Fancy Spellbook

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Vázána v lidské kůži! Napsána lidskou krví! A z nějakého důvodu pokryta lidskými chlupy!
— Vřejná reklama pro Spellbook

Fancy Spellbook(is an object awarded to players who have filled their unpacked fancy spellbook with three pages. It can be worn in the action slot and works just like Spellbook Magazine. However, it is depicted on the belts classes as a great book of spells, similar to the Power Up Canteen. Despite the fact that it is enough to fill only three pages, the player can insert more, which will increase the values of counters for individual pages in the description of the subject. However, the number and type of pages added does not change the subject attributes or appearance in the game) je předmět udělený hráčům, kteří naplnili svůj unfilled fancy spellbook se třemi stránkami. Lze jej nosit v akčním slotu a funguje stejně jako Spellbook Magazine. Nicméně, je na opascích tříd zobrazen jako velká kniha kouzel, podobně jako Power Up Canteen.

I přes to, že stačí k naplnění pouze tři stránky, hráč může vkládat další, což bude zvyšovat hodnoty počítadel pro jednotlivé stránky v popisu předmětu. Počet a typ stránek přidaných ovšem nijak nemění atributy předmětu nebo jeho vzhled ve hře.

Související achievementy

Backpack Spellbook Magazine.png Bereavements

Helltower: Hat Out of Hell
Helltower: Hat Out of Hell
Vezmi si svou odměnu z Ostrova lebky v Pekle


Minulé změny

Patch z 29. října 2013 (Scream Fortress 2013)

 • Fancy Spellbook byl přidán do hry.

Drobnosti

 • Názvy stránek jsou v latině. Lze je přeložit takto:
  • Tumidum: Nateklý nebo zvětšený, sebevědomý nebo arogantní. Přídavné jméno středního rodu (tumidus, a, um).
  • Gratanter:(English translate: The page names are in Latin. You can translate them as follows:

Tumidum: Swollen or enlarged, self-confident or arrogant. Adjective of neuter genus (Tumidus, A, um). Gratanter: Grateful or willing. Adverbs (= grate). Audere: Think of something, dare. Infinitive verbs (audeo, ausus sum, ere). Congeriae: It is not directly a Latin word, but resembles the word Congeries: pile, collection or buildup. Noun (congeries, ei). Veteris: Form Vetus, old, ancient, last time. Another adjective (vetus, veteris).) Vděčný nebo ochotný. Příslovce (= grate).

  • Audere: Myslet na něco, odvážit se. Infinitiv slovesa (audeo, ausus sum, ere).
  • Congeriae: Není to přímo latinské slovo, ale připomíná slovo Congeries: Hromada, sbírka nebo nahromadění. Podstatné jméno (congeries, ei).
  • Veteris: Forma Vetus, Starý, dávny, z minulé doby. Další přídavné jméno (vetus, veteris).
 • Veřejná reklama je přímý odkaz na The Evil Dead (Anglicky), sérii hororových filmů o Necronomiconu, knize kouzel s podobným popisem.

Galerie

Zhlédněte také