Přístup ke kontraktům kampaně Jungle Inferno

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Jungle Inferno Contracts Pass je předmět, který udělí hráčům, jež se nezúčastnili Kampaně Jungle Inferno, přístup ke kontraktům a náležitým odměnám kampaně. Vzhledově lístek vypadá jako vstupenka do parku, na které je slovo "YETI" červeně přečmáráno slovem "Mercenary" (číslo na lístku je vždy 000002). Při zakoupení tohoto předmětu ho může hráč aktivovat a získat tak předmět Jungle Inferno Contracker.

Tento lístek však na rozdíl od Vstupenky do kampaně Jungle Inferno neumožňuje hráči získat pro tuto kampaň exkluzivní předměty z beden ani změnit rank hráčova odznaku.

Minulé změny

Patch z 14. února 2018

  • Přidán lístek, který dává přístup pouze ke kontraktům, aby hráči, kteří se kampaně Jungle Inferno nezúčastnili, měli možnost plnit kontrakty z této kampaně. Tento lístek neumožňuje využívat ostatní výhody kampaně, jako například předměty z beden exkluzivní pro kampaň, změnu vzhledu odznaku atd.