Strange Count Transfer Tool

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Strange Count Transfer Tool je předmět, který povoluje hráči prohodit statistiky dvou strange zbraní stejného základního typu. Může být taky použit na prohození statistik mezi strange party, pokud mají obě zbraně ten stejný strange part u kterého chtějí být statistiky prohozeny.

Názorná ukázka

Craftování

Nákres

Strange Part Strange Count Transfer Tool
Item icon Strange Part.pngx2 = Item icon Strange Count Transfer Tool.png

Minulé změny

Patch z 17. prosince 2015 (Tough Break Update)

  • Strange Count Transfer Tool byl přidán do hry.