
Få 25 huvudskott som Krypskytt.

Leaderboard class pyro.png Pyro

Eld I Sikte
Eld I Sikte
Tänd eld på 10 Krypskyttar medan de är inzoomade.

Leaderboard class sniper.png Sniper

Var Effektiv
Var Effektiv
Döda 3 fiender med Krypskyttegeväret utan att missa ett skott.


Han Tappade Luften
Han Tappade Luften
Döda en Spanare i luften med ditt Krypskyttegevär eller Huntsman.


Hopplöst Fall
Hopplöst Fall
Döda en raket- eller granathoppande fiende i luften med ditt Krypskyttegevär eller Huntsman.
Fatta Vinken
Fatta Vinken
Ge en fiende en fryst bild av dig när du vinkar till honom.


Lite På Känslan
Lite På Känslan
Döda 5 fiender med Krypskyttegeväret utan att zooma in.

Tidigare Ändringar

Februari 14, 2008 Patch

  • Lade till en fördröjning (200 ms) innan en in-zoomad Krypskytt kan tillfoga ett huvudskott.

Buggar

  • När Krypskytten laddar ur en tomhylsa kommer denna ut ur fel sida av hylsporten.

Galleri

Se även