Aktualizacja z 10 października 2013

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Ten artykuł dotyczy specyficznej aktualizacji. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Jesienne wydarzenie 2013.
Źródło: Team Fortress 2 Update Released (angielski)

Lista zmian

Workshop content pack.png

Team Fortress 2

Nieudokumentowane zmiany

Zmienione pliki

Uwaga: poniższa lista zmian jest wygenerowana na podstawie różnicy pomiędzy dwiema rewizjami gry.
Zmiany w rewizji
Modified: tf/steam.inf
Modified: bin/ServerBrowser.dll
Modified: tf/bin/client.dll
Modified: tf/bin/server.dll
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_demo.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_demo.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_demo.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_demo.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_demo.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_medic.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_medic.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_medic.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_medic.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_medic.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_pyro.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_pyro.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_pyro.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_pyro.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_pyro.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_scout.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_scout.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_scout.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_scout.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_scout.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_sniper.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_sniper.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_sniper.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_sniper.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_sniper.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_spy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_spy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_spy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_spy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_spy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_engineer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_engineer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_engineer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_engineer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_engineer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_heavy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_heavy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_heavy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_heavy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_heavy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_soldier.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_soldier.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_soldier.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_soldier.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_soldier.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/fall2013_eod_suit/fall2013_eod_suit.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/fall2013_eod_suit/fall2013_eod_suit.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/fall2013_eod_suit/fall2013_eod_suit.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/fall2013_eod_suit/fall2013_eod_suit.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/fall2013_eod_suit/fall2013_eod_suit.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/fall2013_pirate_bandana/fall2013_pirate_bandana.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/fall2013_pirate_bandana/fall2013_pirate_bandana.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/fall2013_pirate_bandana/fall2013_pirate_bandana.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/fall2013_pirate_bandana/fall2013_pirate_bandana.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/demo/fall2013_pirate_bandana/fall2013_pirate_bandana.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_gold_digger/fall2013_the_gold_digger.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_gold_digger/fall2013_the_gold_digger.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_gold_digger/fall2013_the_gold_digger.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_gold_digger/fall2013_the_gold_digger.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_gold_digger/fall2013_the_gold_digger.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_special_eyes/fall2013_the_special_eyes.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_special_eyes/fall2013_the_special_eyes.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_special_eyes/fall2013_the_special_eyes.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_special_eyes/fall2013_the_special_eyes.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_special_eyes/fall2013_the_special_eyes.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_the_cuban_coverup/fall2013_the_cuban_coverup.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_the_cuban_coverup/fall2013_the_cuban_coverup.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_the_cuban_coverup/fall2013_the_cuban_coverup.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_the_cuban_coverup/fall2013_the_cuban_coverup.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_the_cuban_coverup/fall2013_the_cuban_coverup.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_aichi_investigator/fall2013_aichi_investigator.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_aichi_investigator/fall2013_aichi_investigator.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_aichi_investigator/fall2013_aichi_investigator.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_aichi_investigator/fall2013_aichi_investigator.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_aichi_investigator/fall2013_aichi_investigator.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_beard/fall2013_medic_wc_beard.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_beard/fall2013_medic_wc_beard.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_beard/fall2013_medic_wc_beard.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_beard/fall2013_medic_wc_beard.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_beard/fall2013_medic_wc_beard.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_coat/fall2013_medic_wc_coat.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_coat/fall2013_medic_wc_coat.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_coat/fall2013_medic_wc_coat.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_coat/fall2013_medic_wc_coat.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_coat/fall2013_medic_wc_coat.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_hair/fall2013_medic_wc_hair.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_hair/fall2013_medic_wc_hair.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_hair/fall2013_medic_wc_hair.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_hair/fall2013_medic_wc_hair.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_hair/fall2013_medic_wc_hair.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_fire_bird/fall2013_fire_bird.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_fire_bird/fall2013_fire_bird.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_fire_bird/fall2013_fire_bird.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_fire_bird/fall2013_fire_bird.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_fire_bird/fall2013_fire_bird.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_popeyes/fall2013_popeyes.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_popeyes/fall2013_popeyes.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_popeyes/fall2013_popeyes.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_popeyes/fall2013_popeyes.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_popeyes/fall2013_popeyes.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_cotton_head/fall2013_the_cotton_head.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_cotton_head/fall2013_the_cotton_head.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_cotton_head/fall2013_the_cotton_head.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_cotton_head/fall2013_the_cotton_head.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_cotton_head/fall2013_the_cotton_head.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/fall2013_neo_tokyo_runner/fall2013_neo_tokyo_runner.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/fall2013_neo_tokyo_runner/fall2013_neo_tokyo_runner.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/fall2013_neo_tokyo_runner/fall2013_neo_tokyo_runner.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/fall2013_neo_tokyo_runner/fall2013_neo_tokyo_runner.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/scout/fall2013_neo_tokyo_runner/fall2013_neo_tokyo_runner.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_brimfull_of_bullets/fall2013_brimfull_of_bullets.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_brimfull_of_bullets/fall2013_brimfull_of_bullets.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_brimfull_of_bullets/fall2013_brimfull_of_bullets.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_brimfull_of_bullets/fall2013_brimfull_of_bullets.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_brimfull_of_bullets/fall2013_brimfull_of_bullets.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_kyoto_rider/fall2013_kyoto_rider.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_kyoto_rider/fall2013_kyoto_rider.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_kyoto_rider/fall2013_kyoto_rider.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_kyoto_rider/fall2013_kyoto_rider.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_kyoto_rider/fall2013_kyoto_rider.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_lil_snaggletooth/fall2013_lil_snaggletooth.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_lil_snaggletooth/fall2013_lil_snaggletooth.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_lil_snaggletooth/fall2013_lil_snaggletooth.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_lil_snaggletooth/fall2013_lil_snaggletooth.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_lil_snaggletooth/fall2013_lil_snaggletooth.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_escapist/fall2013_escapist.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_escapist/fall2013_escapist.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_escapist/fall2013_escapist.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_escapist/fall2013_escapist.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_escapist/fall2013_escapist.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_spy_fancycoat/fall2013_spy_fancycoat.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_spy_fancycoat/fall2013_spy_fancycoat.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_spy_fancycoat/fall2013_spy_fancycoat.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_spy_fancycoat/fall2013_spy_fancycoat.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_spy_fancycoat/fall2013_spy_fancycoat.vvd
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_superthief/fall2013_superthief.dx80.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_superthief/fall2013_superthief.dx90.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_superthief/fall2013_superthief.mdl
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_superthief/fall2013_superthief.sw.vtx
Added: tf/tf2_misc_dir.vpk/models/workshop/player/items/spy/fall2013_superthief/fall2013_superthief.vvd
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/fall_acorn_key.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/fall_acorn_key_large.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/fall_crate_gourd.vtf
Modified: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/fall_crate_gourd_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/fall_gourd_key.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/crafting/fall_gourd_key_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/fall2013_eod_suit/fall2013_eod_suit.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/fall2013_eod_suit/fall2013_eod_suit_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/fall2013_pirate_bandana/fall2013_pirate_bandana.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/demo/fall2013_pirate_bandana/fall2013_pirate_bandana_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_gold_digger/fall2013_the_gold_digger.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_gold_digger/fall2013_the_gold_digger_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_special_eyes/fall2013_the_special_eyes.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_special_eyes/fall2013_the_special_eyes_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/fall2013_the_cuban_coverup/fall2013_the_cuban_coverup.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/fall2013_the_cuban_coverup/fall2013_the_cuban_coverup_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/fall2013_aichi_investigator/fall2013_aichi_investigator.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/fall2013_aichi_investigator/fall2013_aichi_investigator_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_beard/fall2013_medic_wc_beard.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_beard/fall2013_medic_wc_beard_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_coat/fall2013_medic_wc_coat.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_coat/fall2013_medic_wc_coat_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_hair/fall2013_medic_wc_hair.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_hair/fall2013_medic_wc_hair_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/fall2013_fire_bird/fall2013_fire_bird.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/fall2013_fire_bird/fall2013_fire_bird_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/fall2013_popeyes/fall2013_popeyes.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/fall2013_popeyes/fall2013_popeyes_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_cotton_head/fall2013_the_cotton_head.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_cotton_head/fall2013_the_cotton_head_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/fall2013_neo_tokyo_runner/fall2013_neo_tokyo_runner.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/scout/fall2013_neo_tokyo_runner/fall2013_neo_tokyo_runner_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/fall2013_brimfull_of_bullets/fall2013_brimfull_of_bullets.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/fall2013_brimfull_of_bullets/fall2013_brimfull_of_bullets_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/fall2013_kyoto_rider/fall2013_kyoto_rider.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/fall2013_kyoto_rider/fall2013_kyoto_rider_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/fall2013_lil_snaggletooth/fall2013_lil_snaggletooth.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/sniper/fall2013_lil_snaggletooth/fall2013_lil_snaggletooth_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/fall2013_escapist/fall2013_escapist.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/fall2013_escapist/fall2013_escapist_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/fall2013_spy_fancycoat/fall2013_spy_fancycoat.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/fall2013_spy_fancycoat/fall2013_spy_fancycoat_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/fall2013_superthief/fall2013_superthief.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/backpack/workshop/player/items/spy/fall2013_superthief/fall2013_superthief_large.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_hong_kong_cone/fall2013_hong_kong_cone_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/all_class/fall2013_the_braided_pride/fall2013_the_braided_pride_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/fall2013_eod_suit/fall2013_eod_suit_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/fall2013_eod_suit/fall2013_eod_suit_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/fall2013_pirate_bandana/fall2013_pirate_bandana_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/demo/fall2013_pirate_bandana/fall2013_pirate_bandana_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_beep_boy/fall2013_beep_boy_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_gold_digger/fall2013_the_gold_digger_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_gold_digger/fall2013_the_gold_digger_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_gold_digger/fall2013_the_gold_digger_phongexponent.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/engineer/fall2013_the_special_eyes/fall2013_the_special_eyes_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_the_cuban_coverup/fall2013_the_cuban_coverup_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_the_cuban_coverup/fall2013_the_cuban_coverup_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/heavy/fall2013_weight_room_warmer/fall2013_weight_room_warmer_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/fall2013_aichi_investigator/fall2013_aichi_investigator_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/fall2013_aichi_investigator/fall2013_aichi_investigator_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/fall2013_aichi_investigator/fall2013_aichi_investigator_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_beard/fall2013_medic_wc_beard_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_beard/fall2013_medic_wc_beard_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_coat/fall2013_medic_wc_coat_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_coat/fall2013_medic_wc_coat_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_coat/fall2013_medic_wc_coat_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_hair/fall2013_medic_wc_hair_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_hair/fall2013_medic_wc_hair_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/medic/fall2013_medic_wc_hair/fall2013_medic_wc_hair_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_air_raider/fall2013_air_raider_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_fire_bird/fall2013_fire_bird_1_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_fire_bird/fall2013_fire_bird_1_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_fire_bird/fall2013_fire_bird_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_fire_bird/fall2013_fire_bird_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_popeyes/fall2013_popeyes_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_popeyes/fall2013_popeyes_phongexponent.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_cotton_head/fall2013_the_cotton_head_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_cotton_head/fall2013_the_cotton_head_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/pyro/fall2013_the_insidious_incinerator/fall2013_the_insidious_incinerator_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/fall2013_neo_tokyo_runner/fall2013_neo_tokyo_runner_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/fall2013_neo_tokyo_runner/fall2013_neo_tokyo_runner_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/scout/fall2013_neo_tokyo_runner/fall2013_neo_tokyo_runner_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_brimfull_of_bullets/fall2013_brimfull_of_bullets_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_brimfull_of_bullets/fall2013_brimfull_of_bullets_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_kyoto_rider/fall2013_kyoto_rider_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_kyoto_rider/fall2013_kyoto_rider_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_kyoto_rider/fall2013_kyoto_rider_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/sniper/fall2013_lil_snaggletooth/fall2013_lil_snaggletooth_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/fall2013_escapist/fall2013_escapist_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/fall2013_escapist/fall2013_escapist_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/fall2013_spy_fancycoat/fall2013_spy_fancycoat_blue_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/fall2013_spy_fancycoat/fall2013_spy_fancycoat_color.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/fall2013_spy_fancycoat/fall2013_spy_fancycoat_normal.vtf
Added: tf/tf2_textures_dir.vpk/materials/models/workshop/player/items/spy/fall2013_superthief/fall2013_superthief_color.vtf